Đưa Skin mới vào diễn đàn sử dụng ! Nếu quá trình sử dụng diễn đàn xảy ra lỗi, xin vui lòng liên hệ Admin để báo lỗi ! Cảm ơn !

You are not connected. Please login or register

Trang chủ nghe nhạc

 • Please log in to post a topic
 • avatar

  Sato
  avatar

  Sato

  Group: Member

  Hiện đang:
  Bài viết : 263
  Points : 648
  Birthday : 17/03/1991
  Thanks : 287

  Member
  Xem lý lịch thành viên http://www.cntt-k3.biz/register?agreed=true&step=2

  Member
  Bài viết thứ :1

  Đăng vào:on 9/4/2012, 22:25

  Member
  demo:
  Code:
  http://vuilam.123.st/h61-page
  Code:

  <html xmlns='http://www.w3.org/1999/xhtml' xmlns:b='http://www.google.com/2005/gml/b' xmlns:data='http://www.google.com/2005/gml/data' xmlns:expr='http://www.google.com/2005/gml/expr'><head>
  <meta content='text/html; charset=UTF-8' http-equiv='Content-Type'/>
  <link href='https://lh5.googleusercontent.com/-bXERly_limg/Teb_3XGFo9I/AAAAAAAAAGA/9A47oV5TsgM/s104/t.png' rel='shortcut icon' type='image/ico'/>
  <title>Nghe Nhạc Pro - Phong Cách & Đẳng Cấp Chuyên Nghiệp</title>
  <!-- <xmp>
  <link type='text/css' rel='stylesheet' href='http://www.blogger.com/static/v1/widgets/3503329017-widget_css_bundle.css' />
   <link rel="stylesheet" type="text/css" href="http://www.blogger.com/dyn-css/authorization.css?targetBlogID=7320367506858978915&zx=ac03ebe7-d3fd-494c-b6cf-70d23601c103"/>
  <style type="text/css">#navbar-iframe { display:block }
  </style>
   
  <script type="text/javascript">
  if (window.jstiming) window.jstiming.load.tick('headEnd');
  </script></head>
  <body><div class='navbar section' id='navbar'></div>
  <script type="text/javascript">
  if (window.jstiming) window.jstiming.load.tick('widgetJsBefore');
  </script><script type="text/javascript" src="http://www.blogger.com/static/v1/widgets/3692008350-widgets.js"></script>
  <script type='text/javascript'>
  if (typeof(BLOG_attachCsiOnload) != 'undefined' && BLOG_attachCsiOnload != null) { window['blogger_templates_experiment_id'] = "templatesV1";window['blogger_blog_id'] = '7320367506858978915';BLOG_attachCsiOnload(''); }_WidgetManager._Init('http://www.blogger.com/rearrange?blogID=7320367506858978915','http://mp3.thuthuatso.com/','7320367506858978915');
  _WidgetManager._SetPageActionUrl('http://www.blogger.com/display?blogID=7320367506858978915','APq4FmAbZJL6_rJ6FfLuu0TvB8F9C6SzZ-GbhYjzXE_ygVU1_Iurjcj510K9Gacr5jS-C-atcZbxlTj0N7axwwrEMQgx9xEBPZj9-WXuo5PK36QPMxZLuhw=','AOuZoY4rkxgUvNrOsKHxraw0VYU6B4tIoA:1318054845761');
  _WidgetManager._SetDataContext([{'name': 'blog', 'data': {'title': 'trangnghenhac', 'pageType': 'index', 'url': 'http://mp3.thuthuatso.com/', 'canonicalUrl': 'http://mp3.thuthuatso.com/', 'homepageUrl': 'http://mp3.thuthuatso.com/', 'blogspotFaviconUrl': 'http://mp3.thuthuatso.com/favicon.ico', 'enabledCommentProfileImages': true, 'searchLabel': '', 'searchQuery': '', 'pageName': '', 'pageTitle': 'trangnghenhac', 'encoding': 'UTF-8', 'locale': 'vi', 'isPrivate': false, 'isMobile': false, 'mobileClass': '', 'languageDirection': 'ltr', 'feedLinks': '\74link rel\75\42alternate\42 type\75\42application/atom+xml\42 title\75\42trangnghenhac - Atom\42 href\75\42http://mp3.thuthuatso.com/feeds/posts/default\42 /\76\n\74link rel\75\42alternate\42 type\75\42application/rss+xml\42 title\75\42trangnghenhac - RSS\42 href\75\42http://mp3.thuthuatso.com/feeds/posts/default?alt\75rss\42 /\76\n\74link rel\75\42service.post\42 type\75\42application/atom+xml\42 title\75\42trangnghenhac - Atom\42 href\75\42http://www.blogger.com/feeds/7320367506858978915/posts/default\42 /\76\n\74link rel\75\42EditURI\42 type\75\42application/rsd+xml\42 title\75\42RSD\42 href\75\42http://www.blogger.com/rsd.g?blogID\0757320367506858978915\42 /\076', 'meTag': '', 'openIdOpTag': '\74link rel\75\42openid.server\42 href\75\42http://www.blogger.com/openid-server.g\42 /\76\n', 'imageSrcTag': '', 'latencyHeadScript': '\74script type\75\42text/javascript\42\76(function() { var a\75window;function c(b){this.t\75{};this.tick\75function(b,i,d){d\75d!\75void 0?d:(new Date).getTime();this.t[b]\75[d,i]};this.tick(\42start\42,null,b)}var e\75new c;a.jstiming\75{Timer:c,load:e};try{var g\75null;a.chrome\46\46a.chrome.csi\46\46(g\75Math.floor(a.chrome.csi().pageT));g\75\75null\46\46a.gtbExternal\46\46(g\75a.gtbExternal.pageT());g\75\75null\46\46a.external\46\46(g\75a.external.pageT);g\46\46(a.jstiming.pt\75g)}catch(h){};a.tickAboveFold\75function(b){var f\0750;if(b.offsetParent){do f+\75b.offsetTop;while(b\75b.offsetParent)}b\75f;b\74\075750\46\46a.jstiming.load.tick(\42aft\42)};var j\75!1;function k(){j||(j\75!0,a.jstiming.load.tick(\42firstScrollTime\42))}a.addEventListener?a.addEventListener(\42scroll\42,k,!1):a.attachEvent(\42onscroll\42,k);\n })();\74/script\076', 'mobileHeadScript': ''}}]);
  _WidgetManager._RegisterWidget('_NavbarView', new _WidgetInfo('Navbar1', 'navbar'));
  </script>
  </body>
  </xmp> -->
  <style id='page-skin-1' type='text/css'><!--
   
  --></style>
  <body>
  <script src='http://nhacf.googlecode.com/files/js.js'></script><div id='top'></div><div id='bottom'></div>
  <script>var _wau = _wau || []; _wau.push(["tab", "pswunm3o1n6f", "9yp", "right-middle"]);(function() { var s=document.createElement("script"); s.async=true; s.src="http://widgets.amung.us/tab.js";document.getElementsByTagName("head")[0].appendChild(s);})();</script>
  <script type='text/javascript'>
   
    var _gaq = _gaq || [];
    _gaq.push(['_setAccount', 'UA-20652748-1']);
    _gaq.push(['_trackPageview']);
   
    (function() {
      var ga = document.createElement('script'); ga.type = 'text/javascript'; ga.async = true;
      ga.src = ('https:' == document.location.protocol ? 'https://ssl' : 'http://www') + '.google-analytics.com/ga.js';
      var s = document.getElementsByTagName('script')[0]; s.parentNode.insertBefore(ga, s);
    })();
   
  </script>
  </body>
   
  </html>

  #1 - Posted on 9/4/2012, 22:25
  Xem lý lịch thành viên http://www.cntt-k3.biz/register?agreed=true&step=2

  Đang kiểm tra dữ liệu...

  Bạn phải điền đầy đủ thông tin đăng ký.

  Số ký tự phải từ 3 trở lên
  Hãy chọn tài khoản khác
  Có thể dùng tài khoản này
  Không sử dụng địa chỉ này
  E-mail sẽ được kiểm sau
  Số ký tự phải từ 3 trở lên
  Trùng tên đăng nhập
  Chưa đúng
  Chính xác

  Forumotion.com | © PunBB | Free forum support | Liên hệ | Report an abuse | www.sosblogs.com
  YOUR BANNER HERE
  728x90