Đưa Skin mới vào diễn đàn sử dụng ! Nếu quá trình sử dụng diễn đàn xảy ra lỗi, xin vui lòng liên hệ Admin để báo lỗi ! Cảm ơn !

You are not connected. Please login or register

chia sẻ code trang chủ loading....

 • Please log in to post a topic
 • avatar

  Sato
  avatar

  Sato

  Group: Member

  Hiện đang:
  Bài viết : 263
  Points : 648
  Birthday : 17/03/1991
  Thanks : 287

  Member
  Xem lý lịch thành viên http://www.cntt-k3.biz/register?agreed=true&step=2

  Member
  Bài viết thứ :1

  Đăng vào:on 9/4/2012, 22:15

  Member
  demo:
  Code:
  http://demoqt32a.1talk.net/html-h7.htm
  Code:
  <!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.0 Transitional//EN">
  <HTML><HEAD><TITLE>Loading...</TITLE>

  <script src="http://www.google-analytics.com/urchin.js" type="text/javascript">
  </script>
  <script type="text/javascript">
  _uacct = "UA-2347089-1";
  urchinTracker();
  </script>
  <META http-equiv=Content-Type content="text/html; charset=UTF-8">
  <META content="MSHTML 6.00.2900.2180" name=GENERATOR></HEAD>
  <BODY bgColor=#000000 scroll=no>
  <FORM name=loading>
  <TABLE height="90%" width="100%" align=center>
    <TBODY>
    <TR></TR>

    <TR>
      <TD vAlign=center>
        <P align=center><FONT face=verdana><FONT style="FONT-SIZE: 10pt"
        color=red><B>Hệ thống đang chuyển tới trang chủ...</B></FONT></A><FONT style="FONT-SIZE: 8pt"> <B><BR><BR></B>

        <P align=center><INPUT
        style="BORDER-RIGHT: medium none; BORDER-TOP: medium none; BORDER-LEFT: medium none; COLOR: #ffffff; BORDER-BOTTOM: medium none; BACKGROUND-COLOR: #000000; TEXT-ALIGN: center"
        size=47 name=percent><BR></FONT><INPUT
        style="PADDING-RIGHT: 0px; PADDING-LEFT: 0px; FONT-WEIGHT: bolder; PADDING-BOTTOM: 0px; COLOR: #ffffff; BORDER-TOP-STYLE: none; PADDING-TOP: 0px; FONT-FAMILY: Arial; BORDER-RIGHT-STYLE: none; BORDER-LEFT-STYLE: none; BACKGROUND-COLOR: #353535; BORDER-BOTTOM-STYLE: none"
        size=45 name=chart><BR><B>
        <SCRIPT>
  var bar=0
  var line="||"
  var amount="||"
  count()
  function count(){
  bar=bar+2
  amount =amount + line
  document.loading.chart.value=amount
  document.loading.percent.value=bar+"%"
  if (bar<99)
  {setTimeout("count()",100);}
  else
  {window.location = "http://demoqt32a.1talk.net";}
  }
        </SCRIPT>
        <FONT style="FONT-SIZE: 8pt" face=Verdana color=#ff6600>L o a d i n
        g  p l e a s e  w a i t . . .</FONT></B></B></P>

        <TABLE class=tablefill cellPadding=4 width=364 align=center>
          <TBODY></TBODY></TABLE>
        <P align=center><FONT face=verdana><FONT
        style="FONT-WEIGHT: 700; FONT-SIZE: 8pt">(</FONT><FONT
        style="FONT-SIZE: 8pt" color=#3187ce> </FONT><A
        href="http://demoqt32a.1talk.net"><FONT
        style="FONT-SIZE: 8pt" color=#ffffff><B>Click vào đây nếu bạn không muốn đợi lâu...</FONT></A><FONT style="FONT-SIZE: 8pt">
        <B>)<BR><BR></B></FONT></B></FONT></P></FONT></TD></TR></TBODY></TABLE>

  <CENTER><FONT style="FONT-SIZE: 8pt" face=Verdana color=white>Since 10/2-009©  Hakusa. HKS .SVLAW</FONT></CENTER>
  <CENTER><FONT style="FONT-SIZE: 8pt" face=Verdana
  color=red></FONT></CENTER></FORM></BODY></HTML>

  #1 - Posted on 9/4/2012, 22:15
  Xem lý lịch thành viên http://www.cntt-k3.biz/register?agreed=true&step=2

  Đang kiểm tra dữ liệu...

  Bạn phải điền đầy đủ thông tin đăng ký.

  Số ký tự phải từ 3 trở lên
  Hãy chọn tài khoản khác
  Có thể dùng tài khoản này
  Không sử dụng địa chỉ này
  E-mail sẽ được kiểm sau
  Số ký tự phải từ 3 trở lên
  Trùng tên đăng nhập
  Chưa đúng
  Chính xác

  Free forum | © PunBB | Free forum support | Liên hệ | Report an abuse | Free blog
  YOUR BANNER HERE
  728x90