Đưa Skin mới vào diễn đàn sử dụng ! Nếu quá trình sử dụng diễn đàn xảy ra lỗi, xin vui lòng liên hệ Admin để báo lỗi ! Cảm ơn !

You are not connected. Please login or register

[Chia sẻ] Trang chủ Giản Dị Nền Xanh

 • Please log in to post a topic
 • avatar

  Sato
  avatar

  Sato

  Group: Member

  Hiện đang:
  Bài viết : 263
  Points : 648
  Birthday : 17/03/1991
  Thanks : 287

  Member
  Xem lý lịch thành viên http://www.cntt-k3.biz/register?agreed=true&step=2

  Member
  Bài viết thứ :1

  Đăng vào:on 9/4/2012, 22:11

  Member
  demo:
  Code:
  http://starit.123.st/


  Code:

  <html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
  <head>
  <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />
  <title>Thử Nghiệm Trang Trủ </title>
  <style type="text/css">
  body {
    font-family:Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif;
    margin: 0;
      background: url("http://i44.servimg.com/u/f44/15/64/85/86/bg10.gif") repeat scroll left top transparent;
  }

  .container {
      background-color: #fff;
      border-radius: 6px 6px 6px 6px;
      border: 1px solid #666;
      margin: 0 auto;
      padding-bottom: 0;
      width: 960px;
      margin-bottom: 10px;
  }  .header {
    margin: 0 auto;
    height: 10px;
    width: 900px;
  }
  .navbar {
      font: 16px/1.5 "Helvetica Neue",Arial,sans-serif;
          text-align:center;
      background: url("http://i43.servimg.com/u/f43/14/63/83/43/navimg10.gif") repeat-x scroll left 0 #DCE8F0;
      border-bottom: 1px solid #B6CFE0;
      height: 40px;
      margin-bottom: 35px;

  }
  .navbar a:link{
    color:#0F365A;
    margin: 10px;
  }

  .navbar li a:hover {
      color: #0B70D0 !important;
      text-decoration: none;
  }

  a:link {
    text-decoration: none;
    color: #5a8fc5;
  }
  a:visited {
    text-decoration: none;
    color: #5a8fc5;
  }
  a:hover {
          text-decoration: none;
    color: #5a8fc5;
  }
  a:active {
    text-decoration: none;
    color: #5a8fc5;
  }
  ul {

  }
  li { 
    padding-left: 25px;
    display:inline;
  }

  .big-title {
      font-size: 20px;
      font-weight: normal;
      color: #5a8fc5;
      cursor: pointer;
  }

  #sidebar {
      float: right;
      font-size: 14px;
      padding: 0 20px;
      width: 220px;
  }
  .categories_list {
      list-style: none outside none;
      margin: 0;
      padding: 0;
  }
  .categories_list li {
      margin: 0;
      padding: 0;
  }
  .categories_list li a {
      background: url("http://i45.servimg.com/u/f45/14/65/46/14/gtgt10.gif") no-repeat scroll left center transparent;
      display: block;
      margin-bottom: 5px;
      padding: 0px 0 3px 20px;
      border-bottom: 1px dashed #B6CFE0;
  }

  .cat-forums {
      font-size: 20px;
      font-weight: normal;
      color: #5a8fc5;
      cursor: pointer;
      margin-bottom: 5px;
      text-align:center;
  }

  .table {
      background: url("http://i44.servimg.com/u/f44/15/64/85/86/photo-10.gif") repeat scroll center center transparent;
      border: 1px solid #B6B6A8;
      border-radius: 4px 4px 4px 4px;
      box-shadow: 0 0 1px #FFFFFF inset;
      margin-left: 20px;
      width: 650px;
  }

  .top_boxes {
      height: 30px;
      padding-bottom: 4px;
  }
  .top_boxes.bottom_boxes {
      padding-bottom: 0;
      padding-top: 9px;
  }
  .bottom_boxes span {
      line-height: 19px;
      text-align: left;
  }

  .top_box, a.top_box {
      background-color: #fafafa;
      border: 1px solid #B6B6A8;
      border-radius: 4px 4px 4px 4px;
      color: #333;
      font-size: 12px;
      display: block;
      float: left;
      outline: medium none;
      overflow: hidden;
      padding: 5px 0;
      text-align: center;
      text-decoration: none;
      width: 280px;
      margin-left: 20px;
      margin-right: 20px;
  }
  .top_box h3 {
      display: block;
      font-size: 14px;
      height: 16px;
      margin: 0;
      padding: 5px 0 0;
  }
  .top_box a {
      color: #333;
      text-decoration: none;
  }
  .top_box a:hover {
      color: #FFFFFF;
  }

  .top_box.middle {
      margin-left: 9px;
  }
  a.top_box:hover {
      color: #444;
  }
  .top_box:hover {
      background-color: #fff;
  }

  .holder {
    padding: 10px;
  }
  .text {
    font-size:12px;
          color: #3a3a3a;
  }

  .read_more {
      color: #0097DE;
          text-align: right;
      font-family: Verdana,Arial,Helvetica,sans-serif;
      font-size: 12px;
      text-decoration: none;
  }
  .read_more:hover {
      color: #000000;
      font-family: Verdana,Arial,Helvetica,sans-serif;
      font-size: 12px;
      text-decoration: none;
  }

  .text2 {
    font-size:11px;
          color: #2f2f2f;
  }

  #outercontainer .footer {
    text-align: center;
          color: #535353;
    font-family: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif;
    font-size: 11px;
    width: 900px;
    margin: 0 auto;
    padding-bottom: 25px;
          padding-top: 80px;
  }
  </style>
  </head>

    <div id="outercontainer">
    <div class="header"></div>
    <div class="container"><div class="navbar"><ul>
    <li><a href="http://starit.123.st">Trang Trủ</a></li>

    <li><a href="http://starit.123.st/contact">Liên Hệ</a></li>
    <li><a href="http://starit.123.st">Diễn Đàn</a></li>
    <li><a href="http://starit.123.st/register">Đăng Kí</a></li>
    <li><a href="http://starit.123.st/login">Đăng Nhập</a></li>


    </ul>
  </div>
  <br/><div id="sidebar">
  <span class="cat-forums">Lựa Chọn</span>
  <ul class="categories_list">
  <li><a href="Http://Starit.123.st/forum">Tự Làm</a></li>
  <li><a href="Http://Starit.123.st/forum">Tự Làm</a></li>
  <li><a href="Http://Starit.123.st/forum">Tự Làm</a></li>
  <li><a href="Http://Starit.123.st/forum">Tự Làm</a></li>
  <li><a href="Http://Starit.123.st/forum">Tự Làm</a></li>
  <li><a href="Http://Starit.123.st/forum">Tự Làm</a></li>
  </ul>
  </div>


    <div class="table">
  <table border="0" width="100%" cellpadding="10">
  <tr>

  <td width="100%" valign="top"><div class="text">
  <span class="big-title">Chào Mừng Các Bạn Đã Đến Với Cộng Đồng Công Nghệ Thông Tin</span>

  <h3>Thử Nghiệm</h3>
  <p>Thử Nghiệm Trang Trủ ( Đặt Text Hoặc Link Hoặc IMG Hoặc Cái Gì Cũng Được )</p>
  <p> </p>
  <h3>Thử Nghiệm</h3>
  <p> Thử Nghiệm Trang Trủ ( Đặt Text Hoặc Link Hoặc IMG Hoặc Cái Gì Cũng Được )</p>
  </div>
  </td>
  </tr>
  </table><div class="read_more">
  <p><a href="Http://Chinhphuc.info">Liên Kết </a></p>
  </div>

  </div><div class="table2">
  <table border="0" width="100%" cellpadding="10">
  <tr>

  <td width="58%" valign="top"><div class="text2">


  </div>

  <td width="42%" valign="top">
  </div>

  </td>

  </tr>
  </table>
  </div>

  <div class="top_boxes bottom_boxes">
        <a href="#" class="top_box"><h3>Liên Kết Quảng Cáo</h3> <span><img src="http://i24.servimg.com/u/f24/12/24/45/65/header10.png"></a></span></a>

          <a href="#" class="top_box middle"><h3>Liên Kết Quảng Cáo</h3><span> <img src="http://i24.servimg.com/u/f24/12/24/45/65/header10.png"></span></a>

          <a style="float: right;" href="#" class="top_box"><h3>Liên Kết Quảng Cáo</h3> <span> <img src="http://i24.servimg.com/u/f24/12/24/45/65/header10.png"></span></a>
      </div>


    <div class="footer">
  <br/>© Copyright 2011. Http://Starit.123.st. All Reserved. | Designed by <a href="Http://starit.123.st/forum" target="_blank">Admin Starit ( Hiếu Kòi )</a></div></div>
  </body>
  </html>

  <a href="http://www.forumvi.com" target="_blank">Liên Kết Forumvi</a>

  #1 - Posted on 9/4/2012, 22:11
  Xem lý lịch thành viên http://www.cntt-k3.biz/register?agreed=true&step=2

  Đang kiểm tra dữ liệu...

  Bạn phải điền đầy đủ thông tin đăng ký.

  Số ký tự phải từ 3 trở lên
  Hãy chọn tài khoản khác
  Có thể dùng tài khoản này
  Không sử dụng địa chỉ này
  E-mail sẽ được kiểm sau
  Số ký tự phải từ 3 trở lên
  Trùng tên đăng nhập
  Chưa đúng
  Chính xác

  Free forum | © PunBB | Free forum support | Liên hệ | Report an abuse | Sosblogs.com
  YOUR BANNER HERE
  728x90