Đưa Skin mới vào diễn đàn sử dụng ! Nếu quá trình sử dụng diễn đàn xảy ra lỗi, xin vui lòng liên hệ Admin để báo lỗi ! Cảm ơn !

You are not connected. Please login or register

Trang chủ bản đồ vào forum

 • Please log in to post a topic
 • avatar

  Sato
  avatar

  Sato

  Group: Member

  Hiện đang:
  Bài viết : 263
  Points : 648
  Birthday : 17/03/1991
  Thanks : 287

  Member
  Xem lý lịch thành viên http://www.cntt-k3.biz/register?agreed=true&step=2

  Member
  Bài viết thứ :1

  Đăng vào:on 9/4/2012, 22:09

  Member
  demo :
  Code:
  http://a6ltt.forum.st/

  Code:
  Code:

  <!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
  <html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"><head>
  <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=UTF-8">
  <title>A6LTT Map</title>
  </head>
  <body background="http://dl.dropbox.com/u/60753415/h29/map-ap10.jpg">
   
  <style type="text/css">
    td{width:134px; height:78px; align:top;}
  #dhtmlpointer, #dhtmltooltip
  {
    z-index: 999;
    left: -300px; top:0px;
    visibility: hidden;
    position: absolute;
  }
  #dhtmltooltip
  {
    border: #2a2a2a 4px solid;
    -moz-opacity: 0.96; /* lam mo tooltip FF */
    opacity: 0.96; /* lam mo tooltip Opera */
    filter: alpha(opacity=96); /* lam mo tooltip IE */
    -moz-border-radius: 6px;
    -webkit-border-radius: 6px;
    padding: 10px;
    font-size: 10pt;
    font-family: Arial;
    background-color: white;
    width: auto;
    max-width: 340px; /* chieu rong toi da cho FF */
    width:expression( document.body.clientWidth > 340? "340px": "auto" ); /* chieu rong toi da cho IE */
    text-align:left;
  }</style>
  <script type="text/javascript" src="http://dl.dropbox.com/u/60753415/h29/h13-page.htm"></script><div style="left: -1000px; top: 431px; visibility: hidden;" id="dhtmltooltip"><b>Phòng ảnh</b><hr><i>Nơi trưng bày các bộ sưu tập ảnh do mem lượm lặt được. </i><br> <b>Chuyên mục con:<br><i>* [♥] Kute girl [♥]<br>* [♥] Kool Boy [♥]<br> * [♥] Avatar - Animaton [♥]</i></b></div><img style="left: 576px; top: 323px; visibility: hidden;" id="dhtmlpointer" src="empty.gif">
   
  <table width="100%" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0">
  <tbody><tr>
  <th> <img src="http://dl.dropbox.com/u/60753415/h29/title10.png"><br><br></th>
  </tr>
  <tr>
  <td><span onmouseover="showtip('<b>Click để trở lại diễn đàn</b>');" onmouseout="hidetip();"><a href ="http://a6ltt.forum.st/forum"><img src="http://dl.dropbox.com/u/60753415/h29/backfo10.png" border="0"></a></span></td></tr>
  </tbody></table>
   
  <table width="1024px" align="center" background="http://dl.dropbox.com/u/60753415/h29/street10.jpg" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" height="768px">
  <tbody><tr>
      <td> </td>
      <td> </td>
   
      <td> </td>
                                                            <!-- Khu trung tam -->
   
                          <td><img src="http://dl.dropbox.com/u/60753415/h29/110.png"></td>
                          <td><img src="http://dl.dropbox.com/u/60753415/h29/210.png"></td>
   
      <td> </td>
      <td> </td>
   
      <td> </td>
    </tr>
    <tr>
      <td> </td>
      <td> </td>
      <td> </td>   
                                                            <!-- Khu trung tam -->
   
                          <td><img src="http://dl.dropbox.com/u/60753415/h29/310.png"></td>
                          <td><span onmouseover="showtip('<b>Góc giải trí</b><hr><i>Nơi vui vẻ của mem với các video clip,<br>truyện cười, câu đố...</i><br> <b>Chuyên mục con:<br><i>[♥] Picture [♥]<br> [♥] 8 xuyên lục địa [♥] <br>[♥] Vui cười [♥]</i>');" onmouseout="hidetip();"><a href ="http://a6ltt.forum.st/c3-goc-giai-tri"><img src="http://dl.dropbox.com/u/60753415/h29/410.png" border="0"></a></span></td>
                                                            <!-- Thu vien tin hoc -->
                          <td><img src="http://dl.dropbox.com/u/60753415/h29/111.png"></td>
                          <td><img src="http://dl.dropbox.com/u/60753415/h29/211.png"></td>
                          <td><img src="http://dl.dropbox.com/u/60753415/h29/311.png"></td>
    </tr>
    <tr>
      <td> </td>
   
                                                            <!-- lang ap -->
                          <td><img src="http://dl.dropbox.com/u/60753415/h29/112.png"></td>
                          <td><img src="http://dl.dropbox.com/u/60753415/h29/212.png"></td>
                                                            <!-- khu vuc giai tri -->
                          <td><img src="http://dl.dropbox.com/u/60753415/h29/114.png"></td>
                          <td><img src="http://dl.dropbox.com/u/60753415/h29/214.png"></td>
                          <td><img src="http://dl.dropbox.com/u/60753415/h29/312.png"></td>
                                                            <!-- Thu vien tin hoc -->
                          <td><span onmouseover="showtip('<b>Hướng dẫn sử dụng</b><hr><i>Hướng dẫn các bạn sử dụng hiệu quả diễn đàn</i><br> <b>Châm ngôn:<br><i>* [♥] Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi liều [♥]<br></i>');" onmouseout="hidetip();"><a href ="http://a6ltt.forum.st/f28-huong-dan"><img src="http://dl.dropbox.com/u/60753415/h29/411.png" border="0"></a></span></td>
   
                          <td><img src="http://dl.dropbox.com/u/60753415/h29/510.png"></td>
    </tr>
    <tr>
      <td> </td>
                                                            <!-- lang ap -->
                          <td><span onmouseover="showtip('<b>Làng a6ltt</b><hr><i>Nơi thành viên a6ltt chém gió mỗi ngày...</i><br> ');" onmouseout="hidetip();"><a href ="http://a6ltt.forum.st/f18-8-xuyen-luc-ia"><img src="http://dl.dropbox.com/u/60753415/h29/313.png" border="0"></a></span></td>
                          <td><img src="http://dl.dropbox.com/u/60753415/h29/419.png"></td>
                                                            <!-- khu vuc giai tri -->
   
                          <td><img src="http://dl.dropbox.com/u/60753415/h29/610.png"></td>
                          <td><img src="http://dl.dropbox.com/u/60753415/h29/710.png"></td>
                          <td><img src="http://dl.dropbox.com/u/60753415/h29/810.png"></td>
                                                            <!-- Thu vien tin hoc -->
                          <td><img src="http://dl.dropbox.com/u/60753415/h29/413.png"></td>
                          <td><img src="http://dl.dropbox.com/u/60753415/h29/511.png"></td>
    </tr>
    <tr>
                                                            <!-- Xay dung 1 -->
   
                          <td><span onmouseover="showtip('<b>Khu vực đang đầu tư</b><hr><i>Thiếu kinh phí...^^</i>');" onmouseout="hidetip();"><img src="http://dl.dropbox.com/u/60753415/h29/115.png" border="0"></span></td>
      <td> </td>
      <td> </td>
                                                            <!-- khu vuc trung tam -->
                          <td><img src="http://dl.dropbox.com/u/60753415/h29/116.png"></td>
                          <td><img src="http://dl.dropbox.com/u/60753415/h29/215.png"></td>
                          <td><img src="http://dl.dropbox.com/u/60753415/h29/314.png"></td>
                                                            <!-- phong anh-->
   
                          <td><img src="http://dl.dropbox.com/u/60753415/h29/117.png"></td>
                          <td><img src="http://dl.dropbox.com/u/60753415/h29/216.png"></td>
   
                       
   
    </tr>
    <tr>
                                                            <!-- Xay dung 1 -->
                          <td><img src="http://dl.dropbox.com/u/60753415/h29/217.png"></td>
      <td> </td>
      <td> </td>
   
                                                            <!-- khu vuc trung tam -->
                          <td><img src="http://dl.dropbox.com/u/60753415/h29/414.png"></td>
                          <td><span onmouseover="showtip('<b>Tổng hành dinh</b><hr><i>Trung tâm diễn đàn, thông báo các hoạt động, giải đáp thắc mắc...</i><br> <b>Chuyên mục con:<br><i>* [»] Thông Báo [«]<br>* [»] Kết quả học tập [«]<br> * [*] Hướng dẫn sử dụng diễn đàn [*]<br> * [*] Thời khoá biểu [*]</i>');" onmouseout="hidetip();"><a href ="http://a6ltt.forum.st/c1-category"><img src="http://dl.dropbox.com/u/60753415/h29/512.png" border="0"></a></span></td>
                          <td><img src="http://dl.dropbox.com/u/60753415/h29/611.png"></td>
                                                            <!-- phong anh-->
                          <td><span onmouseover="showtip('<b>Phòng ảnh</b><hr><i>Nơi trưng bày các bộ sưu tập ảnh do mem lượm lặt được. </i><br> <b>Châm ngôn:<br><i>[♥] Khó đỡ vs Khó thở [♥]</i>');" onmouseout="hidetip();"><a href ="http://a6ltt.forum.st/f16-moi-tuan-mot-nhan-vat"><img src="http://dl.dropbox.com/u/60753415/h29/315.png" border="0"></a></span></td>
                          <td><img src="http://dl.dropbox.com/u/60753415/h29/415.png"></td>
    </tr>
    <tr>
   
      <td> </td>
                                                                <!-- Xay dung 2 -->
                          <td><span onmouseover="showtip('<b>Khu vực đang đầu tư</b><hr><i>Đang mời thầu...</i>');" onmouseout="hidetip();"><img src="http://dl.dropbox.com/u/60753415/h29/118.png" border="0"></span></td>
   
      <td> </td>
                                                            <!-- khu vuc trung tam -->
                          <td><img src="http://dl.dropbox.com/u/60753415/h29/711.png"></td>
                          <td><img src="http://dl.dropbox.com/u/60753415/h29/811.png"></td>
   
      <td> </td>
                                                            <!-- phong anh-->
                          <td><img src="http://dl.dropbox.com/u/60753415/h29/513.png"></td>
                          <td><img src="http://dl.dropbox.com/u/60753415/h29/612.png"></td>
   
    </tr>
    <tr>
      <td> </td>
   
                                                                <!-- Xay dung 2 -->
                          <td><img src="http://dl.dropbox.com/u/60753415/h29/218.png"></td>
      <td> </td>
      <td> </td>
      <td> </td>
      <td> </td>
      <td> </td>
   
      <td> </td>
      <td> </td>
    </tr>
    <tr>
                                                                <!-- Xay dung 3 -->
                          <td><span onmouseover="showtip('<b>Khu vực đang đầu tư</b><hr><i>Vật tư tăng giá quá...^^</i>');" onmouseout="hidetip();"><img src="http://dl.dropbox.com/u/60753415/h29/119.png" border="0"></span></td>
        <td> </td>
   
      <td> </td>
      <td> </td>
      <td> </td>
                                                                <!-- Cong dong teen -->
                          <td><img src="http://dl.dropbox.com/u/60753415/h29/121.png"></td>
                          <td><span onmouseover="showtip('<b>Teen News</b><hr><i>Nơi cập nhật các thông tin về teen, bàn luận<br> về các vấn đề của teen,...</i><br> <b>Châm ngôn:<br><i>* [♥] Teen News [♥]</i>');" onmouseout="hidetip();"><a href ="http://a6ltt.forum.st/f15-teen-news"><img src="http://dl.dropbox.com/u/60753415/h29/221.png" border="0"></a></span></td>
      <td> </td>
   
                       
    </tr>
    <tr>
   
                                                              <!-- Xay dung 3 -->
                          <td><img src="http://dl.dropbox.com/u/60753415/h29/223.png"></td>
        <td> </td>
      <td> </td>
      <td> </td>
   
      <td> </td>
                                                                <!-- Cong dong teen -->
                          <td><img src="http://dl.dropbox.com/u/60753415/h29/318.png"></td>
                          <td><img src="http://dl.dropbox.com/u/60753415/h29/418.png"></td>
      <td> </td>
                       
    </tr>
  <tr>
  <td colspan="8"> <font family="courier new" size="2" color="white"><left>Copyright © APteen <br>
   
  Edit by nhokkanct
  <a href="http://www.forumotion.com" target="_blank" style="display:none;">forumotion.com</a>
  </td>
  </tr>
  </tbody></table>
   
   
   
  </body></html>

  #1 - Posted on 9/4/2012, 22:09
  Xem lý lịch thành viên http://www.cntt-k3.biz/register?agreed=true&step=2

  Đang kiểm tra dữ liệu...

  Bạn phải điền đầy đủ thông tin đăng ký.

  Số ký tự phải từ 3 trở lên
  Hãy chọn tài khoản khác
  Có thể dùng tài khoản này
  Không sử dụng địa chỉ này
  E-mail sẽ được kiểm sau
  Số ký tự phải từ 3 trở lên
  Trùng tên đăng nhập
  Chưa đúng
  Chính xác

  Free forum | © PunBB | Free forum support | Liên hệ | Report an abuse | Create a free blog
  YOUR BANNER HERE
  728x90