Đưa Skin mới vào diễn đàn sử dụng ! Nếu quá trình sử dụng diễn đàn xảy ra lỗi, xin vui lòng liên hệ Admin để báo lỗi ! Cảm ơn !

You are not connected. Please login or register

[Share] Index là forum trường..đơn giản!

 • Please log in to post a topic
 • avatar

  Sato
  avatar

  Sato

  Group: Member

  Hiện đang:
  Bài viết : 263
  Points : 648
  Birthday : 17/03/1991
  Thanks : 287

  Member
  Xem lý lịch thành viên http://www.cntt-k3.biz/register?agreed=true&step=2

  Member
  Bài viết thứ :1

  Đăng vào:on 9/4/2012, 22:08

  Member
  demo:
  Code:
  http://www.kesachit.net/h5-page

  Code:
  Code:
  <!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Strict//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-strict.dtd">
  <html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=UTF-8">

  <title>Diễn đàn THPT Trường Chinh</title>
  <script type="text/javascript" src="http://thpttruongchinh.info/./index-05-01/jquery.js"></script>
  <script type="text/javascript" src="http://thpttruongchinh.info/./index-05-01/supersleight-min.js"></script>


  <script type="text/javascript">
  $(document).ready(function(){

    $(".menu2 a").append("<em></em>");
   
    $(".menu2 a").hover(function() {
        $(this).find("em").animate({opacity: "show", top: "-75"}, "slow");
        var hoverText = $(this).attr("title");
        $(this).find("em").text(hoverText);
    }, function() {
        $(this).find("em").animate({opacity: "hide", top: "-85"}, "fast");
    });


  });
  </script>

  <link rel="stylesheet" type="text/css" href="http://thpttruongchinh.info/./index-05-01/style.css">

  <style type="text/css">
  .menu2 {
    margin: 0 auto;
    padding: 0; width:700px;
    list-style: none;
  }
  .menu2 li {
    padding: 0;
    margin: 0 2px 0px 20px;
    float: left; list-style:none;
    position: relative;
    text-align: center; width:140px;
  }
  .menu2 a {
    padding: 0px 10px 4px 10px;
    display: block;
    color: #000000;
    width: 144px;
    text-decoration: none;
    font-weight: bold;
    background: url(http://www.webdesignerwall.com/demo/jquery/images/butt-on.gif) no-repeat center center;
    behavior:url(iepngfix.htc);
  }
  .menu2 li em {
    font-weight: normal;
    background: url(http://gottagettofowa.com/wp-content/themes/fowa/bubble2.png) top center no-repeat;
    width: 170px;
    height: 65px;
    position: absolute;
    top: -55px; margin-top:30px;
    left: -15px;
    text-align: center;
    padding: 19px 16px 10px 16px;
    font-style: normal;
    z-index: 2; font-size:12px;
    display: none;
    behavior:url(iepngfix.htc);
  }

  </style>

  <!--[if (gte IE 5)]>
    <style type="text/css">
    .menu2 li em {
      background: url(http://gottagettofowa.com/wp-content/themes/fowa/bubble-ie.png) top center no-repeat;
    width: 170px;
    height: 65px;
    position: absolute;
    top: -55px; margin-top:30px;
    left: -15px;
    text-align: center;
    padding: 19px 16px 10px 16px;
    font-style: normal;
    z-index: 2; font-size:12px;
    display: none;}
    </style>
  <![endif]-->
  <!--Other than IE7 -->
  <!--[if (gte IE 5)&(lt IE 7)]>
    <style type="text/css">
    .menu2 a {width:100px;}
      </style>
  <![endif]-->
  <!--[if IE 6]>
    <style type="text/css">
        #badge {
        padding: 11px 10px 10px 0px;
        margin: 0px 0px 50px 4px;
        }
    </style>
  <![endif]-->
  <!--[if IE 7]>
    <style type="text/css">
        #badge {
        padding: 11px 10px 10px 0px;
        margin: 15px 0px 50px -6px;
        }
        .mbox h5 {width:500px; margin-right:20px}
    </style>
  <![endif]-->

  <script type="text/javascript">
  function changeStyle()
  {
  document.body.style.backgroundImage="url(http://gottagettofowa.com/wp-content/themes/fowa/bg.jpg)";
  }
  </script>

  <link href="http://thpttruongchinh.info/./index-05-01/sharethis.f8aeb821aa52b7af5ae4d3675118594c.css" rel="stylesheet" type="text/css"></head>

  <body id="barRefaeli" onclick="if(SHARETHIS.buttonClicked==false){SHARETHIS.stopClosing=false;SHARETHIS.openDuration=0;stClose(100);}">

    <!-- Begin Wrapper -->

    <!-- Begin Header -->
    <div id="header">
         
         
      </div>
      <!-- End Header -->
   
    <div id="wrapper">
         
          <!-- Begin Faux Columns -->
        <div id="faux">
       
              <!-- Begin Left Column -->
              <div id="leftcolumn">

             
                      <h1><a href="http://thpttruongchinh.info/./index-05-01/index.htm"><img src="./index-05-01/get2FOWA.png"></a></h1>
                      <img src="http://thpttruongchinh.info/./index-05-01/toptext.png" alt="Gotta Get To FOWA" width="509" class="toptext">
                   
              <div class="clear"></div>
             
              </div>
              <!-- End Left Column -->
       
              <!-- Begin Right Column -->
              <div id="rightcolumn">
                  <a href="http://thpttruongchinh.info/@4rum"><img src="http://thpttruongchinh.info/./index-05-01/characters.png">      </a>             
                <div class="clear"></div>

               
            </div>
              <!-- End Right Column -->
             
          </div>     
          <!-- End Faux Columns -->

    <!-- Begin Footer -->
    <div id="navigation">
          <ul class="menu2">
            <li><a href="/home" title="Tới trang chủ nè :P"><img src="http://thpttruongchinh.info/./index-05-01/icon_passport.png" class="iconbar" alt=""><em style="top: -85px; display: none; ">Tới trang chủ nè :P</em></a></li>
            <li><a href="/@4rum" title="Tới diễn đàn nhé!"><img src="http://thpttruongchinh.info/./index-05-01/icon_FOWA_on.png" class="iconbar" alt=""><em style="top: -85px; display: none; ">Tới diễn đàn nhé!</em></a></li>

            <li><a href="ymsgr:sendIM?gungoan_ratngoan" title="Liên hệ admin"><img src="http://thpttruongchinh.info/./index-05-01/icon_jet_on.png" class="iconbar" alt=""><em style="top: -85px; display: none; ">Liên hệ admin</em></a></li>
            <li><a href="JavaScript:void(0);" title="Designed by Gú ngoan"><img src="http://thpttruongchinh.info/./index-05-01/icon_hotel.png" class="iconbar" alt=""><em>Designed by Gú ngoan</em></a></li>
        </ul>
          <!--<img src="http://gottagettofowa.com/wp-content/themes/fowa/icons_step1.png" alt="Gotta Get To FOWA"  />-->
          <img src="http://thpttruongchinh.info/./index-05-01/meter_4.png" alt="Gotta Get To FOWA" class="meter">
          <h4 class="statusline">Chào mừng bạn đến với Diễn đàn THPT Trường Chinh </h4>
          <img src="http://thpttruongchinh.info/./index-05-01/bubble2.png" alt="bubble" style="display:none;">

    </div>
      <!-- End Footer -->
    <!-- Begin Footer -->
    <div id="badge">

          <p><a href="http://events.carsonified.com/fowd/2009/london"></a> </p>
          <p> </p>
          <p> </p>
          <p> </p>

          <p> </p>
          <p> </p>
          <p> </p>
    </div>
      <!-- End Footer -->
   
      <!-- Begin nu-Faux Columns -->
      <!-- End nu-Faux Columns -->
      <!-- Begin Faux Columns -->
      <!-- End Faux Columns -->

      <!-- Begin Footer -->
      <!-- End Footer -->
    </div>
    <!-- End Wrapper -->

   


  <script type="text/javascript">
  var gaJsHost = (("https:" == document.location.protocol) ? "https://ssl." : "http://www.");
  document.write(unescape("%3Cscript src='" + gaJsHost + "google-analytics.com/ga.js' type='text/javascript'%3E%3C/script%3E"));
  </script><script src="./index-05-01/ga.js" type="text/javascript"></script>
  <script type="text/javascript">
  var pageTracker = _gat._getTracker("UA-2897787-6");
  pageTracker._trackPageview();
  </script>

  </div></body></html>

  #1 - Posted on 9/4/2012, 22:08
  Xem lý lịch thành viên http://www.cntt-k3.biz/register?agreed=true&step=2

  Đang kiểm tra dữ liệu...

  Bạn phải điền đầy đủ thông tin đăng ký.

  Số ký tự phải từ 3 trở lên
  Hãy chọn tài khoản khác
  Có thể dùng tài khoản này
  Không sử dụng địa chỉ này
  E-mail sẽ được kiểm sau
  Số ký tự phải từ 3 trở lên
  Trùng tên đăng nhập
  Chưa đúng
  Chính xác

  Free forum | Internet | Lập trình | © PunBB | Free forum support | Liên hệ | Report an abuse | Free blog
  YOUR BANNER HERE
  728x90