Đưa Skin mới vào diễn đàn sử dụng ! Nếu quá trình sử dụng diễn đàn xảy ra lỗi, xin vui lòng liên hệ Admin để báo lỗi ! Cảm ơn !

You are not connected. Please login or register

[Skin] Hanhtrangvaodoi

Trang 1 trong tổng số 2 trang Chuyển đến trang : 1, 2  Next

 • Please log in to post a topic
 • avatar

  avatar

  Group: Administrator

  Hiện đang:
  Bài viết : 2228
  Points : 7442
  Birthday : 02/02/1992
  Thanks : 4626
  Đến từ : hà nội

  Administrator
  Xem lý lịch thành viên http://www.cntt-k3.biz

  Administrator
  Bài viết thứ :1

  Đăng vào:on 1/3/2012, 22:21

  Administrator
  demo:  Code:
  - thiết kế: nicetwodesign
  - mã nguồn: vbulletin
  - phiên bản 3.8.4
  - rip qua forumotion: vlt

  download:


  :Hide:

  #1 - Posted on 1/3/2012, 22:21
  Xem lý lịch thành viên http://www.cntt-k3.biz
  avatar

  avatar

  Group: Administrator

  Hiện đang:
  Bài viết : 2228
  Points : 7442
  Birthday : 02/02/1992
  Thanks : 4626
  Đến từ : hà nội

  Administrator
  Xem lý lịch thành viên http://www.cntt-k3.biz

  Administrator
  Bài viết thứ :2

  Đăng vào:on 1/3/2012, 22:22

  Administrator
  index_body
  Code:
  {JAVASCRIPT}
  <!-- BEGIN message_admin_index -->
  <table class="forumline" width="100%" border="0" cellspacing="1" cellpadding="0">
    <!-- BEGIN message_admin_titre -->
    <tr>
        <td class="catHead" height="28"><span class="cattitle">{message_admin_index.message_admin_titre.MES_TITRE}</span></td>
    </tr>
    <!-- END message_admin_titre -->
    <!-- BEGIN message_admin_txt -->
    <tr>
        <td class="row1" rowspan="3" align="center" valign="middle">
        <div class="gensmall">{message_admin_index.message_admin_txt.MES_TXT}</div>
        </td>
    </tr>
    <!-- END message_admin_txt -->
  </table>
  <!-- END message_admin_index -->

  <!-- BEGIN switch_user_login_form_header -->
  <form action="{S_LOGIN_ACTION}" method="post" name="form_login">
    <!-- BEGIN switch_fb_connect_no -->
    <table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" class="user_login_form forumline">
        <tr>
          <td class="row1" align="center">
              <table border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
                <tr>
                    <td><span class="genmed">{L_USERNAME}:</span> </td>
                    <td><input class="post" type="text" size="10" name="username"/> </td>
                    <td>
                      <input class="radio" type="checkbox" name="autologin" {AUTOLOGIN_CHECKED} />
                      <span class="gensmall">{L_AUTO_LOGIN}</span>
                    </td>
                </tr>

                <tr>
                    <td><span class="genmed">{L_PASSWORD}:</span> </td>
                    <td><input class="post" type="password" size="10" name="password"/> </td>
                    <td>{S_HIDDEN_FIELDS}<input class="mainoption" type="submit" name="login" value="{L_LOGIN}" /></td>
                </tr>
              </table>
          </td>
        </tr>
    </table>
    <!-- END switch_fb_connect_no -->

    <!-- BEGIN switch_fb_connect -->
    <table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" class="user_login_form forumline">
        <tr>
          <td valign="top" width="100%"  class="row1" align="center">
              <table width="100%">
                <tr>
                    <td width="55%" valign="middle" align="right">
                      <table class="right">
                          <tr>
                            <td><span class="genmed">{L_USERNAME}:</span> </td>
                            <td><input class="post" type="text" size="10" name="username"/> </td>
                            <td>
                                <input class="radio" type="checkbox" name="autologin" {AUTOLOGIN_CHECKED} />
                                <span class="gensmall">{L_AUTO_LOGIN}</span>
                            </td>
                          </tr>

                          <tr>
                            <td><span class="genmed">{L_PASSWORD}:</span> </td>
                            <td><input class="post" type="password" size="10" name="password"/> </td>
                            <td>{S_HIDDEN_FIELDS}<input class="mainoption" type="submit" name="login" value="{L_LOGIN}" /></td>
                          </tr>
                      </table>
                    </td>
                    <td width="10%" align="center" valign="middle">
                      <span class="genmed fb_or">{switch_user_login_form_header.switch_fb_connect.L_OR}</span>
                    </td>
                    <td width="35%" class="align_gauche"><fb:login-button size="large" onlogin="window.location='/facebook_connect.forum'" v="2" perms="{switch_user_login_form_header.switch_fb_connect.L_FB_PERMISSIONS}">{switch_user_login_form_header.switch_fb_connect.L_FB_LOGIN_BUTTON}</fb:login-button></td>
                </tr>
              </table>
          </td>
        </tr>
    </table>
    <!-- END switch_fb_connect -->
  </form>
  <!-- END switch_user_login_form_header -->

  {CHATBOX_TOP}
  {BOARD_INDEX}
  <table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
    <tr>
        <td width="50%" valign="top">
          <!-- BEGIN switch_user_logged_in -->
          <span class="gensmall"><a href="{U_MARK_READ}" class="gensmall">{L_MARK_FORUMS_READ}</a>
          <!-- END switch_user_logged_in -->
          <!-- BEGIN switch_delete_cookies -->
          <br /><a href="{switch_delete_cookies.U_DELETE_COOKIES}" class="gensmall">{switch_delete_cookies.L_DELETE_COOKIES}</a>
          <!-- END switch_delete_cookies -->
          </span>
        </td>
        <td width="50%" align="right">
          <span class="gensmall">
              <a href="{U_TODAY_ACTIVE}" class="gensmall">{L_TODAY_ACTIVE}</a><br />
              <a href="{U_TODAY_POSTERS}" class="gensmall">{L_TODAY_POSTERS}</a><br />
              <a href="{U_OVERALL_POSTERS}" class="gensmall">{L_OVERALL_POSTERS}</a>
              <!-- BEGIN switch_on_index -->
                <!-- BEGIN switch_delete_cookies -->
                <br /><a href="{switch_on_index.switch_delete_cookies.U_DELETE_COOKIES}" class="gensmall">{switch_on_index.switch_delete_cookies.L_DELETE_COOKIES}</a>
                <!-- END switch_delete_cookies -->
              <!-- END switch_on_index -->
          </span>
        </td>
    </tr>
  </table>

  <!-- BEGIN switch_user_login_form_footer -->
  <form action="{S_LOGIN_ACTION}" method="post" name="form_login">
    <!-- BEGIN switch_fb_connect_no -->
    <table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" class="user_login_form forumline">
        <tr>
          <td class="row1" align="center">
              <table border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
                <tr>
                    <td><span class="genmed">{L_USERNAME}:</span> </td>
                    <td><input class="post" type="text" size="10" name="username"/> </td>
                    <td>
                      <input class="radio" type="checkbox" name="autologin" {AUTOLOGIN_CHECKED} />
                      <span class="gensmall">{L_AUTO_LOGIN}</span>
                    </td>
                </tr>

                <tr>
                    <td><span class="genmed">{L_PASSWORD}:</span> </td>
                    <td><input class="post" type="password" size="10" name="password"/> </td>
                    <td>{S_HIDDEN_FIELDS}<input class="mainoption" type="submit" name="login" value="{L_LOGIN}" /></td>
                </tr>
              </table>
          </td>
        </tr>
    </table>
    <!-- END switch_fb_connect_no -->

    <!-- BEGIN switch_fb_connect -->
    <table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" class="user_login_form forumline">
        <tr>
          <td valign="top" width="100%"  class="row1" align="center">
              <table width="100%">
                <tr>
                    <td width="55%" valign="middle">
                      <table class="right">
                          <tr>
                            <td><span class="genmed">{L_USERNAME}:</span> </td>
                            <td><input class="post" type="text" size="10" name="username"/> </td>
                            <td>
                                <input class="radio" type="checkbox" name="autologin" {AUTOLOGIN_CHECKED} />
                                <span class="gensmall">{L_AUTO_LOGIN}</span>
                            </td>
                          </tr>

                          <tr>
                            <td><span class="genmed">{L_PASSWORD}:</span> </td>
                            <td><input class="post" type="password" size="10" name="password"/> </td>
                            <td>{S_HIDDEN_FIELDS}<input class="mainoption" type="submit" name="login" value="{L_LOGIN}" /></td>
                          </tr>
                      </table>
                    </td>
                    <td width="10%" align="center" valign="middle">
                      <span class="genmed fb_or">{switch_user_login_form_footer.switch_fb_connect.L_OR}</span>
                    </td>
                    <td width="35%" class="align_gauche"><fb:login-button size="large" onlogin="window.location='/facebook_connect.forum'" v="2" perms="{switch_user_login_form_footer.switch_fb_connect.L_FB_PERMISSIONS}">{switch_user_login_form_footer.switch_fb_connect.L_FB_LOGIN_BUTTON}</fb:login-button></td>
                </tr>
              </table>
          </td>
        </tr>
    </table>
    <!-- END switch_fb_connect -->
  </form>
  <!-- END switch_user_login_form_footer -->

  <!-- BEGIN disable_viewonline -->
  <!-- what's going on box -->
  <table class="tborder" cellpadding="8" cellspacing="1" border="0" width="100%" align="center">
  <thead>
    <tr>
        <td class="tcat" colspan="2">Tình hình diễn đàn</td>
    </tr>
  </thead>

  <!-- logged-in users -->
  <tbody>
    <tr>
        <td class="thead" colspan="2">
          <a style="float:right" href="#top" onclick="return toggle_collapse('forumhome_activeusers')">
                            <img id="collapseimg_forumhome_activeusers" src="http://web201117.webdoanhnghiep.org/forum/nicetwodesign/dreamforlife/button/collapse_thead.gif" alt="" border="0" /></a>
          Số người truy cập:
        </td>

    </tr>
  </tbody>
  <tbody id="collapseobj_forumhome_activeusers" style="">
    <tr>
        <td class="alt2"><a href="online.php"><img src="http://i25.servimg.com/u/f25/15/55/28/69/whos_o10.png" alt="" border="0" /></a></td>
        <td class="alt1" width="100%">
          <div class="smallfont">
              {TOTAL_USERS_ONLINE}<br />
  {RECORD_USERS}<br />
  {LOGGED_IN_USER_LIST}
  <table class="lbb">{L_CONNECTED_MEMBERS}</table>
           
          </div>
        </td>
    </tr>
  </tbody>
  <!-- end logged-in users -->
  <!-- Statistics -->
    <tbody>
    <tr>
        <td class="thead" colspan="2">
          <a style="float:right" href="#top" onclick="return toggle_collapse('forumhome_stats')"><img id="collapseimg_forumhome_stats" src="http://web201117.webdoanhnghiep.org/forum/nicetwodesign/dreamforlife/button/collapse_thead.gif" alt="" border="0" /></a>
  Thống kê diễn đàn:
        </td>
    </tr>

  </tbody>
  <tbody id="collapseobj_forumhome_stats" style="">
    <tr>
        <td class="alt2"><img src="http://i25.servimg.com/u/f25/15/55/28/69/stats10.png" alt="" border="0" /></td>
        <td class="alt1" width="100%">
        <div class="smallfont">
        {TOTAL_POSTS}<br />
        {TOTAL_USERS}<br />
        {NEWEST_USER}</div>
        </td>
    </tr>
  </tbody>
  <!-- Statistics -->
  <!-- Birthdays -->
  <tbody>
    <tr>
        <td class="thead" colspan="2">
          <a style="float:right" href="#top" onclick="return toggle_collapse('forumhome_birthdays')">
                            <img id="collapseimg_forumhome_todayusers" src="http://web201117.webdoanhnghiep.org/forum/nicetwodesign/dreamforlife/button/collapse_thead.gif" alt="" border="0" /></a>
          Sinh nhật thành viên:
        </td>
    </tr>
  </tbody>
  <tbody id="collapseobj_forumhome_birthdays" style="">
    <tr>
        <td class="alt2"><img src="http://i25.servimg.com/u/f25/15/55/28/69/whos_o10.png" alt="" border="0" /></td>
        <td class="alt1" width="100%">
                    <div class="smallfont">
  <table class="lbb">{L_WHOSBIRTHDAY_TODAY}
  {L_WHOSBIRTHDAY_WEEK}
  </table></div></td>

    </tr>
  </tbody>

  <!-- Websites -->
  <tbody>
    <tr>
        <td class="thead" colspan="2">
          <a style="float:right" href="#top" onclick="return toggle_collapse('forumhome_lienket')"><img id="collapseimg_forumhome_lienket" src="http://web201117.webdoanhnghiep.org/forum/nicetwodesign/dreamforlife/button/collapse_thead.gif" border="0" /></a>
          Liên kết - Quảng cáo:
        </td>
    </tr>

  </tbody>

  <tbody id="collapseobj_forumhome_lienket" style="">
    <tr>
        <td class="alt2"><img src="http://r22.imgfast.net/users/2211/12/43/96/album/connec10.png" border="0" /></td>
        <td class="alt1" width="100%">
                    <div class="smallfont">           
        <blink>links</blink>
                                            <br/>
                                            <!-- BEGIN switch_chatbox_activate -->
   
          <span class="gensmall">{TOTAL_CHATTERS_ONLINE} :  {CHATTERS_LIST}<br />
              <!-- BEGIN switch_chatbox_popup -->
              <div id="chatbox_popup"></div>
              <script type="text/javascript">
              //<![CDATA[
              insertChatBoxPopup('{disable_viewonline.switch_chatbox_activate.switch_chatbox_popup.U_FRAME_CHATBOX}', '{L_CLICK_TO_JOIN_CHAT}');
              //]]>
              </script>
              <!-- END switch_chatbox_popup -->
          </span>
    <!-- END switch_chatbox_activate -->       
        </div></td>
    </tr>
  </tbody>
    <!-- Website -->
  <tr>
              <td class="alt2" colspan="2" align="center">
                <span class="smallfont">{GROUP_LEGEND}</span>
              </td>
          </tr>
  </table>
  <!-- end what's going on box -->

  <!-- END disable_viewonline -->
  {CHATBOX_BOTTOM}
  <br clear="all" />
  <!-- BEGIN switch_legend -->
  <table border="0" cellspacing="3" cellpadding="0" align="center">
    <tr>
        <td align="center" width="20"><img src="{FORUM_NEW_IMG}" alt="{L_NEW_POSTS}" /></td>
        <td><span class="gensmall">{L_NEW_POSTS}</span></td>
        <td></td>
        <td align="center" width="20"><img src="{FORUM_IMG}" alt="{L_NO_NEW_POSTS}" /></td>
        <td><span class="gensmall">{L_NO_NEW_POSTS}</span></td>
        <td>  </td>
        <td align="center" width="20"><img src="{FORUM_LOCKED_IMG}" alt="{L_FORUM_LOCKED}" /></td>
        <td><span class="gensmall">{L_FORUM_LOCKED}</span></td>
    </tr>
  </table>
  <!-- END switch_legend -->

  {AUTO_DST}

  <!-- BEGIN switch_fb_index_login -->
  <div id="fb-root"></div>
  <script type="text/javascript">
  //<![CDATA[
  FB.init({
    appId: '{switch_fb_index_login.FACEBOOK_APP_ID}',
      status: true,
      cookie: true,
      xfbml: true
  });
  //]]>
  </script>
  <!-- END switch_fb_index_login -->

  #2 - Posted on 1/3/2012, 22:22
  Xem lý lịch thành viên http://www.cntt-k3.biz
  avatar

  avatar

  Group: Administrator

  Hiện đang:
  Bài viết : 2228
  Points : 7442
  Birthday : 02/02/1992
  Thanks : 4626
  Đến từ : hà nội

  Administrator
  Xem lý lịch thành viên http://www.cntt-k3.biz

  Administrator
  Bài viết thứ :3

  Đăng vào:on 1/3/2012, 23:00

  Administrator
  index_box

  Code:
  <table width="100%" border="0" cellspacing="1" cellpadding="0" align="center">
    <tr>
        <td valign="bottom">
          <!-- BEGIN switch_user_logged_in -->
          <span class="gensmall">{LAST_VISIT_DATE}<br />
          {CURRENT_TIME}<br />
          </span>
          <!-- END switch_user_logged_in -->
          <div class="nav"><a class="nav" href="{U_INDEX}">{L_INDEX}</a>{NAV_CAT_DESC}</div>
        </td>
        <td class="gensmall" align="right" valign="bottom">
          <!-- BEGIN switch_user_logged_in -->
          <a class="gensmall" href="{U_SEARCH_NEW}">{L_SEARCH_NEW}</a><br />
          <a class="gensmall" href="{U_SEARCH_SELF}">{L_SEARCH_SELF}</a><br />
          <!-- END switch_user_logged_in -->
          <a class="gensmall" href="{U_SEARCH_UNANSWERED}">{L_SEARCH_UNANSWERED}</a>
        </td>
    </tr>
  </table>
  <!-- BEGIN catrow --><!-- BEGIN tablehead -->
  <table class="tborder" cellpadding="8" cellspacing="1" border="0" width="100%" align="center">
  <tbody>

    <tr>
        <td class="tcat" colspan="5">
         
          <a style="float:right" href="#top" onclick="return toggle_collapse('forumbit_1')">
                            <img id="collapseimg_forumbit_1" src="http://web201117.webdoanhnghiep.org/forum/nicetwodesign/dreamforlife/button/collapse_tcat.gif" alt="" border="0" /></a>
                    <span class="secondarytitle"> {catrow.tablehead.L_FORUM}</span>       
        </td>

    </tr>


   
    <tr align="center">
      <td class="thead"> </td>
      <td class="thead" width="56%" align="left">Diễn đàn</td>
      <td class="thead" width="30%">{L_LASTPOST}</td>
      <td class="thead" width="7%">{L_TOPICS}</td>
      <td class="thead" width="7%">{L_POSTS}</td>

     
    </tr>
  </tbody>

    <!-- END tablehead -->
    <!-- BEGIN cathead -->
    <tr>
        <!-- BEGIN inc -->
        <td class="{catrow.cathead.inc.INC_CLASS}" width="46"><img src="{SPACER}" height="0" width="46" /></td>
        <!-- END inc -->
        <td class="{catrow.cathead.CLASS_CAT}" colspan="{catrow.cathead.INC_SPAN}" width="100%">
          <h{catrow.cathead.LEVEL} class="hierarchy">
              <span class="cattitle">
                <a class="cattitle" title="{catrow.cathead.CAT_DESC}" href="{catrow.cathead.U_VIEWCAT}">{catrow.cathead.CAT_TITLE}</a>
              </span>
          </h{catrow.cathead.LEVEL}>
        </td>
        <td class="{catrow.cathead.CLASS_ROWPIC}" colspan="3" align="right"> </td>
    </tr>
    <!-- END cathead -->
    <!-- BEGIN forumrow -->
    <tbody id="collapseobj_forumbit_1" style="">

  <tr align="center">
        <!-- BEGIN inc -->
        <td class="{catrow.forumrow.inc.INC_CLASS}" width="46"><img src="{SPACER}" height="0" width="46" alt="." /></td>
        <!-- END inc -->
        <td class="alt2">
          <img title="{catrow.forumrow.L_FORUM_FOLDER_ALT}" src="{catrow.forumrow.FORUM_FOLDER_IMG}" alt="{catrow.forumrow.L_FORUM_FOLDER_ALT}" />
        </td>
        <td class="alt1Active" align="left" id="f2">
          <h{catrow.forumrow.LEVEL} class="hierarchy">
              <span class="forumlink">
                <a class="forumlink" href="{catrow.forumrow.U_VIEWFORUM}">{catrow.forumrow.FORUM_NAME}</a><br />
              </span>
          </h{catrow.forumrow.LEVEL}>
          <span class="genmed">{catrow.forumrow.FORUM_DESC}</span>
          <span class="gensmall">
              <!-- BEGIN switch_moderators_links -->
              {catrow.forumrow.switch_moderators_links.L_MODERATOR}{catrow.forumrow.switch_moderators_links.MODERATORS}
              <!-- END switch_moderators_links -->
              {catrow.forumrow.L_LINKS}{catrow.forumrow.LINKS}
          </span>
        </td>
        <td class="alt2">
          <span class="gensmall">{catrow.forumrow.LAST_POST}</span>
        </td>
                  <td class="alt1">
          <span class="gensmall">{catrow.forumrow.TOPICS}</span>
        </td>
        <td class="alt2">
          <span class="gensmall">{catrow.forumrow.POSTS}</span>
        </td>
       
    </tr>
    <!-- END forumrow -->
    <!-- BEGIN catfoot -->
    <tr>
        <!-- BEGIN inc -->
        <td class="{catrow.catfoot.inc.INC_CLASS}" width="46"><img src="{SPACER}" height="0" width="46" /></td>
        <!-- END inc -->
        <td class="spaceRow" colspan="{catrow.catfoot.INC_SPAN}" height="1"><img src="{SPACER}" alt="" height="1" width="1" /></td>
    </tr>
    <!-- END catfoot -->
    <!-- BEGIN tablefoot -->
    </tbody></table>
  <div style="padding:0 0 16px 0;"></div>
  <img src="{SPACER}" alt="" height="5" width="1" /><!-- END tablefoot --><!-- END catrow -->

  #3 - Posted on 1/3/2012, 23:00
  Xem lý lịch thành viên http://www.cntt-k3.biz
  avatar

  avatar

  Group: Administrator

  Hiện đang:
  Bài viết : 2228
  Points : 7442
  Birthday : 02/02/1992
  Thanks : 4626
  Đến từ : hà nội

  Administrator
  Xem lý lịch thành viên http://www.cntt-k3.biz

  Administrator
  Bài viết thứ :4

  Đăng vào:on 1/3/2012, 23:14

  Administrator
  overall_footer_end
  Code:

  <!-- BEGIN html_validation -->
  <!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
  <html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
  <body>
  <table>
    <tr>
        <td>
          <div>
              <div>
                <div>
  <!-- END html_validation -->
                </div>
              </div>
                           
            <br/>
                    <div class="smallfont" align="center">GMT + 7. {CURRENT_TIME}</div>
                    <br/>
    <form action="/forum" method="get" style="clear:left">

  <table cellpadding="8" cellspacing="0" border="0" width="100%" class="page" align="center">
  <tr>
        <td class="tfoot">
          <select name="langid" onchange="switch_id(this, 'lang')">
              <optgroup label="Ngôn ngữ">
                <option value="1" class="" >-- Tiếng Việt</option>
              </optgroup>
          </select>
        </td>
   
    <td class="tfoot" align="right" width="100%">
        <div class="smallfont">
          <strong>
                            <a href="/forum" rel="nofollow" accesskey="9"> Trang chủ</a> -
                            <a href="/contact"> Liên hệ</a> -
            <a href="#top" onclick="self.scrollTo(0, 0); return false;"> Lên trên</a>
          </strong>
        </div>
    </td>
  </tr>
  </table>
  </form>

    <br/>
    <div class="smallfont" align="center">
   
  <!-- Do not remove this copyright notice -->
    Dreams for life<br/>
    Designed by nicetwodesign<br/>
    Powered by phpBB & Version 2.0 <br/>
    Forumotion_ripped by vlt <br/>
    <br/>
  <!-- Do not remove this copyright notice -->
  </div>
    <div class="smallfont" align="center">
    </div>
        </div>
    </div>
  </div>
  <!-- / close content container -->
  <!-- /content area table -->
  </td>
  </tr>
  </table>

  <div align="center">
   <div id="footer">
  </div></div>
                       
              <!-- BEGIN switch_footer_links -->
              <div align="center">
                <div class="gen">
                    <!-- BEGIN footer_link -->
                      <!-- BEGIN switch_separator --> | <!-- END switch_separator -->
                      <a name="bottom" class="copyright" href="{switch_footer_links.footer_link.U_FOOTER_LINK_HREF}" rel="{switch_footer_links.footer_link.FOOTER_LINK_REL}" target="{switch_footer_links.footer_link.FOOTER_LINK_TARGET}" title="{switch_footer_links.footer_link.L_FOOTER_LINK_TITLE}">{switch_footer_links.footer_link.L_FOOTER_LINK_TEXT}</a>
                    <!-- END footer_link -->
                </div>
              </div>
              <!-- END switch_footer_links -->
          </div>
          {PROTECT_FOOTER}
        </td>
    </tr>
  </table>

  <!-- BEGIN switch_facebook_login -->
  <div id="fb-root"></div>
  <script type="text/javascript">
  //<![CDATA[
  FB.init({appId: '{switch_facebook_login.FACEBOOK_APP_ID}', status: true, cookie: true, xfbml: true, oauth: true});
  //]]>
  </script>
  <!-- END switch_facebook_login -->

  <!-- BEGIN switch_facebook_logout_TMP -->
  <script type="text/javascript">
  //<![CDATA[
  FB.Event.subscribe('auth.logout', function(response) {
    if ($('a#logout'))
    {
        var lien_redir = $('a#logout').attr('href');

        if ($('a#logout').attr('href') && $('a#logout').attr('href') != '')
        {
          document.location.href = 'http://{switch_facebook_logout.SERVER_NAME}/' + lien_redir;
        }
    }
  });

  $(document).ready( function() {
    $('a#logout').click( function() {
        FB.logout();
    } );
  });
  //]]>
  </script>
  <!-- END switch_facebook_logout_TMP -->

  <script type="text/javascript">
  //<![CDATA[
    fa_endpage();
  //]]>
  </script>
   
  </body>
  </html>

  #4 - Posted on 1/3/2012, 23:14
  Xem lý lịch thành viên http://www.cntt-k3.biz
  avatar

  User Vip
  avatar

  User Vip

  Group: Member

  Hiện đang:
  Bài viết : 2
  Points : 2
  Birthday : 10/11/1992
  Thanks : 0

  Member
  Xem lý lịch thành viên http://diendantinhyeu.info

  Member
  Bài viết thứ :5

  Đăng vào:on 8/3/2012, 01:49

  Member
  edumi đã viết:demo:  Code:
  - thiết kế: nicetwodesign
  - mã nguồn: vbulletin
  - phiên bản 3.8.4
  - rip qua forumotion: vlt

  download:


  :Hide:
  bvbvbv bvbvbv bvbvbv bvbvbv

  #5 - Posted on 8/3/2012, 01:49
  Xem lý lịch thành viên http://diendantinhyeu.info
  avatar

  User Vip
  avatar

  User Vip

  Group: Member

  Hiện đang:
  Bài viết : 2
  Points : 2
  Birthday : 10/11/1992
  Thanks : 0

  Member
  Xem lý lịch thành viên http://diendantinhyeu.info

  Member
  Bài viết thứ :6

  Đăng vào:on 8/3/2012, 01:50

  Member
  edumi đã viết:demo:  Code:
  - thiết kế: nicetwodesign
  - mã nguồn: vbulletin
  - phiên bản 3.8.4
  - rip qua forumotion: vlt

  download:


  :Hide:
  bvbvbv bvbvbv bvbvbv bvbvbv

  #6 - Posted on 8/3/2012, 01:50
  Xem lý lịch thành viên http://diendantinhyeu.info
  avatar

  ngoctuan_py
  avatar

  ngoctuan_py

  Group: Member

  Hiện đang:
  Bài viết : 300
  Points : 361
  Thanks : 55

  Member
  Xem lý lịch thành viên

  Member
  Bài viết thứ :7

  Đăng vào:on 8/3/2012, 16:08

  Member
  đẹp tuyệt nhỉ?

  #7 - Posted on 8/3/2012, 16:08
  Xem lý lịch thành viên
  avatar

  kittynam
  avatar

  kittynam

  Group: Member

  Hiện đang:
  Bài viết : 321
  Points : 539
  Birthday : 06/05/1995
  Thanks : 161

  Member
  Xem lý lịch thành viên http://www.phanthanhtai.info

  Member
  Bài viết thứ :8

  Đăng vào:on 13/3/2012, 17:19

  Member
  có link dow cho nhanh

  #8 - Posted on 13/3/2012, 17:19
  Xem lý lịch thành viên http://www.phanthanhtai.info
  avatar

  AnHung
  avatar

  AnHung

  Group: Designs Skin

  Hiện đang:
  Bài viết : 590
  Points : 1461
  Birthday : 04/01/1993
  Thanks : 743
  Đến từ : BMT

  Designs Skin
  Xem lý lịch thành viên http://www.anhung.info

  Designs Skin
  Bài viết thứ :9

  Đăng vào:on 14/3/2012, 15:34

  Designs Skin
  xem

  #9 - Posted on 14/3/2012, 15:34
  Xem lý lịch thành viên http://www.anhung.info

  fanlock

  fanlock

  Group: Member

  Hiện đang:
  Bài viết : 149
  Points : 238
  Birthday : 15/03/1994
  Thanks : 67
  Đến từ : TP. Hồ Chí Minh

  Member
  Xem lý lịch thành viên http://4r.xiai9x.net

  Member
  Bài viết thứ :10

  Đăng vào:on 18/3/2012, 21:23

  Member
  csss

  #10 - Posted on 18/3/2012, 21:23
  Xem lý lịch thành viên http://4r.xiai9x.net
  avatar

  Hữu Phước
  avatar

  Hữu Phước

  Group: Member

  Hiện đang:
  Bài viết : 939
  Points : 1443
  Birthday : 28/12/1998
  Thanks : 443
  Đến từ : Thuận Hưng , Thốt Nốt , Cần Thơ

  Member
  Xem lý lịch thành viên http://www.giadinha1.biz

  Member
  Bài viết thứ :11

  Đăng vào:on 19/3/2012, 10:15

  Member
  css đâu

  #11 - Posted on 19/3/2012, 10:15
  Xem lý lịch thành viên http://www.giadinha1.biz
  avatar

  CôngTuấn
  avatar

  CôngTuấn

  Group: Member

  Hiện đang:
  Bài viết : 198
  Points : 253
  Birthday : 29/08/1996
  Thanks : 53

  Member
  Xem lý lịch thành viên http://thcsnamha.123.st/

  Member
  Bài viết thứ :12

  Đăng vào:on 20/6/2012, 14:52

  Member
  xem

  #12 - Posted on 20/6/2012, 14:52
  Xem lý lịch thành viên http://thcsnamha.123.st/
  avatar

  LoveBeDe
  avatar

  LoveBeDe

  Group: Member

  Hiện đang:
  Bài viết : 104
  Points : 122
  Thanks : 0

  Member
  Xem lý lịch thành viên

  Member
  Bài viết thứ :13

  Đăng vào:on 23/6/2012, 19:29

  Member
  cái này đẹp đó cười nhăn răng

  #13 - Posted on 23/6/2012, 19:29
  Xem lý lịch thành viên
  avatar

  AnHung
  avatar

  AnHung

  Group: Designs Skin

  Hiện đang:
  Bài viết : 590
  Points : 1461
  Birthday : 04/01/1993
  Thanks : 743
  Đến từ : BMT

  Designs Skin
  Xem lý lịch thành viên http://www.anhung.info

  Designs Skin
  Bài viết thứ :14

  Đăng vào:on 26/6/2012, 11:26

  Designs Skin
  xêm

  #14 - Posted on 26/6/2012, 11:26
  Xem lý lịch thành viên http://www.anhung.info
  avatar

  kuanh
  avatar

  kuanh

  Group: Member

  Hiện đang:
  Bài viết : 149
  Points : 231
  Birthday : 16/08/1994
  Thanks : 60

  Member
  Xem lý lịch thành viên http://ạyinhban.forumvi.com

  Member
  Bài viết thứ :15

  Đăng vào:on 26/6/2012, 12:10

  Member
  thick

  #15 - Posted on 26/6/2012, 12:10
  Xem lý lịch thành viên http://ạyinhban.forumvi.com
  avatar

  FakeAdmin
  avatar

  FakeAdmin

  Group: Moderagerator

  Hiện đang:
  Bài viết : 322
  Points : 423
  Thanks : 93
  Đến từ : Bất cứ đâu có thể

  Moderagerator
  Xem lý lịch thành viên http://zdzone.bforum.biz/

  Moderagerator
  Bài viết thứ :16

  Đăng vào:on 4/8/2012, 07:54

  Moderagerator
  cần xem code.com

  #16 - Posted on 4/8/2012, 07:54
  Xem lý lịch thành viên http://zdzone.bforum.biz/
  avatar

  KingSoft.5forum.Net
  avatar

  KingSoft.5forum.Net

  Group: Member

  Hiện đang:
  Bài viết : 88
  Points : 108
  Thanks : 6

  Member
  Xem lý lịch thành viên

  Member
  Bài viết thứ :17

  Đăng vào:on 4/8/2012, 08:15

  Member
  qwe

  #17 - Posted on 4/8/2012, 08:15
  Xem lý lịch thành viên
  avatar

  Kelbin
  avatar

  Kelbin

  Group: Member

  Hiện đang:
  Bài viết : 295
  Points : 447
  Birthday : 18/01/1998
  Thanks : 122

  Member
  Xem lý lịch thành viên http://www.cntt-k3.biz

  Member
  Bài viết thứ :18

  Đăng vào:on 4/8/2012, 20:40

  Member
  xem

  #18 - Posted on 4/8/2012, 20:40
  Xem lý lịch thành viên http://www.cntt-k3.biz
  avatar

  prince2121
  avatar

  prince2121

  Group: Member

  Hiện đang:
  Bài viết : 353
  Points : 460
  Birthday : 18/12/1997
  Thanks : 93

  Member
  Xem lý lịch thành viên http://war3naruto.us.to

  Member
  Bài viết thứ :19

  Đăng vào:on 4/8/2012, 21:48

  Member
  xem

  #19 - Posted on 4/8/2012, 21:48
  Xem lý lịch thành viên http://war3naruto.us.to
  avatar

  0511999
  avatar

  0511999

  Group: Member

  Hiện đang:
  Bài viết : 3
  Points : 3
  Thanks : 0

  Member
  Xem lý lịch thành viên

  Member
  Bài viết thứ :20

  Đăng vào:on 18/8/2012, 15:30

  Member
  xem

  #20 - Posted on 18/8/2012, 15:30
  Xem lý lịch thành viên
  avatar

  pakangonline
  avatar

  pakangonline

  Group: Member

  Hiện đang:
  Bài viết : 4
  Points : 4
  Thanks : 0

  Member
  Xem lý lịch thành viên

  Member
  Bài viết thứ :21

  Đăng vào:on 5/9/2012, 21:00

  Member
  Bư đã viết:demo:  Code:
  - thiết kế: nicetwodesign
  - mã nguồn: vbulletin
  - phiên bản 3.8.4
  - rip qua forumotion: vlt

  download:


  :Hide:

  #21 - Posted on 5/9/2012, 21:00
  Xem lý lịch thành viên
  avatar

  silentt
  avatar

  silentt

  Group: Member

  Hiện đang:
  Bài viết : 151
  Points : 154
  Thanks : 3

  Member
  Xem lý lịch thành viên

  Member
  Bài viết thứ :22

  Đăng vào:on 24/9/2012, 12:01

  Member
  xem

  #22 - Posted on 24/9/2012, 12:01
  Xem lý lịch thành viên
  avatar

  kenbi05
  avatar

  kenbi05

  Group: Member

  Hiện đang:
  Bài viết : 76
  Points : 84
  Thanks : 8

  Member
  Xem lý lịch thành viên

  Member
  Bài viết thứ :23

  Đăng vào:on 4/10/2012, 01:16

  Member
  xem

  #23 - Posted on 4/10/2012, 01:16
  Xem lý lịch thành viên
  avatar

  anhdaodaica1
  avatar

  anhdaodaica1

  Group: Member

  Hiện đang:
  Bài viết : 103
  Points : 107
  Thanks : 4

  Member
  Xem lý lịch thành viên

  Member
  Bài viết thứ :24

  Đăng vào:on 20/3/2013, 13:37

  Member
  xem

  #24 - Posted on 20/3/2013, 13:37
  Xem lý lịch thành viên
  avatar

  Midori
  avatar

  Midori

  Group: Member

  Hiện đang:
  Bài viết : 3
  Points : 3
  Birthday : 11/10/1998
  Thanks : 0

  Member
  Xem lý lịch thành viên

  Member
  Bài viết thứ :25

  Đăng vào:on 11/4/2013, 15:17

  Member
  == xem

  #25 - Posted on 11/4/2013, 15:17
  Xem lý lịch thành viên

  Sponsored content

  Sponsored content

  Group:
  Hiện đang:

  Bài viết thứ :26

  Đăng vào:

  #26 - Posted

  Trang 1 trong tổng số 2 trang Chuyển đến trang : 1, 2  Next

  Đang kiểm tra dữ liệu...

  Bạn phải điền đầy đủ thông tin đăng ký.

  Số ký tự phải từ 3 trở lên
  Hãy chọn tài khoản khác
  Có thể dùng tài khoản này
  Không sử dụng địa chỉ này
  E-mail sẽ được kiểm sau
  Số ký tự phải từ 3 trở lên
  Trùng tên đăng nhập
  Chưa đúng
  Chính xác

  Free forum | © PunBB | Free forum support | Liên hệ | Report an abuse | Create a blog
  YOUR BANNER HERE
  728x90