Đưa Skin mới vào diễn đàn sử dụng ! Nếu quá trình sử dụng diễn đàn xảy ra lỗi, xin vui lòng liên hệ Admin để báo lỗi ! Cảm ơn !

You are not connected. Please login or register

[Skin] Lời trái tim

Trang 1 trong tổng số 2 trang Chuyển đến trang : 1, 2  Next

 • Please log in to post a topic
 • avatar

  avatar

  Group: Administrator

  Hiện đang:
  Bài viết : 2228
  Points : 7442
  Birthday : 02/02/1992
  Thanks : 4626
  Đến từ : hà nội

  Administrator
  Xem lý lịch thành viên http://www.cntt-k3.biz

  Administrator
  Bài viết thứ :1

  Đăng vào:on 1/3/2012, 21:27

  Administrator
  demo :  Code:

  Style by Loitraitim
  Vbb-ripped by HQTH Team & FM-ripped by Việt K
  Powered by phpbb2 ®️ Version 2.0
  Copyright ©️2011 - 2012, Forumotion Ltd.
  Vui lòng không xóa dòng này khi sử dụng skin

  download:


  :Hide:

  #1 - Posted on 1/3/2012, 21:27
  Xem lý lịch thành viên http://www.cntt-k3.biz
  avatar

  avatar

  Group: Administrator

  Hiện đang:
  Bài viết : 2228
  Points : 7442
  Birthday : 02/02/1992
  Thanks : 4626
  Đến từ : hà nội

  Administrator
  Xem lý lịch thành viên http://www.cntt-k3.biz

  Administrator
  Bài viết thứ :2

  Đăng vào:on 1/3/2012, 21:29

  Administrator
  index_body :

  Code:
  {JAVASCRIPT}
  <!-- BEGIN message_admin_index -->
  <div style="width: 960px;" align="center">
      <div>
        <div class="tcat_left" style="float: left;"></div>
        <div class="tcat_bg" style="float: left;">
  <div class="tcat2">
  <h2><!-- BEGIN message_admin_titre -->
  {message_admin_index.message_admin_titre.MES_TITRE}
    <!-- END message_admin_titre --></h2>
      </div>
     
  </div></div>

  <div class="tcat_right">
  <div style="padding: 12px;">

          <a style="float: right;" href="#top"><img src="http://illiweb.com/fa/pbucket.gif" alt="" border="0"></a>
         
  </div>
  </div>
  <div style="clear: both;"></div>
  <div class="bleft"><div class="bright">
  <table align="center" border="0" cellpadding="6" cellspacing="0" width="930">
  <!-- BEGIN message_admin_txt -->
    <tr>
        <td class="alt1" rowspan="3" align="center" valign="middle">
        <div class="gensmall">{message_admin_index.message_admin_txt.MES_TXT}</div>
        </td>
    </tr>
    <!-- END message_admin_txt -->
  </table>
  </div></div>
      <div style="clear: both;"></div>
    <div>

            <div class="tfoot_left"></div>
            <div class="tfoot_bg"></div>
            <div class="tfoot_right"></div>
      </div>

  </div>
  <div style="clear:both; padding-bottom:18px;"></div>
  <!-- END message_admin_index -->

  <!-- BEGIN switch_user_login_form_header -->
  <form action="{S_LOGIN_ACTION}" method="post" name="form_login">
  <table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" class="user_login_form forumline">
    <tr>
        <td width="100%" valign="top" align="center" class="row1">
          <label><span class="genmed">{L_USERNAME}:</span> <input class="post" type="text" size="10" name="username" /></label>
          <label><span class="genmed">{L_PASSWORD}:</span> <input class="post" type="password" size="10" name="password" /></label>
          {S_HIDDEN_FIELDS}<input class="mainoption" type="submit" name="login" value="{L_LOGIN}" />

          <label><span class="gensmall">{L_AUTO_LOGIN}</span> <input class="radio" type="checkbox" name="autologin" {AUTOLOGIN_CHECKED} /></label>

        </td>
    </tr>
  </table>
  </form>
  <!-- END switch_user_login_form_header -->

  {CHATBOX_TOP}
  {BOARD_INDEX}
  <table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
    <tr>
        <td width="50%" valign="top">
          <!-- BEGIN switch_user_logged_in -->
          <span class="gensmall"><a href="{U_MARK_READ}" class="gensmall">{L_MARK_FORUMS_READ}</a>
          <!-- END switch_user_logged_in -->
          <!-- BEGIN switch_delete_cookies -->
         
  <a href="{switch_delete_cookies.U_DELETE_COOKIES}" class="gensmall">{switch_delete_cookies.L_DELETE_COOKIES}</a>
          <!-- END switch_delete_cookies -->
          </span>
        </td>
        <td width="50%" align="right">
          <span class="gensmall">
              <a href="{U_TODAY_ACTIVE}" class="gensmall">{L_TODAY_ACTIVE}</a><br>

              <a href="{U_TODAY_POSTERS}" class="gensmall">{L_TODAY_POSTERS}</a><br>

              <a href="{U_OVERALL_POSTERS}" class="gensmall">{L_OVERALL_POSTERS}</a><br>
              <!-- BEGIN switch_on_index -->
                <!-- BEGIN switch_delete_cookies -->
               
  <a href="{switch_on_index.switch_delete_cookies.U_DELETE_COOKIES}" class="gensmall">{switch_on_index.switch_delete_cookies.L_DELETE_COOKIES}</a>
                <!-- END switch_delete_cookies -->
              <!-- END switch_on_index -->
          </span>
        </td>
    </tr>
  </table>

  <!-- BEGIN switch_user_login_form_footer -->
  <form action="{S_LOGIN_ACTION}" method="post" name="form_login">
  <table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" class="user_login_form forumline">
    <tr>
        <td width="100%" valign="top" align="center" class="row1">
          <span class="genmed">{L_USERNAME}:</span>
          <input class="post" type="text" size="10" name="username"/>
          <span class="genmed">{L_PASSWORD}:</span>
          <input class="post" type="password" size="10" name="password"/>
          {S_HIDDEN_FIELDS}<input class="mainoption" type="submit" name="login" value="{L_LOGIN}" />

          <span class="gensmall">{L_AUTO_LOGIN}</span>
          <input class="radio" type="checkbox" name="autologin" {AUTOLOGIN_CHECKED} />
        </td>
    </tr>
  </table>
  </form>
  <!-- END switch_user_login_form_footer -->
  <br>
  <!-- BEGIN disable_viewonline -->
  <div style="width: 960px;" align="center">
      <div>
        <div class="tcat_left" style="float: left;"></div>
        <div class="tcat_bg" style="float: left;">
  <div class="tcat2">
  <h2>Tình hình diễn đàn </h2>
      </div>
     
  </div></div>

  <div class="tcat_right">
  <div style="padding: 12px;">
  </div>
  </div>
  <div style="clear: both;"></div>
  <div class="bleft"><div class="bright">
  <table align="center" border="0" cellpadding="6" cellspacing="0" width="930">
  <tbody>
    <tr>
        <td class="thead" colspan="2">
          <a style="float:right" href="#top"><img src="http://illiweb.com/fa/pbucket.gif" alt="" border="0" /></a>
  Số người truy cập:
        </td>
    </tr>
  </tbody>

  <tbody id="collapseobj_forumhome_stats" style="">
    <tr>
        <td class="alt1"><img src="http://illiweb.com/fa/pbucket.gif" border="0"></td>
        <td class="alt1" width="100%">
        <span class="gensmall">{TOTAL_USERS_ONLINE}<br>
  {RECORD_USERS}<br> <br>
  {LOGGED_IN_USER_LIST}
  <table class="smallfont">{L_CONNECTED_MEMBERS}</table>
        </td>
    </tr>
  </tbody>

  <tbody>
    <tr>
        <td class="thead" colspan="2">
          <a style="float: right;" href="#top"><img src="http://illiweb.com/fa/pbucket.gif" alt="" border="0"></a>
  Sinh nhật thành viên:
        </td>
    </tr>
  </tbody>

  <tbody id="collapseobj_forumhome_birthdays" style="">
    <tr>
        <td class="alt1"><img src="http://illiweb.com/fa/pbucket.gif" alt="Birthdaydays" border="0"></td>
        <td class="alt1" width="100%">
        <table class="smallfont">
  {L_WHOSBIRTHDAY_TODAY}{L_WHOSBIRTHDAY_WEEK}</table>
        </td>
    </tr>
  </tbody>

  <tbody>
    <tr>
        <td class="thead" colspan="2">
          <a style="float: right;" href="#top"><img src="http://illiweb.com/fa/pbucket.gif" alt="" border="0"></a>
  Thống kê diễn đàn:
        </td>
    </tr>
  </tbody>

  <tbody id="collapseobj_forumhome_stats" style="">
    <tr>
        <td class="alt1"><img src="http://illiweb.com/fa/pbucket.gif" border="0"></td>
        <td class="alt1" width="100%">
  <span class="smallfont">{TOTAL_POSTS}<br>
  {TOTAL_USERS}<br>
  {NEWEST_USER}</span>
        </td>
    </tr>
  </tbody>

  <tbody>
    <tr>
        <td class="thead" colspan="2">
          <a style="float: right;" href="#top"><img src="http://illiweb.com/fa/pbucket.gif" alt="" border="0"></a>
  Liên kết bạn bè:
        </td>
    </tr>
  </tbody>

  <tbody id="collapseobj_forumhome_links" style="">
    <tr>
        <td class="alt1"><img src="http://illiweb.com/fa/pbucket.gif" border="0"></td>
        <td class="alt1" width="100%">
  <span class="smallfont">Links các forums</span>
  <br>


    <!-- BEGIN switch_chatbox_activate -->
   
          <span class="smallfont">{TOTAL_CHATTERS_ONLINE} :  {CHATTERS_LIST}

              <!-- BEGIN switch_chatbox_popup -->
              <div id="chatbox_popup"></div>
              <script type="text/javascript">
              //<![CDATA[
              insertChatBoxPopup('{disable_viewonline.switch_chatbox_activate.switch_chatbox_popup.U_FRAME_CHATBOX}', '{L_CLICK_TO_JOIN_CHAT}');
              //]]>
              </script>
              <!-- END switch_chatbox_popup -->
          </span>
       
    <!-- END switch_chatbox_activate -->
        </td>
    </tr>
  </tbody>

  <tbody>
    <tr>
        <td class="tfoot" colspan="5" align="center">
  <div class="smallfont"><strong>
  Nhóm: {GROUP_LEGEND}
        </strong></div></td>
    </tr>

  </tbody>
  </table>
  </div></div>
      <div style="clear: both;"></div>
    <div>

            <div class="tfoot_left"></div>
            <div class="tfoot_bg"></div>
            <div class="tfoot_right"></div>
      </div>

  </div>

  <!-- END disable_viewonline -->
  {CHATBOX_BOTTOM}
  <br clear="all" />
  <!-- BEGIN switch_legend -->
  <table border="0" cellspacing="3" cellpadding="0" align="center">
    <tr>
        <td align="center" width="20"><img src="{FORUM_NEW_IMG}" alt="{L_NEW_POSTS}" /></td>
        <td><span class="smallfont">{L_NEW_POSTS}</span></td>
        <td></td>
        <td align="center" width="20"><img src="{FORUM_IMG}" alt="{L_NO_NEW_POSTS}" /></td>
        <td><span class="smallfont">{L_NO_NEW_POSTS}</span></td>
        <td>  </td>
        <td align="center" width="20"><img src="{FORUM_LOCKED_IMG}" alt="{L_FORUM_LOCKED}" /></td>
        <td><span class="smallfont">{L_FORUM_LOCKED}</span></td>
    </tr>
  </table>
  <!-- END switch_legend -->
  <div style="clear:both; padding-bottom:40px;"></div>
  {AUTO_DST}

  #2 - Posted on 1/3/2012, 21:29
  Xem lý lịch thành viên http://www.cntt-k3.biz
  avatar

  avatar

  Group: Administrator

  Hiện đang:
  Bài viết : 2228
  Points : 7442
  Birthday : 02/02/1992
  Thanks : 4626
  Đến từ : hà nội

  Administrator
  Xem lý lịch thành viên http://www.cntt-k3.biz

  Administrator
  Bài viết thứ :3

  Đăng vào:on 1/3/2012, 21:34

  Administrator
  index_box
  Code:
  <table width="100%" border="0" cellspacing="1" cellpadding="0" align="center">
    <tr>
        <td valign="bottom">
          <!-- BEGIN switch_user_logged_in -->
          <span class="gensmall">{LAST_VISIT_DATE}<br />
          {CURRENT_TIME}<br />
          </span>
          <!-- END switch_user_logged_in -->
          <div class="nav"><a class="nav" href="{U_INDEX}">{L_INDEX}</a>{NAV_CAT_DESC}</div>
        </td>
        <td class="gensmall" align="right" valign="bottom">
          <!-- BEGIN switch_user_logged_in -->
          <a class="gensmall" href="{U_SEARCH_NEW}">{L_SEARCH_NEW}</a><br />
          <a class="gensmall" href="{U_SEARCH_SELF}">{L_SEARCH_SELF}</a><br />
          <!-- END switch_user_logged_in -->
          <a class="gensmall" href="{U_SEARCH_UNANSWERED}">{L_SEARCH_UNANSWERED}</a>
        </td>
    </tr>
  </table>
  <br>
  <!-- BEGIN catrow --><!-- BEGIN tablehead -->
  <div style="width: 960px;" align="center">
      <div>
        <div class="tcat_left" style="float: left;"></div>
        <div class="tcat_bg" style="float: left;">
  <div class="tcat2">
  {catrow.tablehead.L_FORUM}
      </div>
     
  </div></div>

  <div class="tcat_right">
  <div style="padding: 12px;">
  <div style="padding-top: 12px;">
          <a style="float: right;" href="#top"><img src="http://illiweb.com/fa/pbucket.gif" alt="" border="0"></a>
        </div> 
  </div>
  </div>

  <div style="clear: both;"></div>
  <div class="bleft"><div class="bright">
  <table align="center" border="0" cellpadding="6" cellspacing="0" width="930">
  <tr align="center">
      <td class="thead" width="3%"></td>
    <td class="thead" align="left" width="52%">Diễn đàn</td>
          <td class="thead" width="31%">Bài mới gởi</td>
          <td class="thead" width="7%">Chủ đề</td>
    <td class="thead" width="7%">Bài gởi</td>
    </tr>
    <!-- END tablehead -->
    <!-- BEGIN cathead -->
    <tr>
        <!-- BEGIN inc -->
        <td class="{catrow.cathead.inc.INC_CLASS}" width="46"><img src="{SPACER}" height="0" width="46" /></td>
        <!-- END inc -->
        <td class="{catrow.cathead.CLASS_CAT}" colspan="{catrow.cathead.INC_SPAN}" width="100%">
          <h{catrow.cathead.LEVEL} class="hierarchy">
              <span class="cattitle">
                <a class="cattitle" title="{catrow.cathead.CAT_DESC}" href="{catrow.cathead.U_VIEWCAT}">{catrow.cathead.CAT_TITLE}</a>
              </span>
          </h{catrow.cathead.LEVEL}>
        </td>
        <td class="{catrow.cathead.CLASS_ROWPIC}" colspan="3" align="right"> </td>
    </tr>
    <!-- END cathead -->
    <!-- BEGIN forumrow -->
  <tr align="center">
        <!-- BEGIN inc -->
        <td class="{catrow.forumrow.inc.INC_CLASS}" width="46"><img src="{SPACER}" height="0" width="46" alt="." /></td>
        <!-- END inc -->
        <td class="alt2">
          <img title="{catrow.forumrow.L_FORUM_FOLDER_ALT}" src="{catrow.forumrow.FORUM_FOLDER_IMG}" alt="{catrow.forumrow.L_FORUM_FOLDER_ALT}" />
        </td>
        <td class="alt1Active" align="left">
          <h{catrow.forumrow.LEVEL} class="hierarchy">
              <span class="forumlink">
                <a class="forumlink" href="{catrow.forumrow.U_VIEWFORUM}"><b>{catrow.forumrow.FORUM_NAME}</b></a><br />
              </span>
          </h{catrow.forumrow.LEVEL}>
          <span class="genmed">{catrow.forumrow.FORUM_DESC}</span>
          <span class="gensmall">
              <!-- BEGIN switch_moderators_links -->
              {catrow.forumrow.switch_moderators_links.L_MODERATOR}{catrow.forumrow.switch_moderators_links.MODERATORS}
              <!-- END switch_moderators_links -->
              {catrow.forumrow.L_LINKS}{catrow.forumrow.LINKS}</div>
          </span>
        </td>
        <!-- BEGIN forum_link_no -->
        <td class="alt2">
                  <span>
                  <img src="http://i28.servimg.com/u/f28/15/68/89/57/534610.gif"/>
                  {catrow.forumrow.LAST_POST}</span>
        </td>
                <td class="alt1">
                <span>{catrow.forumrow.TOPICS}</b></font></span>
                </td>
                  <td class="alt2">  <span>{catrow.forumrow.POSTS}</span></td>
        <!-- END forum_link_no -->
        <!-- BEGIN forum_link -->
        <td class="row3" colspan="3" align="center" valign="middle" height="50"><span class="gensmall">{catrow.forumrow.forum_link.HIT_COUNT}</span></td>
        <!-- END forum_link -->
    </tr>
    <!-- END forumrow -->
    <!-- BEGIN catfoot -->
    <tr>
        <!-- BEGIN inc -->
        <td class="{catrow.catfoot.inc.INC_CLASS}" width="46"><img src="{SPACER}" height="0" width="46" /></td>
        <!-- END inc -->
        <td class="spaceRow" colspan="{catrow.catfoot.INC_SPAN}" height="1"><img src="{SPACER}" alt="" height="1" width="1" /></td>
    </tr>
    <!-- END catfoot -->
    <!-- BEGIN tablefoot -->
  </table>
  </div></div>
      <div style="clear: both;"></div>
    <div>

            <div class="tfoot_left"></div>
            <div class="tfoot_bg"></div>
            <div class="tfoot_right"></div>
      </div>

  </div>
  <div style="clear:both; padding-bottom:16px;"></div>

  <!-- END tablefoot --><!-- END catrow -->

  #3 - Posted on 1/3/2012, 21:34
  Xem lý lịch thành viên http://www.cntt-k3.biz
  avatar

  avatar

  Group: Administrator

  Hiện đang:
  Bài viết : 2228
  Points : 7442
  Birthday : 02/02/1992
  Thanks : 4626
  Đến từ : hà nội

  Administrator
  Xem lý lịch thành viên http://www.cntt-k3.biz

  Administrator
  Bài viết thứ :4

  Đăng vào:on 1/3/2012, 21:35

  Administrator
  OVERALL_HEADER
  Code:
  <!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
  <html dir="{S_CONTENT_DIRECTION}" id="min-width" lang="{L_LANG_HTML}" xml:lang="{L_LANG_HTML}" xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
  <head>
    <!-- BEGIN meta_emulate_ie7 -->
    <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=EmulateIE7" />
    <!-- END meta_emulate_ie7 -->
    <title>{SITENAME_TITLE}{PAGE_TITLE}</title>
    <meta http-equiv="content-type" content="text/html; charset={S_CONTENT_ENCODING}" />
    <meta http-equiv="content-script-type" content="text/javascript" />
    <meta http-equiv="content-style-type" content="text/css" />
    {META_FAVICO}
    {META}
    <meta name="title" content="{SITENAME_TITLE}{PAGE_TITLE}" />
    {T_HEAD_STYLESHEET}
    {CSS}
    <link rel="search" type="application/opensearchdescription+xml" href="/improvedsearch.xml" title="{SITENAME}" />
    <link rel="search" type="application/opensearchdescription+xml" href="{URL_BOARD_DIRECTORY}/search/improvedsearch.xml" title="{SEARCH_FORUMS}" />
    <script src="{JQUERY_PATH}" type="text/javascript"></script>
  <script src="{JS_DIR}{L_LANG}.js" type="text/javascript"></script>
    <!-- BEGIN switch_ticker -->
    <script src="{JS_DIR}jquery/ticker/ticker.js" type="text/javascript"></script>
    <link type="text/css" rel="stylesheet" href="{JS_DIR}jquery/ticker/ticker.css" />
    <!-- END switch_ticker -->
    <script type="text/javascript">
    //<![CDATA[
    $(document).ready(function(){
        <!-- BEGIN switch_enable_pm_popup -->
          pm = window.open('{U_PRIVATEMSGS_POPUP}', '_faprivmsg', 'HEIGHT=225,resizable=yes,WIDTH=400');
          pm.focus();
        <!-- END switch_enable_pm_popup -->
        <!-- BEGIN switch_report_popup -->
          report = window.open('{switch_report_popup.U_REPORT_POPUP}', '_phpbbreport', 'HEIGHT={switch_report_popup.S_HEIGHT},resizable=yes,scrollbars=no,WIDTH={switch_report_popup.S_WIDTH}');
          report.focus();
        <!-- END switch_report_popup -->
        <!-- BEGIN switch_ticker -->
          ticker_start({switch_ticker.HEIGHT}, {switch_ticker.SPACING}, {switch_ticker.SPEED}, '{switch_ticker.DIRECTION}', {switch_ticker.STOP_TIME});
        <!-- END switch_ticker -->
    });

    <!-- BEGIN switch_login_popup -->
        var logInPopUpLeft, logInPopUpTop, logInPopUpWidth = {LOGIN_POPUP_WIDTH}, logInPopUpHeight = {LOGIN_POPUP_HEIGHT}, logInBackgroundResize = false, logInBackgroundClass = false;
    <!-- END switch_login_popup -->
    //]]>
    </script>

    {GREETING_POPUP}
  </head>
  <body text="{T_BODY_TEXT}" link="{T_BODY_LINK}" vlink="{T_BODY_VLINK}">

    <!-- BEGIN switch_login_popup -->
    <div id="login_popup">
        <table class="forumline" width="{LOGIN_POPUP_WIDTH}" height="{LOGIN_POPUP_HEIGHT}" border="0" cellspacing="1" cellpadding="0">
          <tr height="25">
              <td class="catLeft">
                <span class="genmed module-title">{SITENAME}</span>
              </td>
          </tr>
          <tr height="{LOGIN_POPUP_MSG_HEIGHT}">
              <td class="row1" align="left" valign="top">
                <div id="login_popup_buttons">
                    <form action="{S_LOGIN_ACTION}" method="get">
                      <input type="submit" class="mainoption" value="{L_LOGIN}" />
                      <input type="button" class="mainoption" value="{L_REGISTER}" onclick="parent.location='{U_REGISTER}';" />
                      <input id="login_popup_close" type="button" class="button" value="{L_DONT_DISPLAY_AGAIN}" />
                    </form>
                </div>
                <span class="genmed">{LOGIN_POPUP_MSG}</span>
              </td>
          </tr>
        </table>
    </div>
    <!-- END switch_login_popup -->

    <a name="top"></a>
    {JAVASCRIPT}
  <!-- logo -->
  <a name="top"></a>

  <div align="center">
    <div style="width:970px; height:280px">

        <object classid="clsid:D27CDB6E-AE6D-11cf-96B8-444553540000" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=7,0,19,0" width="970" height="280">
          <param name="movie" value="hoiquantinhoc/loitraitim/banner.swf">
          <param name="quality" value="high">
          <embed src="http://loitraitim.com/diendan/styles/Wchild/banner.swf" quality="high" pluginspage="http://www.macromedia.com/go/getflashplayer" type="application/x-shockwave-flash" width="970" height="280"></embed>
            </object>
    </div>

    <div style="clear:both"></div>

  <!-- /logo -->

  <!-- content table -->
  <!-- open content container -->

  <div align="center">
    <div class="page" style="width:970px; text-align:left">
        <div style="padding:0px 7px" align="left">  <!-- breadcrumb, login, pm info -->

  <table class="tborder" align="center" border="0" cellpadding="6" cellspacing="0" height="60px;" width="100%">
  <tr>
    <td class="alt1" width="100%">
  <div class="navbar" style="font-size: 10pt;"><strong><div class="nav"><a class="nav" href="{U_INDEX}"><img src="http://illiweb.com/fa/pbucket.gif" class="inlineimg" alt="" border="0" /> Forum 4ALL</a>{NAV_CAT_DESC}</div> <img src="http://img529.imageshack.us/img529/2123/navbitsfinallinkltr0595.gif" /> {PAGE_TITLE} </strong></div>
     
    </td>

    <td class="alt2" style="padding: 0px; background: rgb(255, 242, 245) none repeat scroll 0% 0%; -moz-background-clip: border; -moz-background-origin: padding; -moz-background-inline-policy: continuous;" nowrap="nowrap">

    <!-- BEGIN switch_user_logged_out -->
     
  <form action="{S_LOGIN_ACTION}" method="post" name="form_login">
     
  <table cellpadding="0" cellspacing="3" border="0">
  <tr>

  <td class="smallfont" style="white-space: nowrap;">
  <label for="navbar_username">Tài khoản:</label></td>


  <td>
  <input id="username" class="post" type="text" size="10" name="username" />
  </td>
  <td nowrap="nowrap">
  <label><img src="http://img204.imageshack.us/img204/3672/rem.png" />
   <input class="radio" type="checkbox" name="autologin" {AUTOLOGIN_CHECKED} /></label>
  </td>
  </tr>

  <tr>

  <td class="smallfont"><label for="password">Mật khẩu:</label>
  </td>
  <td>
  <input id="password" class="post" type="password" size="10" name="password" />
  </td>
  <td nowrap="nowrap">{S_HIDDEN_FIELDS}<input class="mainoption" type="submit" name="login" value="Đăng nhập">
  </td>
  </tr>
  </table>
  </form>
  <!-- END switch_user_logged_out -->

  <!-- BEGIN switch_user_logged_in -->
  <span class="gensmall"> {LOGGED_AS}
  <br>{LAST_VISIT_DATE}<br>
   {CURRENT_TIME}
  </span>
  <!-- END switch_user_logged_in -->   
    </div>
    </td>

  </tr>
  </table>
  <!-- / breadcrumb, login, pm info -->

  <!-- nav buttons bar -->
  <div style="border: 1px solid rgb(255, 146, 175); padding: 1px;">
    <table cellpadding="0" cellspacing="0" border="0" width="100%" align="center">
    <tr align="center">
        <td class="vbmenu_control">{GENERATED_NAV_BAR}</td>
        </tr>
    </table>
  </div>
  <!-- / nav buttons bar -->


            <br />
              <div style="clear: both;"></div>

              <!-- BEGIN switch_ticker -->
              <div id="fa_ticker_block" style="margin-top:4px;margin-bottom:4px;">
                <table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" class="forumline">
                    <tr>
                      <td {CLASS_TABLE_TYPE} align="left" class="row1">
                          <div id="fa_ticker_container">
                            <div id="fa_ticker" style="height:{switch_ticker.HEIGHT}px;">
                                <div class="fa_ticker_content">
                                  <!-- BEGIN ticker_row -->
                                  <div>{switch_ticker.ticker_row.ELEMENT}</div>
                                  <!-- END ticker_row -->
                                </div>
                            </div>
                          </div>
                      </td>
                    </tr>
                </table>
              </div>
              <!-- END switch_ticker -->


                    <table cellpadding="0" cellspacing="0" width="100%" class="three-col">
                      <tbody>
                          <tr>
                            <td valign="top" width="{C1SIZE}">
                                <div id="{ID_LEFT}">
                                  <!-- BEGIN giefmod_index1 -->
                                  {giefmod_index1.MODVAR}
                                      <!-- BEGIN saut -->
                                      <div style="height:{SPACE_ROW}px"></div>
                                      <!-- END saut -->
                                  <!-- END giefmod_index1 -->
                                </div>
                            </td>
                            <td valign="top" width="100%">
  <!-- BEGIN html_validation -->
                            </td>
                          </tr>
                      </tbody>
                    </table>
                </div>
              </div>
  </body>
  </html>
  <!-- END html_validation -->

  #4 - Posted on 1/3/2012, 21:35
  Xem lý lịch thành viên http://www.cntt-k3.biz
  avatar

  avatar

  Group: Administrator

  Hiện đang:
  Bài viết : 2228
  Points : 7442
  Birthday : 02/02/1992
  Thanks : 4626
  Đến từ : hà nội

  Administrator
  Xem lý lịch thành viên http://www.cntt-k3.biz

  Administrator
  Bài viết thứ :5

  Đăng vào:on 1/3/2012, 21:36

  Administrator
  OVERALL_FOOTER_BEGIN
  Code:
  <!-- BEGIN html_validation -->
  <div>
    <div>
        <table>
          <tbody>
              <tr>
                <td>
  <!-- END html_validation -->
                </td>
                <td valign="top" width="{C3SIZE}">
                <div id="{ID_RIGHT}">
                    <!-- BEGIN giefmod_index2 -->
                    {giefmod_index2.MODVAR}
                    <!-- BEGIN saut -->
                    <div style="height: {SPACE_ROW}px"></div>
                    <!-- END saut -->
                    <!-- END giefmod_index2 -->
                </div>
                </td>
              </tr>
          </tbody>
        </table>
    </div>
  </div>
  <!-- close div id="page-body" -->
  </div>


  <form action="/forum" method="get" style="clear:left">

  <table cellpadding="0" cellspacing="0" border="0" width="970" class="page" align="center">
  <tr class="foot-title">
    <td align="center" width="100%" height="50px" style="color: rgb(255, 255, 255); padding-right: 10px;"> Forum 4ALL - Mái Nhà Tình Bạn
       
    </td>
  </tr>
  </table>

  </form>
  <div style="width:970px;">
        <div class="foot-L"></div>
        <div class="foot-M">

          <div class="foot-text" align="left" style="float:left; width:50%; padding-top:5px">
            Style by Loitraitim<br/>
                                  Vbb-ripped by HQTH Team & FM-ripped by Việt K<br>
            Powered by phpbb2 ® Version 2.0<br/>
            Copyright ©2011 - 2012, Forumotion Ltd.<br/>
                                  Vui lòng không xóa dòng này khi sử dụng skin.
          </div>
          <div align="right" class="foot-text smallfont" style="float:left; width:50%; padding-top:5px">

            Mái Nhà Tình Bạn được phát triển bởi các thành viên<br/>
            BQT không chịu trách nhiệm về nội dung bài viết.<br/>
            Mọi chi tiết xin liên hệ: Administrator<br/>
            Yahoo mail: *****@yahoo.com<br/>
                                  Số điện thoại: 1234567890
          </div>
        </div>
        <div class="foot-R"></div>
  </div>
  </div>

  <div id="page-footer">
    <div align="center">
        <div class="gen">
  <!-- BEGIN html_validation -->
        </div>
    </div>
  </div>
  <!-- END html_validation -->

  #5 - Posted on 1/3/2012, 21:36
  Xem lý lịch thành viên http://www.cntt-k3.biz
  avatar

  avatar

  Group: Administrator

  Hiện đang:
  Bài viết : 2228
  Points : 7442
  Birthday : 02/02/1992
  Thanks : 4626
  Đến từ : hà nội

  Administrator
  Xem lý lịch thành viên http://www.cntt-k3.biz

  Administrator
  Bài viết thứ :6

  Đăng vào:on 1/3/2012, 21:36

  Administrator
  TOPIC_LIST_BOX
  Code:
  <!-- BEGIN topics_list_box --><!-- BEGIN row --><!-- BEGIN header_table --><!-- BEGIN multi_selection -->
  <script type="text/javascript">
  function check_uncheck_main_{topics_list_box.row.header_table.BOX_ID}() {
    var all_checked = true;
    for (i = 0; (i < document.{topics_list_box.FORMNAME}.elements.length) && all_checked; i++) {
        if (document.{topics_list_box.FORMNAME}.elements[i].name == '{topics_list_box.FIELDNAME}[]{topics_list_box.row.header_table.BOX_ID}') {
          all_checked = document.{topics_list_box.FORMNAME}.elements[i].checked;
        }
    }
    document.{topics_list_box.FORMNAME}.all_mark_{topics_list_box.row.header_table.BOX_ID}.checked = all_checked;
  }
  function check_uncheck_all_{topics_list_box.row.header_table.BOX_ID}() {
    for (i = 0; i < document.{topics_list_box.FORMNAME}.length; i++) {
        if (document.{topics_list_box.FORMNAME}.elements[i].name == '{topics_list_box.FIELDNAME}[]{topics_list_box.row.header_table.BOX_ID}') {
          document.{topics_list_box.FORMNAME}.elements[i].checked = document.{topics_list_box.FORMNAME}.all_mark_{topics_list_box.row.header_table.BOX_ID}.checked;
        }
    }
  }
  </script>
  <!-- END multi_selection -->

  <table width="100%" border="0" cellspacing="1" cellpadding="0">
    <tr>
        <td class="thead" colspan="{topics_list_box.row.header_table.COLSPAN}" align="center" nowrap="nowrap"> {topics_list_box.row.L_TITLE} </td>
        <td class="thead" align="center" nowrap="nowrap" width="80"> {topics_list_box.row.L_REPLIES} </td>
        <td class="thead" align="center" nowrap="nowrap" width="100"> {topics_list_box.row.L_AUTHOR} </tdh>
        <td class="thead" align="center" nowrap="nowrap" width="50"> {topics_list_box.row.L_VIEWS} </td>
        <td class="thead" align="center" nowrap="nowrap" width="150"> {topics_list_box.row.L_LASTPOST} </td>
        <!-- BEGIN multi_selection -->
        <th align="center" nowrap="nowrap" width="20"><input onclick="check_uncheck_all_{topics_list_box.row.header_table.BOX_ID}();" type="checkbox" name="all_mark_{topics_list_box.row.header_table.BOX_ID}" value="0" /></th>
    <!-- END multi_selection -->
    </tr>
    <!-- BEGIN pagination -->
    <tr>
        <td class="row1" colspan="7" align="right"><span class="gensmall">{PAGINATION}</span></td>
    </tr>
    <!-- END pagination -->
    <!-- END header_table --><!-- BEGIN header_row -->
    <tr>
        <td class="row3" colspan="{topics_list_box.row.COLSPAN}"><span class="gensmall"> <b>{topics_list_box.row.L_TITLE}</b></span></td>
    </tr>
  <!-- END header_row -->

  <!-- BEGIN topic -->
  {topics_list_box.row.END_TABLE_STICKY}
    <tr>
        <!-- BEGIN single_selection -->
        <td class="{topics_list_box.row.ROW_CLASS}" align="center" valign="middle" width="20"><input type="radio" name="{topics_list_box.FIELDNAME}" value="{topics_list_box.row.FID}" {topics_list_box.row.L_SELECT} /></td>
        <!-- END single_selection -->
        <td class="{topics_list_box.row.ROW_FOLDER_CLASS}" align="center" valign="middle" width="20"><img title="{topics_list_box.row.L_TOPIC_FOLDER_ALT}" src="{topics_list_box.row.TOPIC_FOLDER_IMG}" alt="{topics_list_box.row.L_TOPIC_FOLDER_ALT}" /></td>
        <!-- BEGIN icon -->
        <td class="{topics_list_box.row.ROW_CLASS}" align="center" valign="middle" width="20">{topics_list_box.row.ICON}</td>
        <!-- END icon -->
        <td class="row1" width="100%">
          <div class="topictitle">
              {topics_list_box.row.NEWEST_POST_IMG}{topics_list_box.row.PARTICIPATE_POST_IMG}{topics_list_box.row.TOPIC_TYPE}
              <h2 class="topic-title">
                <a class="topictitle" href="{topics_list_box.row.U_VIEW_TOPIC}">{topics_list_box.row.TOPIC_TITLE}</a>
              </h2>
          </div>
          <!-- BEGIN switch_description -->
          <span class="genmed">
              <br />
              {topics_list_box.row.topic.switch_description.TOPIC_DESCRIPTION}
          </span>
          <!-- END switch_description -->
          <span class="gensmall">{topics_list_box.row.TOPIC_ANNOUNCES_DATES}{topics_list_box.row.TOPIC_CALENDAR_DATES}</span>
          <span class="gensmall">{topics_list_box.row.GOTO_PAGE}<!-- BEGIN nav_tree -->{topics_list_box.row.TOPIC_NAV_TREE} <!-- END nav_tree --></span>
        </td>

        <td class="row2" align="center" valign="middle"><span class="postdetails">{topics_list_box.row.REPLIES}</span></td>
        <td class="row3" align="center" valign="middle"><span class="name"><strong>{topics_list_box.row.TOPIC_AUTHOR}</strong></span></td>
        <td class="row2" align="center" valign="middle"><span class="postdetails">{topics_list_box.row.VIEWS}</span></td>
        <td class="row3Right" onmouseover='this.className="row1"' onmouseout='this.className="row3Right"' align="center" valign="middle" nowrap="nowrap"><span class="postdetails">{topics_list_box.row.LAST_POST_TIME}<br />{topics_list_box.row.LAST_POST_AUTHOR} {topics_list_box.row.LAST_POST_IMG}</span></td>
  <!-- BEGIN multi_selection -->
        <td class="row2" align="center" valign="middle"><span class="postdetails"><input onclick="javascript:check_uncheck_main_{topics_list_box.row.BOX_ID}();" type="checkbox" name="{topics_list_box.FIELDNAME}[]{topics_list_box.row.BOX_ID}" value="{topics_list_box.row.FID}" {topics_list_box.row.L_SELECT} /></span></td>
    <!-- END multi_selection -->
    </tr>
    <!-- END topic --><!-- BEGIN no_topics -->
    <tr>
        <td class="row1" colspan="{topics_list_box.row.COLSPAN}" align="center" valign="middle" height="30"><span class="gen">{topics_list_box.row.L_NO_TOPICS}</span></td>
    </tr>
    <!-- END no_topics --><!-- BEGIN bottom -->
    <tr>
        <td class="catBottom" colspan="{topics_list_box.row.COLSPAN}" valign="middle">
          <table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
              <tr>
                <td> <span class="gensmall">{PAGINATION}</span></td>
                <td align="right"><a href="#top">{L_BACK_TO_TOP}</a> </td>
              </tr>
          </table>
        </td>
    </tr>
  <!-- END bottom --><!-- BEGIN footer_table -->
  </table><!-- END footer_table --><!-- BEGIN spacer --><br class="gensmall" /><!-- END spacer --><!-- END row --><!-- END topics_list_box -->

  #6 - Posted on 1/3/2012, 21:36
  Xem lý lịch thành viên http://www.cntt-k3.biz
  avatar

  avatar

  Group: Administrator

  Hiện đang:
  Bài viết : 2228
  Points : 7442
  Birthday : 02/02/1992
  Thanks : 4626
  Đến từ : hà nội

  Administrator
  Xem lý lịch thành viên http://www.cntt-k3.biz

  Administrator
  Bài viết thứ :7

  Đăng vào:on 1/3/2012, 21:37

  Administrator
  VIEWFORUM_BODY
  Code:
  {BOARD_INDEX}
  <table width="100%" border="0" cellspacing="2" cellpadding="0" align="center">
    <tr>
        <td align="left" valign="middle" width="50">
          <!-- BEGIN switch_user_authpost -->
          <a href="{U_POST_NEW_TOPIC}" rel="nofollow"><img src="{POST_IMG}" id="{POST_IMG_ID}" alt="{L_POST_NEW_TOPIC}" border="0" /></a>
          <!-- END switch_user_authpost -->
        </td>
        <td class="gensmall" align="right" valign="bottom" nowrap="nowrap">
          <span class="nav">
              <script type="text/javascript">
              //<![CDATA[
                insert_plus_menu('f{FORUM_ID}&f={FORUM_ID}','{JS_SESSION_ID}', {JS_AUTH_FAVOURITES});
              //]]>
              </script>
          </span>
        </td>
    </tr>
  </table><div style="width: 960px;" align="center">
      <div>
        <div class="tcat_left" style="float: left;"></div>
        <div class="tcat_bg" style="float: left;">
  <div class="tcat2">
  <h2>{PAGE_TITLE}</h2>
      </div>
     
  </div></div>

  <div class="tcat_right">
  <div style="padding: 12px;"><div style="padding-top: 12px;">

          <a style="float: right;" href="#top"><img src="http://illiweb.com/fa/pbucket.gif" alt="" border="0"></a>
    </div>     
  </div>
  </div>
  <div style="clear: both;"></div>
  <div class="bleft"><div class="bright">
  <table align="center" border="0" cellpadding="2" cellspacing="0" width="930"><tr><td width="100%">
  {TOPICS_LIST_BOX}</td></tr>
  </table>
  </div></div>
      <div style="clear: both;"></div>
    <div>

            <div class="tfoot_left"></div>
            <div class="tfoot_bg"></div>
            <div class="tfoot_right"></div>
      </div>

  </div>
  <div style="clear:both; padding-bottom:18px;"></div>
  <div style="width: 960px;" align="center">
      <div>
        <div class="tcat_left" style="float: left;"></div>
        <div class="tcat_bg" style="float: left;">
  <div class="tcat2">
  <h2>Chức năng</h2>
      </div>
     
  </div></div>

  <div class="tcat_right">
  <div style="padding: 12px;">
  <div style="padding-top: 12px;">
          <a style="float: right;" href="#top"><img src="http://illiweb.com/fa/pbucket.gif" alt="" border="0"></a>
        </div> 
  </div>
  </div>
  <div style="clear: both;"></div>
  <div class="bleft"><div class="bright">
  <table align="center" border="0" cellpadding="2" cellspacing="0" width="930"><tr><td width="100%">
  <div id="info_open" style="display:''">
    <table class="forumline" width="100%" border="0" cellspacing="1" cellpadding="0">
        <tr>
          <td class="row1" align="left" valign="top"><span class="gensmall"><a href="{U_MARK_READ}">{L_MARK_TOPICS_READ}</a></span></td>
          <td class="row1" align="right" valign="top"><span class="gensmall">{S_WATCH_FORUM}</span></td>
        </tr>
        <tr>
          <td class="row2" colspan="2" valign="top"><span class="gensmall"><b>{LOGGED_IN_USER_LIST}</b></span></td>
        </tr>
        <tr>
          <td class="row2" valign="top" width="150"><span class="gensmall"><b>{L_MODERATOR}:</b></span></td>
          <td class="row1" valign="top"><span class="gensmall">{MODERATORS}</span></td>
        </tr>
        <tr>
          <td class="row2" valign="top" width="150"><span class="gensmall">{L_TABS_PERMISSIONS}</span></td>
          <td class="row1" valign="top"><span class="gensmall">{S_AUTH_LIST}</span></td>
        </tr>
        <tr>
          <td class="catBottom" colspan="2" height="28">
              <table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
                <tr>
                    <td class="nav" valign="middle" width="100%"><div class="nav"> <a class="nav" href="{U_INDEX}">{L_INDEX}</a>{NAV_CAT_DESC_SECOND}</div></td>
                    <td align="right" valign="middle"><span class="gensmall"><a href="javascript:ShowHideLayer('info_open','info_close');"><img src="{TABS_LESS_IMG}" alt="-" align="middle" border="0" /></a></span></td>
                </tr>
              </table>
          </td>
        </tr>
    </table>
  </div>

  <div id="info_close" style="display:none">
    <table width="100%" border="0" cellspacing="1" cellpadding="0">
        <tr>
          <td class="row1" colspan="2" align="right" valign="top"><span class="gensmall"><a href="{U_MARK_READ}">{L_MARK_TOPICS_READ}</a></span></td>
        </tr>
        <tr>
          <td class="row2" colspan="2" valign="top"><span class="gensmall"><b>{LOGGED_IN_USER_LIST}</b></span></td>
        </tr>
        <tr>
          <td class="catBottom" colspan="2" height="28">
              <table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
                <tr>
                    <td class="nav" valign="middle" width="100%"><span class="nav"> <a class="nav" href="{U_INDEX}">{L_INDEX}</a>{NAV_CAT_DESC_SECOND}</span></td>
                    <td align="right" valign="middle"><span class="gensmall"><a href="javascript:ShowHideLayer('info_open','info_close');"><img src="{TABS_MORE_IMG}" alt="+" align="middle" border="0" /></a></span></td>
                </tr>
              </table>
          </td>
        </tr>
    </table>
  </div></td></tr></table>
  </div></div>
      <div style="clear: both;"></div>
    <div>

            <div class="tfoot_left"></div>
            <div class="tfoot_bg"></div>
            <div class="tfoot_right"></div>
      </div>

  </div>
  <div style="clear:both; padding-bottom:18px;"></div>
    <form action="{S_JUMPBOX_ACTION}" method="get" name="jumpbox" onsubmit="if(document.jumpbox.f.value == -1){return false;}">
  <table width="100%" border="0" cellspacing="2" cellpadding="0" align="center">
    <tr>

          <td align="left" valign="middle" width="50">
              <!-- BEGIN switch_user_logged_in -->
              <a href="{U_POST_NEW_TOPIC}" rel="nofollow"><img src="{POST_IMG}" id="{POST_IMG_ID}1" alt="{L_POST_NEW_TOPIC}" border="0" /></a>
              <!-- END switch_user_logged_in -->
          </td>
          <td align="right" nowrap="nowrap"><span class="gensmall">{L_JUMP_TO}: {S_JUMPBOX_SELECT} <input class="liteoption" type="submit" value="{L_GO}" /></span></td>

    </tr>
    <!-- BEGIN switch_legend -->
    <tr>
        <td colspan="2">
          <table border="0" cellpadding="6" cellspacing="2" align="center">
              <tr>
                <td>
                    <img src="{FOLDER_NEW_IMG}" alt="{L_FOLDER_NEW_IMG}" border="0" /> <span class="gensmall">{L_FOLDER_NEW_IMG}</span><br />
                    <img src="{FOLDER_HOT_NEW_IMG}" alt="{L_FOLDER_HOT_NEW_IMG}" border="0" /> <span class="gensmall">{L_FOLDER_HOT_NEW_IMG}</span><br />
                    <img src="{FOLDER_LOCKED_NEW_IMG}" alt="{L_FOLDER_LOCKED_NEW_IMG}" border="0" /> <span class="gensmall">{L_FOLDER_LOCKED_NEW_IMG}</span>
                </td>
                <td>
                    <img src="{FOLDER_IMG}" alt="{L_FOLDER_IMG}" border="0" /> <span class="gensmall">{L_FOLDER_IMG}</span><br />
                    <img src="{FOLDER_HOT_IMG}" alt="{L_FOLDER_HOT_IMG}" border="0" /> <span class="gensmall">{L_FOLDER_HOT_IMG}</span><br />
                    <img src="{FOLDER_LOCKED_IMG}" alt="{L_FOLDER_LOCKED_IMG}" border="0" /> <span class="gensmall">{L_FOLDER_LOCKED_IMG}</span>
                </td>
                <td valign="top">
                    <img src="{FOLDER_ANNOUNCE_IMG}" alt="{L_FOLDER_ANNOUNCE_IMG}" border="0" /> <span class="gensmall">{L_FOLDER_ANNOUNCE_IMG}</span><br />
                    <img src="{FOLDER_GLOBAL_ANNOUNCE_IMG}" alt="{L_FOLDER_GLOBAL_ANNOUNCE_IMG}" border="0" /> <span class="gensmall">{L_FOLDER_GLOBAL_ANNOUNCE_IMG}</span><br />
                    <img src="{FOLDER_STICKY_IMG}" alt="{L_FOLDER_STICKY_IMG}" border="0" /> <span class="gensmall">{L_FOLDER_STICKY_IMG}</span><br />
                </td>
              </tr>
          </table>
        </td>
    </tr>
    <!-- END switch_legend -->
  </table>
        </form>

  #7 - Posted on 1/3/2012, 21:37
  Xem lý lịch thành viên http://www.cntt-k3.biz
  avatar

  avatar

  Group: Administrator

  Hiện đang:
  Bài viết : 2228
  Points : 7442
  Birthday : 02/02/1992
  Thanks : 4626
  Đến từ : hà nội

  Administrator
  Xem lý lịch thành viên http://www.cntt-k3.biz

  Administrator
  Bài viết thứ :8

  Đăng vào:on 1/3/2012, 21:37

  Administrator
  VIEWTOPIC_BODY
  Code:
  <script type="text/javascript">
  //<![CDATA[
  var multiquote_img_off = '{JS_MULTIQUOTE_IMG_OFF}', multiquote_img_on = '{JS_MULTIQUOTE_IMG_ON}', _atr = '{JS_DIR}addthis/', _ati = '{PATH_IMG_FA}addthis/'{ADDTHIS_LANG}, addthis_localize = { share_caption: "{L_SHARE_CAPTION}", email: "{L_EMAIL}", email_caption: "{L_EMAIL_CAPTION}", favorites: "{L_SHARE_BOOKMARKS}", print: "{L_PRINT}", more: "{L_MORE}" };
  $(function(){
    _atc.cwait = 0;
    $('.addthis_button').mouseup(function(){
        if ($('#at15s').css('display') == 'block') {
          addthis_close();
          addthis_close();
        }
    });
  });
  //]]>
  </script>

  <table width="100%" border="0" cellspacing="2" cellpadding="0">
    <tr>
        <td align="left" valign="middle" nowrap="nowrap">
          <span class="nav">
          <!-- BEGIN switch_user_authpost -->
          <a href="{U_POST_NEW_TOPIC}" rel="nofollow"><img src="{POST_IMG}" id="{POST_IMG_ID}one" alt="{L_POST_NEW_TOPIC}" align="middle" border="0" /></a> 
          <!-- END switch_user_authpost -->
          <!-- BEGIN switch_user_authreply -->
          <a href="{U_POST_REPLY_TOPIC}"><img src="{REPLY_IMG}" id="i_reply" alt="{L_POST_REPLY_TOPIC}" align="middle" border="0" /></a>
          <!-- END switch_user_authreply -->
          </span>
        </td>
        <td align="right" valign="bottom" nowrap="nowrap" width="100%">
          <span class="gensmall bold">
              <a class="addthis_button" href="http://www.addthis.com/bookmark.php?v=250&pub=forumotion">{L_SHARE}</a>
              |
              <script type="text/javascript">
              //<![CDATA[
              insert_plus_menu('f{FORUM_ID}&t={TOPIC_ID}','{JS_SESSION_ID}', {JS_AUTH_FAVOURITES});
              //]]>
              </script>
          </span>
        </td>
    </tr>
  </table>

  <table width="100%" border="0" cellspacing="2" cellpadding="0">
    <!-- BEGIN topicpagination -->
    <tr>
        <td class="row1 pagination" colspan="2" align="right" valign="top"><span class="gensmall">{PAGINATION}</span></td>
    </tr>
    <!-- END topicpagination -->
    {POLL_DISPLAY}

    <!-- BEGIN postrow -->
    <!-- BEGIN displayed -->
  <tr><td>
  <div style="width: 960px;" align="center">
      <div>
        <div class="tcat_left" style="float: left;"></div>
        <div class="tcat_bg" style="float: left;">
  <div class="tcat2">
  <h2>{TOPIC_TITLE}</h2>
      </div>
     
  </div></div>

  <div class="tcat_right">
  <div style="padding: 12px;"><div style="padding-top: 12px;">
  <a href="{U_VIEW_OLDER_TOPIC}">{L_VIEW_PREVIOUS_TOPIC}</a> <a href="{U_VIEW_NEWER_TOPIC}">{L_VIEW_NEXT_TOPIC}</a> <a href="#bottom">{L_GOTO_DOWN}</a>
    </div>     
  </div>
  </div>
  <div style="clear: both;"></div>
  <div class="bleft"><div class="bright">
  <table align="center" border="0" cellpadding="6" cellspacing="0" width="930">
    <tr class="post">
    <td class="alt1" width="185">
  <div class="pbg" align="center">
    <div class="ptop"></div>
    <div style="clear: both;"></div>
    <div class="info" width="165px" style="overflow: hidden;" align="center">
          <span class="name"><a name="{postrow.displayed.U_POST_ID}"></a><strong>{postrow.displayed.POSTER_NAME}</strong></span>  </div>

              <span class="postdetails poster-profile">
              {postrow.displayed.POSTER_RANK}

              {postrow.displayed.RANK_IMAGE}{postrow.displayed.POSTER_AVATAR}  <div style="margin:0px; margin-top:1px"><div style="font:
  10px Verdana, Geneva, Lucida, 'Lucida Grande';
  margin-bottom:2px"><b></b> <input type="button"
  value="Xem thông tin"
  style="width:100px;font-size:8px;margin:0px;padding:0px;" onclick="if
  (this.parentNode.parentNode.getElementsByTagName('div')[1].getElementsByTagName('div')[0].style.display
   != '') {
  this.parentNode.parentNode.getElementsByTagName('div')[1].getElementsByTagName('div')[0].style.display
   = '';        this.innerText = ''; this.value = 'Ẩn'; } else {
   
  this.parentNode.parentNode.getElementsByTagName('div')[1].getElementsByTagName('div')[0].style.display
   = 'none'; this.innerText = ''; this.value = 'Xem lại'; }"
  /></div><div style="min-height: 0px; max-width: 100px;
  background-color: transparent; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px
  inset;"><div style="display: none;">              <!-- BEGIN profile_field -->
              {postrow.displayed.profile_field.LABEL} {postrow.displayed.profile_field.CONTENT}{postrow.displayed.profile_field.SEPARATOR}
              <!-- END profile_field -->
              {postrow.displayed.POSTER_RPG}
          </span>

        </div>
          </div>
    <div style="clear: both;"></div>
    <div class="pbottom"></div>
    </td>

        <td class="row1"{postrow.displayed.THANK_BGCOLOR} valign="top" width="100%" height="28" colspan="2">
          <table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
              <tr>
                <td><span class="postdetails"><img src="{postrow.displayed.MINI_POST_IMG}" alt="{postrow.displayed.L_MINI_POST_ALT}" title="{postrow.displayed.L_MINI_POST_ALT}" border="0" />{L_POST_SUBJECT}: {postrow.displayed.POST_SUBJECT}  <img src="{postrow.displayed.MINI_TIME_IMG}" alt="" border="0" />{postrow.displayed.POST_DATE}</span></td>
                <td valign="top" nowrap="nowrap" class="post-options">
                    {postrow.displayed.THANK_IMG} {postrow.displayed.MULTIQUOTE_IMG} {postrow.displayed.QUOTE_IMG} {postrow.displayed.EDIT_IMG} {postrow.displayed.DELETE_IMG} {postrow.displayed.IP_IMG} {postrow.displayed.REPORT_IMG}
                </td>
              </tr>
              <tr>
                <td colspan="2" class="hr">
                    <hr />
                </td>
              </tr>
              <tr>
                <td colspan="2">
                    <!-- BEGIN switch_vote_active -->
                    <div class="vote gensmall">
                      <!-- BEGIN switch_vote -->
                      <div class="vote-button"><a href="{postrow.displayed.switch_vote_active.switch_vote.U_VOTE_PLUS}">+</a></div>
                      <!-- END switch_vote -->

                      <!-- BEGIN switch_bar -->
                      <div class="vote-bar" title="{postrow.displayed.switch_vote_active.L_VOTE_TITLE}">
                          <!-- BEGIN switch_vote_plus -->
                          <div class="vote-bar-plus" style="height:{postrow.displayed.switch_vote_active.switch_bar.switch_vote_plus.HEIGHT_PLUS}px;"></div>
                          <!-- END switch_vote_plus -->

                          <!-- BEGIN switch_vote_minus -->
                          <div class="vote-bar-minus" style="height:{postrow.displayed.switch_vote_active.switch_bar.switch_vote_minus.HEIGHT_MINUS}px;"></div>
                          <!-- END switch_vote_minus -->
                      </div>
                      <!-- END switch_bar -->

                      <!-- BEGIN switch_no_bar -->
                      <div title="{postrow.displayed.switch_vote_active.L_VOTE_TITLE}" class="vote-no-bar">----</div>
                      <!-- END switch_no_bar -->

                      <!-- BEGIN switch_vote -->
                      <div class="vote-button"><a href="{postrow.displayed.switch_vote_active.switch_vote.U_VOTE_MINUS}">-</a></div>
                      <!-- END switch_vote -->
                    </div>
                    <!-- END switch_vote_active -->

    <div style="background: transparent url(http://illiweb.com/fa/pbucket.gif) no-repeat scroll right top; font-family: tahoma,verdana,arial; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; font-size: 12px; line-height: normal; font-size-adjust: none; font-stretch: normal; -x-system-font: none; -moz-background-clip: border; -moz-background-origin: padding; -moz-background-inline-policy: continuous;">
          <div style="padding: 10px; line-height: 18px;">
                    <div class="postbody">

                      <div>{postrow.displayed.MESSAGE}</div>

                      <!-- BEGIN switch_attachments -->
                      <dl class="attachbox">
                          <dt>{postrow.displayed.switch_attachments.L_ATTACHMENTS}</dt>
                          <dd>
                            <!-- BEGIN switch_post_attachments -->
                            <dl class="file">
                                <dt>
                                  <img src="{postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.U_IMG}" />

                                  <!-- BEGIN switch_dl_att -->
                                  <a class="postlink" href="{postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.switch_dl_att.U_ATTACHMENT}">{postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.switch_dl_att.ATTACHMENT}</a> {postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.switch_dl_att.ATTACHMENT_DEL}
                                  <!-- END switch_dl_att -->

                                  <!-- BEGIN switch_no_dl_att -->
                                  {postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.switch_no_dl_att.ATTACHMENT} {postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.switch_no_dl_att.ATTACHMENT_DEL}
                                  <!-- END switch_no_dl_att -->
                                </dt>

                                <!-- BEGIN switch_no_comment -->
                                <dd>
                                  <em>{postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.switch_no_comment.ATTACHMENT_COMMENT}</em>
                                </dd>
                                <!-- END switch_no_comment -->

                                <!-- BEGIN switch_no_dl_att -->
                                <dd>
                                  <em><strong>{postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.switch_no_dl_att.TEXT_NO_DL}</strong></em>
                                </dd>
                                <!-- END switch_no_dl_att -->

                                <dd>({postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.FILE_SIZE}) {postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.NB_DL}</dd>
                            </dl>
                            <!-- END switch_post_attachments -->
                          </dd>
                      </dl>
                      <!-- END switch_attachments -->

                      <div class="clear"></div>
                      <div class="signature_div">
                          {postrow.displayed.SIGNATURE}
                      </div>

                    </div></div></div>
                    <span class="gensmall">{postrow.displayed.EDITED_MESSAGE}</span>
                </td>
              </tr>
          </table>
        </td>
    </tr>
    <tr>
        <td class="row1 browse-arrows"{postrow.displayed.THANK_BGCOLOR} align="center" valign="middle" width="150">
          <a href="#top">{L_BACK_TO_TOP}</a> <a href="#bottom">{L_GOTO_DOWN}</a>
        </td>
        <td class="row1 messaging gensmall"{postrow.displayed.THANK_BGCOLOR} width="100%" height="28">
          <table border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
              <tr>
                <td valign="middle">
                    {postrow.displayed.PROFILE_IMG} {postrow.displayed.PM_IMG} {postrow.displayed.EMAIL_IMG}<!-- BEGIN contact_field --> {postrow.displayed.contact_field.CONTENT}<!-- END contact_field --> {postrow.displayed.ONLINE_IMG}
                </td>
              </tr>
          </table>
        </td>
    </tr>
    <!-- BEGIN first_post_br -->
  </table>


  <table width="100%" border="0" cellspacing="1" cellpadding="0">
    <!-- END first_post_br -->

  </table>
  </div></div>
      <div style="clear: both;"></div>
    <div>

            <div class="tfoot_left"></div>
            <div class="tfoot_bg"></div>
            <div class="tfoot_right"></div>
      </div>

  </div>
  <div style="clear:both; padding-bottom:18px;"></div>

    <!-- END displayed -->
    <!-- BEGIN hidden -->
    <tr>
        <td class="postdetails row1" colspan="2" align="center">{postrow.hidden.MESSAGE}</td>
    </tr>
    <!-- END hidden -->
    <!-- END postrow -->
    <!-- BEGIN no_post -->
    <tr align="center">
        <td class="row1" colspan="3" height="28">
          <span class="genmed">{no_post.L_NO_POST}</span>
        </td>
    </tr>
    <!-- END no_post -->
    <tr align="right">
        <td class="catBottom" colspan="3" height="28">
          <table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
              <tr>
                <td width="9%" class="noprint"> </td>
                <td align="center" nowrap="nowrap" class="t-title"><a name="bottomtitle"></a><h1 class="cattitle">{TOPIC_TITLE}</h1></td>
                <td align="right" nowrap="nowrap" width="9%" class="browse-arrows"><a href="{U_VIEW_OLDER_TOPIC}">{L_VIEW_PREVIOUS_TOPIC}</a> <a href="{U_VIEW_NEWER_TOPIC}">{L_VIEW_NEXT_TOPIC}</a> <a href="#top">{L_BACK_TO_TOP}</a> </td>
              </tr>
          </table>
        </td>
    </tr>
  </table>


  <table class="noprint" width="100%" border="0" cellspacing="1" cellpadding="0">
    <tr>
        <td class="row1" valign="top" {COLSPAN_PAGINATION} width="150"><span class="gensmall">{PAGE_NUMBER}</span></td>
        <!-- BEGIN topicpagination -->
        <td class="row1" align="right" valign="top" ><span class="gensmall">{PAGINATION}</span></td>
        <!-- END topicpagination -->
    </tr>
    <!-- BEGIN switch_user_logged_in -->
    <!-- BEGIN watchtopic -->
    <tr>
        <td class="row1" colspan="2" align="right" valign="top"><span class="gensmall">{S_WATCH_TOPIC}</span></td>
    </tr>
    <!-- END watchtopic -->
    <!-- END switch_user_logged_in -->
    <tr>
        <td class="row1" colspan="2" align="center" style="padding:0px">        <!-- BEGIN switch_user_logged_in -->
  <div style="width: 960px;" align="center">
      <div>
        <div class="tcat_left" style="float: left;"></div>
        <div class="tcat_bg" style="float: left;">
  <div class="tcat2">
  <h2>Trả lời nhanh</h2>
      </div>
     
  </div></div>

  <div class="tcat_right">
  <div style="padding: 12px;"><div style="padding-top: 12px;">
  <a href="{U_VIEW_OLDER_TOPIC}">{L_VIEW_PREVIOUS_TOPIC}</a> <a href="{U_VIEW_NEWER_TOPIC}">{L_VIEW_NEXT_TOPIC}</a> <a href="#bottom">{L_GOTO_DOWN}</a>
        </div> 
  </div>
  </div>
  <div style="clear: both;"></div>
  <div class="bleft"><div class="bright">
  <table align="center" border="0" cellpadding="6" cellspacing="0" width="930">
  <tr><td class="c3z" width="100%" align="center">
          <a name="quickreply"></a>
          {QUICK_REPLY_FORM}
  </td></tr></table>
  </div></div>
      <div style="clear: both;"></div>
    <div>

            <div class="tfoot_left"></div>
            <div class="tfoot_bg"></div>
            <div class="tfoot_right"></div>
      </div>

  </div>
  <div style="clear:both; padding-bottom:18px;"></div>
          <!-- END switch_user_logged_in -->
        </td>
    </tr>
    <tr>
        <td style="margin:0; padding: 0;" colspan="2">
          <table border="0" cellpadding="0" width="100%" cellspacing="0" id="info_open" style="display:''">
              <tbody>
        <!-- BEGIN show_permissions -->
        <tr>
          <td class="row1" valign="top" width="25%"><span class="gensmall">{L_TABS_PERMISSIONS}</span></td>
          <td class="row1" valign="top" width="75%"><span class="gensmall">{S_AUTH_LIST}</span></td>
        </tr>
        <!-- END show_permissions -->
        <tr>
          <td class="catBottom" colspan="2" height="28">
              <table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
                <tr>
                    <td valign="middle" width="100%"><span class="nav"><a class="nav" href="{U_INDEX}">{L_INDEX}</a>{NAV_SEP}<a class="nav" href="{U_ALBUM}">{L_ALBUM}</a>{NAV_CAT_DESC_SECOND}</span></td>
                    <!-- BEGIN show_permissions -->
                    <td align="right" valign="middle"><span class="gensmall"><a href="javascript:ShowHideLayer('info_open','info_close');"><img src="{TABS_LESS_IMG}" alt="-" align="middle" border="0" /></a></span></td>
                    <!-- END show_permissions -->
                </tr>
              </table>
          </td>
        </tr>
    </tbody>
          </table>
        </td>
    </tr>
    <tr>
        <td style="margin:0; padding: 0;" colspan="2">
          <table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="100%" id="info_close" style="display:none;">
              <tbody>
        <tr>
          <td class="catBottom" colspan="2" height="28">
              <table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
                <tr>
                    <td valign="middle" width="100%"><span class="nav"><a class="nav" href="{U_INDEX}">{L_INDEX}</a>{NAV_SEP}<a class="nav" href="{U_ALBUM}">{L_ALBUM}</a>{NAV_CAT_DESC_SECOND}</span></td>
                    <td align="right" valign="middle"><span class="gensmall"><a href="javascript:ShowHideLayer('info_open','info_close');"><img src="{TABS_MORE_IMG}" alt="+" align="middle" border="0" /></a></span></td>
                </tr>
              </table>
          </td>
        </tr>
    </tbody>
          </table>
        </td>
    </tr>
  </table>

  <form action="{S_JUMPBOX_ACTION}" method="get" name="jumpbox" onsubmit="if(document.jumpbox.f.value == -1){return false;}">
  <table class="noprint" width="100%" border="0" cellspacing="2" cellpadding="0" align="center">
    <tr>
        <td align="left" valign="middle" nowrap="nowrap" {WIDTH_GALLERY}>
          <span class="nav">
              <!-- BEGIN switch_user_authpost -->
              <a href="{U_POST_NEW_TOPIC}" rel="nofollow"><img src="{POST_IMG}" id="{POST_IMG_ID}Newtopic" alt="{L_POST_NEW_TOPIC}" align="middle" border="0" /></a> 
              <!-- END switch_user_authpost -->
              <!-- BEGIN switch_user_authreply -->
              <a href="{U_POST_REPLY_TOPIC}"><img src="{REPLY_IMG}" alt="{L_POST_REPLY_TOPIC}" align="middle" border="0" /></a>
              <!-- END switch_user_authreply -->
          </span>
        </td>
        <!-- BEGIN viewtopic_bottom -->
        <td align="right" nowrap="nowrap"><span class="gensmall">{L_JUMP_TO}: {S_JUMPBOX_SELECT} <input class="liteoption" type="submit" value="{L_GO}" /></span></td>
        <!-- END viewtopic_bottom -->
        <!-- BEGIN moderation_panel -->
        <td align="center">
          <span class="gensmall">{moderation_panel.U_YOUR_PERSONAL_MODERATE}</span>
        </td>
        <td align="center" width="250">
          <span class="gensmall"> </span>
        </td>
        <!-- END moderation_panel -->
    </tr>
  </table>
  </form>

  <!-- BEGIN viewtopic_bottom -->
  <table class="noprint" width="100%" border="0" cellspacing="2" cellpadding="0" align="center">
    <tr>
        <td colspan="2" align="left" valign="top" nowrap="nowrap">
  {S_TOPIC_ADMIN}

          <form name="action" method="get" action="{S_FORM_MOD_ACTION}">
              <input type="hidden" name="t" value="{TOPIC_ID}" />
              <input type="hidden" name="sid" value="{S_SID}" />
              <span class="gen">{L_MOD_TOOLS}
  {S_SELECT_MOD} <input class="liteoption" type="submit" value="{L_GO}" /></span>
          </form>
        </td>
    </tr>
  </table>
  <!-- END viewtopic_bottom -->

  <!-- BEGIN switch_image_resize -->
  <script type="text/javascript">
  //<![CDATA[
  $(resize_images({ 'selector' : '.postbody', 'max_width' : {switch_image_resize.IMG_RESIZE_WIDTH}, 'max_height' : {switch_image_resize.IMG_RESIZE_HEIGHT} }));
  //]]>
  </script>
  <!-- END switch_image_resize -->

  <script type="text/javascript" src="{JS_DIR}addthis/addthis_widget.js"></script>

  #8 - Posted on 1/3/2012, 21:37
  Xem lý lịch thành viên http://www.cntt-k3.biz
  avatar

  avatar

  Group: Administrator

  Hiện đang:
  Bài viết : 2228
  Points : 7442
  Birthday : 02/02/1992
  Thanks : 4626
  Đến từ : hà nội

  Administrator
  Xem lý lịch thành viên http://www.cntt-k3.biz

  Administrator
  Bài viết thứ :9

  Đăng vào:on 1/3/2012, 21:38

  Administrator
  LÀM KHUNG

  Code:
  <br>
  <div style="width: 960px;" align="center">
      <div>
        <div class="tcat_left" style="float: left;"></div>
        <div class="tcat_bg" style="float: left;">
  <div class="tcat2">
  <h2>CHÀO MỪNG CÁC BẠN ĐẾN VỚI DIỄN ĐÀN</h2>
      </div>
   
  </div></div>

  <div class="tcat_right">
  <div style="padding: 12px;">
  </div>
  </div>

  <div style="clear: both;"></div>

  <div class="bleft">
  <div class="bright">
  <table align="center" border="0" cellpadding="6" cellspacing="0" width="930">
    <tr>
        <td>
        NỘI DUNG
        </td>
    </tr>
  </table>
  </div>
  </div>

      <div style="clear: both;"></div>
    <div>
            <div class="tfoot_left"></div>
            <div class="tfoot_bg"></div>
            <div class="tfoot_right"></div>
      </div>
  </div>
            <br>


  với cái khung ni, có thể viền quanh phần lời ngỏ, chatbox,
  QTAN, trả lời nhanh hay bất cứ cái chi bạn muốn. hehe
  - thay chữ
  "chào mừng các bạn đến với diễn đàn" bằng những từ khá
  "nội dung" cũng là phần tùy ý
  có thể là nội dung Lời ngỏ, codes của chatbox, của QTAN hay trả lời nhanh.

  #9 - Posted on 1/3/2012, 21:38
  Xem lý lịch thành viên http://www.cntt-k3.biz
  avatar

  Hữu Phước
  avatar

  Hữu Phước

  Group: Member

  Hiện đang:
  Bài viết : 939
  Points : 1443
  Birthday : 28/12/1998
  Thanks : 443
  Đến từ : Thuận Hưng , Thốt Nốt , Cần Thơ

  Member
  Xem lý lịch thành viên http://www.giadinha1.biz

  Member
  Bài viết thứ :10

  Đăng vào:on 16/3/2012, 18:39

  Member
  xem

  #10 - Posted on 16/3/2012, 18:39
  Xem lý lịch thành viên http://www.giadinha1.biz
  avatar

  dhtram1710
  avatar

  dhtram1710

  Group: Member

  Hiện đang:
  Bài viết : 140
  Points : 219
  Thanks : 53

  Member
  Xem lý lịch thành viên http://www.hayluonlaban.123.st

  Member
  Bài viết thứ :11

  Đăng vào:on 1/7/2012, 10:17

  Member
  1234

  #11 - Posted on 1/7/2012, 10:17
  Xem lý lịch thành viên http://www.hayluonlaban.123.st
  avatar

  TopDragon
  avatar

  TopDragon

  Group: S.mod

  Hiện đang:
  Bài viết : 494
  Points : 706
  Birthday : 05/03/1998
  Thanks : 202
  Đến từ : TPHCM

  S.mod
  Xem lý lịch thành viên http://truefriends.123.st

  S.mod
  Bài viết thứ :12

  Đăng vào:on 1/7/2012, 18:09

  S.mod
  hay !!

  #12 - Posted on 1/7/2012, 18:09
  Xem lý lịch thành viên http://truefriends.123.st
  avatar

  bucnong
  avatar

  bucnong

  Group: Member

  Hiện đang:
  Bài viết : 693
  Points : 1350
  Birthday : 28/02/1993
  Thanks : 505

  Member
  Xem lý lịch thành viên http://www.cntt-k3.biz/register?agreed=true&step=2

  Member
  Bài viết thứ :13

  Đăng vào:on 1/7/2012, 18:51

  Member
  xe,m

  #13 - Posted on 1/7/2012, 18:51
  Xem lý lịch thành viên http://www.cntt-k3.biz/register?agreed=true&step=2
  avatar

  Lúa Đô La
  avatar

  Lúa Đô La

  Group: Member

  Hiện đang:
  Bài viết : 584
  Points : 756
  Thanks : 108

  Member
  Xem lý lịch thành viên

  Member
  Bài viết thứ :14

  Đăng vào:on 2/7/2012, 08:44

  Member
  xem

  #14 - Posted on 2/7/2012, 08:44
  Xem lý lịch thành viên
  avatar

  trannamson
  avatar

  trannamson

  Group: Member

  Hiện đang:
  Bài viết : 22
  Points : 25
  Thanks : -1

  Member
  Xem lý lịch thành viên

  Member
  Bài viết thứ :15

  Đăng vào:on 4/7/2012, 14:49

  Member
  xem

  #15 - Posted on 4/7/2012, 14:49
  Xem lý lịch thành viên
  avatar

  nhomhaianhnguyen.co.cc
  avatar

  nhomhaianhnguyen.co.cc

  Group: Member

  Hiện đang:
  Bài viết : 29
  Points : 35
  Thanks : 6

  Member
  Xem lý lịch thành viên

  Member
  Bài viết thứ :16

  Đăng vào:on 23/7/2012, 11:09

  Member
  xem

  #16 - Posted on 23/7/2012, 11:09
  Xem lý lịch thành viên
  avatar

  lebinh
  avatar

  lebinh

  Group: Member

  Hiện đang:
  Bài viết : 92
  Points : 111
  Thanks : 9

  Member
  Xem lý lịch thành viên

  Member
  Bài viết thứ :17

  Đăng vào:on 23/7/2012, 12:27

  Member
  xem

  #17 - Posted on 23/7/2012, 12:27
  Xem lý lịch thành viên
  avatar

  xoasobp
  avatar

  xoasobp

  Group: Member

  Hiện đang:
  Bài viết : 145
  Points : 141
  Birthday : 01/12/1994
  Thanks : -4

  Member
  Xem lý lịch thành viên http://supera7.tk

  Member
  Bài viết thứ :18

  Đăng vào:on 1/8/2012, 13:02

  Member
  up

  #18 - Posted on 1/8/2012, 13:02
  Xem lý lịch thành viên http://supera7.tk
  avatar

  harryumefor
  avatar

  harryumefor

  Group: Member

  Hiện đang:
  Bài viết : 526
  Points : 617
  Birthday : 16/07/1998
  Thanks : 77

  Member
  Xem lý lịch thành viên http://math.123.st

  Member
  Bài viết thứ :19

  Đăng vào:on 18/8/2012, 10:06

  Member
  xem

  #19 - Posted on 18/8/2012, 10:06
  Xem lý lịch thành viên http://math.123.st
  avatar

  huunhat070496
  avatar

  huunhat070496

  Group: Member

  Hiện đang:
  Bài viết : 43
  Points : 46
  Thanks : 3

  Member
  Xem lý lịch thành viên

  Member
  Bài viết thứ :20

  Đăng vào:on 24/8/2012, 08:56

  Member
  hihi

  #20 - Posted on 24/8/2012, 08:56
  Xem lý lịch thành viên
  avatar

  huunhat070496
  avatar

  huunhat070496

  Group: Member

  Hiện đang:
  Bài viết : 43
  Points : 46
  Thanks : 3

  Member
  Xem lý lịch thành viên

  Member
  Bài viết thứ :21

  Đăng vào:on 24/8/2012, 08:56

  Member
  hihi

  #21 - Posted on 24/8/2012, 08:56
  Xem lý lịch thành viên
  avatar

  .Storm
  avatar

  .Storm

  Group: Member

  Hiện đang:
  Bài viết : 129
  Points : 135
  Thanks : 8
  Đến từ : España

  Member
  Xem lý lịch thành viên

  Member
  Bài viết thứ :22

  Đăng vào:on 26/8/2012, 22:13

  Member
  xem

  #22 - Posted on 26/8/2012, 22:13
  Xem lý lịch thành viên
  avatar

  tatran0195
  avatar

  tatran0195

  Group: Member

  Hiện đang:
  Bài viết : 220
  Points : 223
  Thanks : 7

  Member
  Xem lý lịch thành viên

  Member
  Bài viết thứ :23

  Đăng vào:on 30/8/2012, 23:56

  Member
  à

  #23 - Posted on 30/8/2012, 23:56
  Xem lý lịch thành viên
  avatar

  Garfield
  avatar

  Garfield

  Group: Member

  Hiện đang:
  Bài viết : 756
  Points : 1144
  Birthday : 18/03/2000
  Thanks : 243
  Đến từ : Homeland

  Member
  Xem lý lịch thành viên

  Member
  Bài viết thứ :24

  Đăng vào:on 31/8/2012, 10:38

  Member
  Xem

  #24 - Posted on 31/8/2012, 10:38
  Xem lý lịch thành viên
  avatar

  Linh Miu
  avatar

  Linh Miu

  Group: Member

  Hiện đang:
  Bài viết : 131
  Points : 139
  Thanks : 0

  Member
  Xem lý lịch thành viên

  Member
  Bài viết thứ :25

  Đăng vào:on 3/11/2012, 09:44

  Member
  XEM

  #25 - Posted on 3/11/2012, 09:44
  Xem lý lịch thành viên

  Sponsored content

  Sponsored content

  Group:
  Hiện đang:

  Bài viết thứ :26

  Đăng vào:

  #26 - Posted

  Trang 1 trong tổng số 2 trang Chuyển đến trang : 1, 2  Next

  Đang kiểm tra dữ liệu...

  Bạn phải điền đầy đủ thông tin đăng ký.

  Số ký tự phải từ 3 trở lên
  Hãy chọn tài khoản khác
  Có thể dùng tài khoản này
  Không sử dụng địa chỉ này
  E-mail sẽ được kiểm sau
  Số ký tự phải từ 3 trở lên
  Trùng tên đăng nhập
  Chưa đúng
  Chính xác

  Free forum | © PunBB | Free forum support | Liên hệ | Report an abuse | www.sosblogs.com
  YOUR BANNER HERE
  728x90