Đưa Skin mới vào diễn đàn sử dụng ! Nếu quá trình sử dụng diễn đàn xảy ra lỗi, xin vui lòng liên hệ Admin để báo lỗi ! Cảm ơn !

You are not connected. Please login or register

[Share] [Skin] Love4u

 • Please log in to post a topic
 • avatar

  avatar

  Group: Administrator

  Hiện đang:
  Bài viết : 2228
  Points : 7442
  Birthday : 02/02/1992
  Thanks : 4626
  Đến từ : hà nội

  Administrator
  Xem lý lịch thành viên http://www.cntt-k3.biz

  Administrator
  Bài viết thứ :1

  Đăng vào:on 1/3/2012, 21:14

  Administrator
  demo :

  thông tin skin:
  Code:

  Spoiler:
  - tên skin: love4u
  - mã nguồn: myBB
  - rip qua forumotion: vlt


  download:

  :Hide:

  #1 - Posted on 1/3/2012, 21:14
  Xem lý lịch thành viên http://www.cntt-k3.biz
  avatar

  avatar

  Group: Administrator

  Hiện đang:
  Bài viết : 2228
  Points : 7442
  Birthday : 02/02/1992
  Thanks : 4626
  Đến từ : hà nội

  Administrator
  Xem lý lịch thành viên http://www.cntt-k3.biz

  Administrator
  Bài viết thứ :2

  Đăng vào:on 1/3/2012, 21:15

  Administrator
  index_body
  Code:
  {JAVASCRIPT}
  <!-- BEGIN message_admin_index -->
  <table class="forumline" width="100%" border="0" cellspacing="1" cellpadding="0">
    <!-- BEGIN message_admin_titre -->
    <tr>
        <td class="catHead" height="28"><span class="cattitle">{message_admin_index.message_admin_titre.MES_TITRE}</span></td>
    </tr>
    <!-- END message_admin_titre -->
    <!-- BEGIN message_admin_txt -->
    <tr>
        <td class="row1" rowspan="3" align="center" valign="middle">
        <div class="gensmall">{message_admin_index.message_admin_txt.MES_TXT}</div>
        </td>
    </tr>
    <!-- END message_admin_txt -->
  </table>
  <!-- END message_admin_index -->

  <!-- BEGIN switch_user_login_form_header -->
  <form action="{S_LOGIN_ACTION}" method="post" name="form_login">
    <!-- BEGIN switch_fb_connect_no -->
    <table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" class="user_login_form forumline">
        <tr>
          <td class="row1" align="center">
              <table border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
                <tr>
                    <td><span class="genmed">{L_USERNAME}:</span> </td>
                    <td><input class="post" type="text" size="10" name="username"/> </td>
                    <td>
                      <input class="radio" type="checkbox" name="autologin" {AUTOLOGIN_CHECKED} />
                      <span class="gensmall">{L_AUTO_LOGIN}</span>
                    </td>
                </tr>

                <tr>
                    <td><span class="genmed">{L_PASSWORD}:</span> </td>
                    <td><input class="post" type="password" size="10" name="password"/> </td>
                    <td>{S_HIDDEN_FIELDS}<input class="mainoption" type="submit" name="login" value="{L_LOGIN}" /></td>
                </tr>
              </table>
          </td>
        </tr>
    </table>
    <!-- END switch_fb_connect_no -->

    <!-- BEGIN switch_fb_connect -->
    <table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" class="user_login_form forumline">
        <tr>
          <td valign="top" width="100%" class="row1" align="center">
              <table width="100%">
                <tr>
                    <td width="55%" valign="middle" align="right">
                      <table class="right">
                          <tr>
                            <td><span class="genmed">{L_USERNAME}:</span> </td>
                            <td><input class="post" type="text" size="10" name="username"/> </td>
                            <td>
                                <input class="radio" type="checkbox" name="autologin" {AUTOLOGIN_CHECKED} />
                                <span class="gensmall">{L_AUTO_LOGIN}</span>
                            </td>
                          </tr>

                          <tr>
                            <td><span class="genmed">{L_PASSWORD}:</span> </td>
                            <td><input class="post" type="password" size="10" name="password"/> </td>
                            <td>{S_HIDDEN_FIELDS}<input class="mainoption" type="submit" name="login" value="{L_LOGIN}" /></td>
                          </tr>
                      </table>
                    </td>
                    <td width="10%" align="center" valign="middle">
                      <span class="genmed fb_or">{switch_user_login_form_header.switch_fb_connect.L_OR}</span>
                    </td>
                    <td width="35%" class="align_gauche"><fb:login-button size="large" onlogin="window.location='/facebook_connect.forum'" v="2" scope="{switch_user_login_form_header.switch_fb_connect.L_FB_PERMISSIONS}">{switch_user_login_form_header.switch_fb_connect.L_FB_LOGIN_BUTTON}</fb:login-button></td>
                </tr>
              </table>
          </td>
        </tr>
    </table>
    <!-- END switch_fb_connect -->
  </form>
  <!-- END switch_user_login_form_header -->

  {CHATBOX_TOP}
  {BOARD_INDEX}
  <table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
    <tr>
        <td width="50%" valign="top">
          <!-- BEGIN switch_user_logged_in -->
          <span class="gensmall"><a href="{U_MARK_READ}" class="gensmall">{L_MARK_FORUMS_READ}</a>
          <!-- END switch_user_logged_in -->
          <!-- BEGIN switch_delete_cookies -->
          <br /><a href="{switch_delete_cookies.U_DELETE_COOKIES}" class="gensmall">{switch_delete_cookies.L_DELETE_COOKIES}</a>
          <!-- END switch_delete_cookies -->
          </span>
        </td>
        <td width="50%" align="right">
          <span class="gensmall">
              <a href="{U_TODAY_ACTIVE}" class="gensmall">{L_TODAY_ACTIVE}</a><br />
              <a href="{U_TODAY_POSTERS}" class="gensmall">{L_TODAY_POSTERS}</a><br />
              <a href="{U_OVERALL_POSTERS}" class="gensmall">{L_OVERALL_POSTERS}</a>
              <!-- BEGIN switch_on_index -->
                <!-- BEGIN switch_delete_cookies -->
                <br /><a href="{switch_on_index.switch_delete_cookies.U_DELETE_COOKIES}" class="gensmall">{switch_on_index.switch_delete_cookies.L_DELETE_COOKIES}</a>
                <!-- END switch_delete_cookies -->
              <!-- END switch_on_index -->
          </span>
        </td>
    </tr>
  </table>

  <!-- BEGIN switch_user_login_form_footer -->
  <form action="{S_LOGIN_ACTION}" method="post" name="form_login">
    <!-- BEGIN switch_fb_connect_no -->
    <table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" class="user_login_form forumline">
        <tr>
          <td class="row1" align="center">
              <table border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
                <tr>
                    <td><span class="genmed">{L_USERNAME}:</span> </td>
                    <td><input class="post" type="text" size="10" name="username"/> </td>
                    <td>
                      <input class="radio" type="checkbox" name="autologin" {AUTOLOGIN_CHECKED} />
                      <span class="gensmall">{L_AUTO_LOGIN}</span>
                    </td>
                </tr>

                <tr>
                    <td><span class="genmed">{L_PASSWORD}:</span> </td>
                    <td><input class="post" type="password" size="10" name="password"/> </td>
                    <td>{S_HIDDEN_FIELDS}<input class="mainoption" type="submit" name="login" value="{L_LOGIN}" /></td>
                </tr>
              </table>
          </td>
        </tr>
    </table>
    <!-- END switch_fb_connect_no -->

    <!-- BEGIN switch_fb_connect -->
    <table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" class="user_login_form forumline">
        <tr>
          <td valign="top" width="100%" class="row1" align="center">
              <table width="100%">
                <tr>
                    <td width="55%" valign="middle">
                      <table class="right">
                          <tr>
                            <td><span class="genmed">{L_USERNAME}:</span> </td>
                            <td><input class="post" type="text" size="10" name="username"/> </td>
                            <td>
                                <input class="radio" type="checkbox" name="autologin" {AUTOLOGIN_CHECKED} />
                                <span class="gensmall">{L_AUTO_LOGIN}</span>
                            </td>
                          </tr>

                          <tr>
                            <td><span class="genmed">{L_PASSWORD}:</span> </td>
                            <td><input class="post" type="password" size="10" name="password"/> </td>
                            <td>{S_HIDDEN_FIELDS}<input class="mainoption" type="submit" name="login" value="{L_LOGIN}" /></td>
                          </tr>
                      </table>
                    </td>
                    <td width="10%" align="center" valign="middle">
                      <span class="genmed fb_or">{switch_user_login_form_footer.switch_fb_connect.L_OR}</span>
                    </td>
                    <td width="35%" class="align_gauche"><fb:login-button size="large" onlogin="window.location='/facebook_connect.forum'" v="2" scope="{switch_user_login_form_footer.switch_fb_connect.L_FB_PERMISSIONS}">{switch_user_login_form_footer.switch_fb_connect.L_FB_LOGIN_BUTTON}</fb:login-button></td>
                </tr>
              </table>
          </td>
        </tr>
    </table>
    <!-- END switch_fb_connect -->
  </form>
  <!-- END switch_user_login_form_footer -->

  <!-- BEGIN disable_viewonline -->
  <!-- start: index_boardstats -->
  <table border="0" cellspacing="1" cellpadding="4" class="tborder">
  <thead>
  <tr>
  <td class="thead" colspan="2">
  <div
  class="expcolimage"><img
  src="http://i74.servimg.com/u/f74/14/04/63/55/collap10.gif"
  id="boardstats_img" class="expander" alt="[-]" title="[-]"
  /></div>
  <div><strong>TÌNH HÌNH DIỄN ĐÀN</strong></div>

  </td>
  </tr>
  </thead>
  <tbody style="" id="boardstats_e">
  <!-- start: index_whosonline -->
  <tr>
  <td class="tcat" colspan="2"><font color=white>Số người đang truy cập: </font></td>
  </tr>
  <tr>
    <td class="trow1">
      <img src="http://i74.servimg.com/u/f74/13/54/69/46/valent12.gif" border="0"/></td>
  <td class="trow1" width="100%">
    <span class="gensmall">
    {TOTAL_USERS_ONLINE}.<br/>
    {RECORD_USERS}.<br/>
    {LOGGED_IN_USER_LIST}
    <table>{L_CONNECTED_MEMBERS}</table></span></td>
  </tr>
  <!-- end: index_whosonline -->

  <!-- start: index_stats -->
  <tr><td class="tcat" colspan="2"><font color=white>Thống kê diễn đàn: </font></td></tr>
  <tr>
  <td class="trow1">
    <img src="http://i74.servimg.com/u/f74/13/54/69/46/valent13.gif" border="0"/>
  </td>
  <td class="trow1"><span class="smalltext">

    {TOTAL_POSTS}.<br/>
    {TOTAL_USERS}.<br/>
   {NEWEST_USER}.
  </span>
  </td>
  </tr>
  <!-- end: index_stats -->

  <!-- start: birthdays -->
  <tr><td class="tcat" colspan="2"><font color=white>Sinh nhật thành viên: </font></td></tr>
  <tr>
  <td class="trow1">
    <img src="http://i74.servimg.com/u/f74/13/54/69/46/valent10.gif" border="0"/>
  </td>
  <td class="trow1"><span class="smalltext">

                                            <table>{L_WHOSBIRTHDAY_TODAY}
                                          {L_WHOSBIRTHDAY_WEEK}</table>
  </span>
  </td>
  </tr>
  <!-- end: birthdays -->

  <!-- start: friends -->
  <tr><td class="tcat" colspan="2"><font color=white>Liên kết bạn bè: </font></td></tr>
  <tr>
  <td class="trow1">
    <img src="http://i74.servimg.com/u/f74/14/04/63/55/valent11.gif" border="0"/>
  </td>
  <td class="trow1">
    <span class="smalltext">
   Links các forum                             
    <br/>

  <!-- BEGIN switch_chatbox_activate -->
   
                          <img src="http://i31.servimg.com/u/f31/13/61/26/37/mem10.gif"/>
              <span class="gensmall">{TOTAL_CHATTERS_ONLINE} :  {CHATTERS_LIST}<br />
                  <!-- BEGIN switch_chatbox_popup -->
                  <div id="chatbox_popup"></div>
                  <script type="text/javascript">
                  //<![CDATA[
   
           
  insertChatBoxPopup('{disable_viewonline.switch_chatbox_activate.switch_chatbox_popup.U_FRAME_CHATBOX}',
  '{L_CLICK_TO_JOIN_CHAT}');
                  //]]>
                  </script>
                  <!-- END switch_chatbox_popup -->
              </span>
       
      <!-- END switch_chatbox_activate -->

  </span>
  </td>
  </tr>
  <!-- end: friends -->


  <tr>
      <td class="tfoot" style="text-align: center" colspan="2">
          <span class="smalltext">
              Nhóm: {GROUP_LEGEND}
          </span>
      </td>
  </tr>
  </tbody>
  </table>
  <!-- end: index_boardstats -->
  <!-- END disable_viewonline -->
  <br />
  {CHATBOX_BOTTOM}
  <br clear="all" />
  <!-- BEGIN switch_legend -->
  <table border="0" cellspacing="3" cellpadding="0" align="center">
    <tr>
        <td align="center" width="20"><img src="{FORUM_NEW_IMG}" alt="{L_NEW_POSTS}" /></td>
        <td><span class="gensmall">{L_NEW_POSTS}</span></td>
        <td></td>
        <td align="center" width="20"><img src="{FORUM_IMG}" alt="{L_NO_NEW_POSTS}" /></td>
        <td><span class="gensmall">{L_NO_NEW_POSTS}</span></td>
        <td>  </td>
        <td align="center" width="20"><img src="{FORUM_LOCKED_IMG}" alt="{L_FORUM_LOCKED}" /></td>
        <td><span class="gensmall">{L_FORUM_LOCKED}</span></td>
    </tr>
  </table>
  <!-- END switch_legend -->

  {AUTO_DST}

  <!-- BEGIN switch_fb_index_login -->
  <div id="fb-root"></div>
  <script type="text/javascript">
  //<![CDATA[
  FB.init({
    appId: '{switch_fb_index_login.FACEBOOK_APP_ID}',
      status: true,
      cookie: true,
      xfbml: true,
    oauth: true
  });
  //]]>
  </script>
  <!-- END switch_fb_index_login -->

  #2 - Posted on 1/3/2012, 21:15
  Xem lý lịch thành viên http://www.cntt-k3.biz
  avatar

  avatar

  Group: Administrator

  Hiện đang:
  Bài viết : 2228
  Points : 7442
  Birthday : 02/02/1992
  Thanks : 4626
  Đến từ : hà nội

  Administrator
  Xem lý lịch thành viên http://www.cntt-k3.biz

  Administrator
  Bài viết thứ :3

  Đăng vào:on 1/3/2012, 21:17

  Administrator
  index_box
  Code:
   <table width="100%" border="0" cellspacing="1" cellpadding="0" align="center">
    <tr>
        <td valign="bottom">
          <!-- BEGIN switch_user_logged_in -->
          <span class="gensmall">{LAST_VISIT_DATE}<br />
          {CURRENT_TIME}<br />
          </span>
          <!-- END switch_user_logged_in -->
          <div class="nav"><a class="nav" href="{U_INDEX}">{L_INDEX}</a>{NAV_CAT_DESC}</div>
        </td>
        <td class="gensmall" align="right" valign="bottom">
          <!-- BEGIN switch_user_logged_in -->
          <a class="gensmall" href="{U_SEARCH_NEW}">{L_SEARCH_NEW}</a><br />
          <a class="gensmall" href="{U_SEARCH_SELF}">{L_SEARCH_SELF}</a><br />
          <!-- END switch_user_logged_in -->
          <a class="gensmall" href="{U_SEARCH_UNANSWERED}">{L_SEARCH_UNANSWERED}</a>
        </td>
    </tr>
  </table>
  <!-- BEGIN catrow --><!-- BEGIN tablehead -->
  <table border="0" cellspacing="1" cellpadding="4" class="tborder">
  <thead>
    <tr>
  <div class="tcat_02">
  <div class="tcat_01">
  <div class="tcat_03">
   
  <div class="expcolimage">
    <img src="http://i74.servimg.com/u/f74/14/04/63/55/collap10.gif" id="cat_1_img" class="expander" alt="[-]" title="[-]" />
  </div>
   
  <div class="tcat_text2">
    <span class="secondarytitle">{catrow.tablehead.L_FORUM}</span><br />
    <div class="smalltext"></div>
  </div>
       
  </div>
  </div>
  </div>

        </tr>
  </thead>

  <tbody style="" id="cat_1_e">

  <tr>
  <td class="tcat" colspan="2"><span class="smalltext"><strong>Chuyên mục</strong></span></td>
  <td class="tcat" width="30%" align="center"><span class="smalltext"><strong>Bài cuối</strong></span></td>
  </tr>
    <!-- END tablehead -->
    <!-- BEGIN cathead -->
    <tr>
        <!-- BEGIN inc -->
        <td class="{catrow.cathead.inc.INC_CLASS}" width="46"><img src="{SPACER}" height="0" width="46" /></td>
        <!-- END inc -->
        <td class="{catrow.cathead.CLASS_CAT}" colspan="{catrow.cathead.INC_SPAN}" width="100%">
          <h{catrow.cathead.LEVEL} class="hierarchy">
              <span class="cattitle">
                <a class="cattitle" title="{catrow.cathead.CAT_DESC}" href="{catrow.cathead.U_VIEWCAT}">{catrow.cathead.CAT_TITLE}</a>
              </span>
          </h{catrow.cathead.LEVEL}>
        </td>
        <td class="{catrow.cathead.CLASS_ROWPIC}" colspan="3" align="right"> </td>
    </tr>
    <!-- END cathead -->
    <!-- BEGIN forumrow -->
    <tr>
        <!-- BEGIN inc -->
        <td class="{catrow.forumrow.inc.INC_CLASS}" width="46"><img src="{SPACER}" height="0" width="46" alt="." /></td>
        <!-- END inc -->
        <td class="trow1" align="center" valign="center" width="1">
          <img title="{catrow.forumrow.L_FORUM_FOLDER_ALT}" src="{catrow.forumrow.FORUM_FOLDER_IMG}" alt="{catrow.forumrow.L_FORUM_FOLDER_ALT}" />
        </td>
        <td class="trow1" valign="center">
          <h{catrow.forumrow.LEVEL} class="hierarchy">
              <span class="forumlink">
                <a class="forumlink" href="{catrow.forumrow.U_VIEWFORUM}">{catrow.forumrow.FORUM_NAME}</a><br />
              </span>
          </h{catrow.forumrow.LEVEL}>
          <span class="genmed">{catrow.forumrow.FORUM_DESC}</span>
          <span class="gensmall">
              <!-- BEGIN switch_moderators_links -->
              {catrow.forumrow.switch_moderators_links.L_MODERATOR}{catrow.forumrow.switch_moderators_links.MODERATORS}
              <!-- END switch_moderators_links -->
              {catrow.forumrow.L_LINKS}{catrow.forumrow.LINKS}
          </span>
        </td>
        <td class="trow1" valign="center" align="right" style="white-space: nowrap">
                    <div align="center" style="white-space:nowrap">
                    <span class="gensmall">{catrow.forumrow.LAST_POST}</span>
                    </div>
                    <div class="box" align="center">
          <span class="gensmall">Chủ đề: {catrow.forumrow.TOPICS}</span>
              | 
          <span class="gensmall">Bài viết: {catrow.forumrow.POSTS}</span>
       
                    </div>
        </td>
    </tr>
    <!-- END forumrow -->
    <!-- BEGIN catfoot -->
    <tr>
        <!-- BEGIN inc -->
        <td class="{catrow.catfoot.inc.INC_CLASS}" width="46"><img src="{SPACER}" height="0" width="46" /></td>
        <!-- END inc -->
        <td class="spaceRow" colspan="{catrow.catfoot.INC_SPAN}" height="1"><img src="{SPACER}" alt="" height="1" width="1" /></td>
    </tr>
    <!-- END catfoot -->
    <!-- BEGIN tablefoot -->
  </tbody>
  </table>
  <div style="clear:both; padding-bottom:16px;"></div>
  <img src="{SPACER}" alt="" height="5" width="1" /><!-- END tablefoot --><!-- END catrow -->

  #3 - Posted on 1/3/2012, 21:17
  Xem lý lịch thành viên http://www.cntt-k3.biz
  avatar

  avatar

  Group: Administrator

  Hiện đang:
  Bài viết : 2228
  Points : 7442
  Birthday : 02/02/1992
  Thanks : 4626
  Đến từ : hà nội

  Administrator
  Xem lý lịch thành viên http://www.cntt-k3.biz

  Administrator
  Bài viết thứ :4

  Đăng vào:on 1/3/2012, 21:18

  Administrator
  overall_footer_begin

  Code:

   <!-- BEGIN html_validation -->
  <div>
    <div>
        <table>
          <tbody>
              <tr>
                <td>
  <!-- END html_validation -->
                </td>
                <td valign="top" width="{C3SIZE}">
                <div id="{ID_RIGHT}">
                    <!-- BEGIN giefmod_index2 -->
                    {giefmod_index2.MODVAR}
                    <!-- BEGIN saut -->
                    <div style="height: {SPACE_ROW}px"></div>
                    <!-- END saut -->
                    <!-- END giefmod_index2 -->
                </div>
                </td>
              </tr>
          </tbody>
        </table>
    </div>
  </div>
  <!-- close div id="page-body" -->
  <!-- start: footer -->
  <br />
              <div class="bottommenu" align="center">
             
                  <div>
                      <span class="smalltext">Forum 4ALL - Mái Nhà Tình Bạn</span>

                  </div>
              </div>
           
          <hr class="hidden" />
  <br/>
              <div id="copyright">
               
                <center><font color=red>Love4u</font><br/>
  <font color=blue>Powered by MyBB, © 2002-2011 MyBB Group</font><br />
  <font color=green>Converted to Forumotion by</font>
                  <a href="http://diendan.4allvn.biz/forum" target="_blank"> vlt</a> </center>
               
               

  <br class="clear" />
   <center>
  <img src="http://i74.servimg.com/u/f74/13/54/69/46/valent12.gif" border="0" width="" height="" alt=""/>
                </center>
           

          </div>
          </div>

  </div>
  </div>

  <div align="center">
  <div class="foot">
  <div class="foot_01">
  <div class="foot_02">
  </div>
  </div>
  </div>
  </div>
  <!-- end: footer -->
  <div id="page-footer">
    <div align="center">
        <div class="gen">
  <!-- BEGIN html_validation -->
        </div>
    </div>
  </div>
  <!-- END html_validation -->

  #4 - Posted on 1/3/2012, 21:18
  Xem lý lịch thành viên http://www.cntt-k3.biz
  avatar

  avatar

  Group: Administrator

  Hiện đang:
  Bài viết : 2228
  Points : 7442
  Birthday : 02/02/1992
  Thanks : 4626
  Đến từ : hà nội

  Administrator
  Xem lý lịch thành viên http://www.cntt-k3.biz

  Administrator
  Bài viết thứ :5

  Đăng vào:on 1/3/2012, 21:19

  Administrator
  overall_header

  Code:
  <!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
  <html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" dir="{S_CONTENT_DIRECTION}" id="min-width" lang="{L_LANG_HTML}" xml:lang="{L_LANG_HTML}" {NAMESPACE_FB_LIKE} {NAMESPACE_FB} {NAMESPACE_BBCODE}>
  <head>
    <title>{SITENAME_TITLE}{PAGE_TITLE}</title>
    <meta http-equiv="content-type" content="text/html; charset={S_CONTENT_ENCODING}" />
    <meta http-equiv="content-script-type" content="text/javascript" />
    <meta http-equiv="content-style-type" content="text/css" />
    <!-- BEGIN switch_compat_meta -->
    <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE={switch_compat_meta.VERSION}" />
    <!-- END switch_compat_meta -->
    <!-- BEGIN switch_canonical_url -->
    <link rel="canonical" href="{switch_canonical_url.CANONICAL_URL}" />
    <!-- END switch_canonical_url -->
    {META_FAVICO}
    {META}
    {META_FB_LIKE}
    <meta name="title" content="{SITENAME_TITLE}{PAGE_TITLE}" />
    {T_HEAD_STYLESHEET}
    {CSS}
    <link rel="search" type="application/opensearchdescription+xml" href="/improvedsearch.xml" title="{SITENAME}" />
    <link rel="search" type="application/opensearchdescription+xml" href="{URL_BOARD_DIRECTORY}/search/improvedsearch.xml" title="{SEARCH_FORUMS}" />
    <script src="{JQUERY_PATH}" type="text/javascript"></script>
    <script src="{JS_DIR}{L_LANG}.js" type="text/javascript"></script>
            {HOSTING_JS}

    <!-- BEGIN switch_fb_login -->
    <script src="http://connect.facebook.net/{switch_fb_login.FB_LOCAL}/all.js" type="text/javascript"></script>
    <script src="{switch_fb_login.JS_FB_LOGIN}" type="text/javascript"></script>
    <!-- END switch_fb_login -->

    <!-- BEGIN switch_ticker -->
    <link type="text/css" rel="stylesheet" href="{JS_DIR}jquery/ticker/ticker.css" />
    <script src="{JS_DIR}jquery/ticker/ticker.js" type="text/javascript"></script>
    <!-- END switch_ticker -->

    <!-- BEGIN switch_ticker_new -->
    <script src="{JS_DIR}jquery/jcarousel/jquery.jcarousel.js" type="text/javascript"></script>
    <script type="text/javascript">//<![CDATA[
        /* Definir le sens de direction en fonction du panneau admin */
        var tickerDirParam = "{switch_ticker.DIRECTION}";
        var slid_vert = false;
        var auto_dir = 'next';
        var h_perso = parseInt({switch_ticker.HEIGHT});

        switch( tickerDirParam )
        {
          case 'top' :
              slid_vert = true;
              break;

          case 'left':
              break;

          case 'bottom':
              slid_vert = true;
              auto_dir = 'prev';
              break;

          case 'right':
              auto_dir = 'prev';
              break;

          default:
              slid_vert = true;
        }

        $(document).ready(function() {
          var w_cont = $('#fa_ticker_container').width();

          if (w_cont > 0)
          {
              $('#fa_ticker_container').width(w_cont);

              /* Affichage de la liste */
              $('#fa_ticker_content').css('display','block');

              /* Calcul des dimensions du conteneur et des elements */
              var width_max = $('ul#fa_ticker_content').width();
              var width_item = Math.floor(width_max / {switch_ticker.SIZE});
              var height_max = h_perso;

              /* Calcul de la hauteur maximale du conteneur en fonction des elements et de la hauteur personnalisee dans l'admin */
              $('ul#fa_ticker_content li').each( function () {
                if ($(this).height() > height_max)
                {
                    height_max = $(this).height();
                }
              } );

              /* Redimensionnement des elements et des images trop larges */
              $('ul#fa_ticker_content li').width(width_item).height(height_max).find('img').each(function () {
                if ($(this).width() > width_item)
                {
                var ratio      = $(this).width() / width_item;
                var new_height = Math.round($(this).height() / ratio);
                $(this).height(new_height).width(width_item);
                }
              });

              /* Redimensionnement et centrage du conteneur en mode vertical */
              if (slid_vert)
              {
                $('ul#fa_ticker_content').width(width_item).height(height_max).css('marginLeft','auto').css('marginRight','auto');
              }

              /* Initialisation du caroussel */
              $('#fa_ticker_content').jcarousel({
                    vertical: slid_vert,
                wrap: 'circular',
                auto: {switch_ticker.STOP_TIME},
                auto_direction: auto_dir,
              scroll: 1,
              size: {switch_ticker.SIZE},
              height_max: height_max,
              animation: {switch_ticker.SPEED}
              });
          }
          else
          {
              $('ul#fa_ticker_content li:not(:first)').css('display','none');
              $('ul#fa_ticker_content li:first').css('list-style','none').css('text-align','center');
          }
        });
    //]]>
    </script>
    <!-- END switch_ticker_new -->

    <script type="text/javascript">//<![CDATA[
    $(document).ready(function(){
        <!-- BEGIN switch_enable_pm_popup -->
          pm = window.open('{U_PRIVATEMSGS_POPUP}', '_faprivmsg', 'HEIGHT=225,resizable=yes,WIDTH=400');
          pm.focus();
        <!-- END switch_enable_pm_popup -->
        <!-- BEGIN switch_report_popup -->
          report = window.open('{switch_report_popup.U_REPORT_POPUP}', '_phpbbreport', 'HEIGHT={switch_report_popup.S_HEIGHT},resizable=yes,scrollbars=no,WIDTH={switch_report_popup.S_WIDTH}');
          report.focus();
        <!-- END switch_report_popup -->
        <!-- BEGIN switch_ticker -->
          ticker_start({switch_ticker.HEIGHT}, {switch_ticker.SPACING}, {switch_ticker.SPEED}, '{switch_ticker.DIRECTION}', {switch_ticker.STOP_TIME});
        <!-- END switch_ticker -->
    });

    <!-- BEGIN switch_login_popup -->
        var logInPopUpLeft, logInPopUpTop, logInPopUpWidth = {LOGIN_POPUP_WIDTH}, logInPopUpHeight = {LOGIN_POPUP_HEIGHT}, logInBackgroundResize = true, logInBackgroundClass = false;
    <!-- END switch_login_popup -->

    <!-- BEGIN switch_login_popup -->
    $(document).ready( function() {
        $(window).resize(function() {
          var windowWidth = document.documentElement.clientWidth;
          var popupWidth = $("#login_popup").width();
          var mypopup = $("#login_popup");

          $("#login_popup").css({
          "left": windowWidth/2 - popupWidth/2
              });
        });
    });
    <!-- END switch_login_popup -->
    //]]>
    </script>
    {GREETING_POPUP}
    <!-- BEGIN switch_ticker_new -->
    <style>
    .jcarousel-skin-tango .jcarousel-item {
        text-align:center;
        width: 10px;
    }

    .jcarousel-skin-tango .jcarousel-item-horizontal {
        margin-right: {switch_ticker.SPACING}px;
    }

    .jcarousel-skin-tango .jcarousel-item-vertical {
        margin-bottom: {switch_ticker.SPACING}px;
    }
    </style>
    <!-- END switch_ticker_new -->
    {HOSTING_JS}
    <!-- BEGIN google_analytics_code -->
    <script type="text/javascript">
    //<![CDATA[
      var _gaq = _gaq || [];
      _gaq.push(['_setAccount', '{G_ANALYTICS_ID}']);
      _gaq.push(['_trackPageview']);

      (function() {
        var ga = document.createElement('script'); ga.type = 'text/javascript'; ga.async = true;
        ga.src = ('https:' == document.location.protocol ? 'https://ssl' : 'http://www') + '.google-analytics.com/ga.js';
        var s = document.getElementsByTagName('script')[0]; s.parentNode.insertBefore(ga, s);
      })();
    //]]>
    </script>
    <!-- END google_analytics_code -->
  </head>
  <body background="{T_BODY_BACKGROUND}" bgcolor="{T_BODY_BGCOLOR}" text="{T_BODY_TEXT}" link="{T_BODY_LINK}" vlink="{T_BODY_VLINK}">
    <!-- BEGIN hitskin_preview -->
    <div id="hitskin_preview" style="display: block;">
        <h1><img src="http://illiweb.com/fa/hitskin/hitskin_logo.png" alt="" /> Hit<em>skin</em>.com</h1>
        <div class="content">
          <p>
              {hitskin_preview.L_THEME_SITE_PREVIEW}
              <br />
              <span>{hitskin_preview.U_INSTALL_THEME}<a href="http://{hitskin_preview.U_RETURN_THEME}">{hitskin_preview.L_RETURN_THEME}</a></span>
          </p>
        </div>
    </div>
    <!-- END hitskin_preview -->

    <!-- BEGIN switch_login_popup -->
    <div id="login_popup">
        <table class="forumline" width="{LOGIN_POPUP_WIDTH}" height="{LOGIN_POPUP_HEIGHT}" border="0" cellspacing="1" cellpadding="0">
          <tr height="25">
              <td class="catLeft">
                <span class="genmed module-title">{SITENAME}</span>
              </td>
          </tr>
          <tr height="{LOGIN_POPUP_MSG_HEIGHT}">
              <td class="row1" align="left" valign="top">
                <div id="login_popup_buttons">
                    <form action="{S_LOGIN_ACTION}" method="get">
                      <input type="submit" class="mainoption" value="{L_LOGIN}" />
                      <input type="button" class="mainoption" value="{L_REGISTER}" onclick="parent.location='{U_REGISTER}';" />
                      <input id="login_popup_close" type="button" class="button" value="{L_DONT_DISPLAY_AGAIN}" />
                    </form>
                </div>
                <span class="genmed">{LOGIN_POPUP_MSG}</span>
              </td>
          </tr>
        </table>
    </div>
    <!-- END switch_login_popup -->

      <a name="top"></a>
      {JAVASCRIPT}
      <!-- start: header -->
  <div align="center">
  <div class="head">
  <div class="menu" style="padding-top:268px;padding-left:68px;float:left;">
  <a
  href="http://diendan.4allvn.biz">
    <img src="http://i74.servimg.com/u/f74/14/04/63/55/home10.jpg" alt="" title="" /></a>
  <a href="/forum">
    <img src="http://i49.servimg.com/u/f49/17/29/51/16/forum110.jpg" alt="" title="" /></a>
  <a href="http://diendan.4allvn.biz/f3-forum">
    <img src="http://i49.servimg.com/u/f49/17/29/51/16/music110.jpg" alt="" title="" /></a>
  <a href="http://diendan.4allvn.biz/f53-forum">
    <img src="http://i49.servimg.com/u/f49/17/29/51/16/blog1010.jpg" alt="" title="" /></a>
  <a href="http://diendan.4allvn.biz/h66-page">
    <img src="http://i49.servimg.com/u/f49/17/29/51/16/upload10.jpg" alt="" title="" /></a>
  </div>
  </div>
  </div>

  <div id="container">
  <div id="khungtrong">

  <!-- start: header_welcomeblock_guest -->
  <table tborder="0" class="thead"
  cellspacing="1" cellpadding="4"
  class="tborder" align="center">

  <tr align="center">

    <td class="menu_nav" width="1%"><a href="http://diendan.4allvn.biz/forum">
  <font size="2px"><b>Mái Nhà Tình Bạn</b></font></a>
    </td>

    <td class="menu_nav" width="1%"><font size="1px"><b></b></font></td>

    <td class="menu_nav" width="1%"><font size="1px"><b></b></font></td>

    <td class="menu_nav" width="1%">
    <font size="0.5px"><span style="float: right;">{CURRENT_TIME}</span></font>
    </td>

  </tr>

  </table>

  <table class="tborder" cellpadding="6" cellspacing="1" border="0" width="100%" align="center">
  <tr>

  <td class="alt1" width="65%">
  <div class="navbar" style="font-size: 10pt;">
  <strong>
  <div class="nav">
  <a class="nav" href="{U_INDEX}">
  <img src="http://i49.servimg.com/u/f49/17/29/51/16/home-i10.png"
  class="inlineimg" alt="" border="0" /> Forum 4ALL</a>
  {NAV_CAT_DESC}
  </div>
  <img src="http://i34.servimg.com/u/f34/14/04/26/89/navbit11.gif" /><font color=red> {PAGE_TITLE}</font>
  </strong>
  </div>
  </td>  <td class="alt2" nowrap="nowrap" style="padding:0px">

  <!-- BEGIN switch_user_logged_out -->

  <!-- login form -->
  <form action="{S_LOGIN_ACTION}" method="post"  name="form_login">
  <script type="text/javascript" src="clientscript/vbulletin_md5.js?v=384"></script>
     

  <table border="0" cellpadding="0" cellspacing="3">
  <tbody>
  <tr>

  <td class="smallfont" style="white-space: nowrap;">
  <label for="navbar_username">Tài khoản:</label></td>

  <td><input type="text" class="bginput" style="font-size: 11px"
  name="username" id="username" size="15" accesskey="u" tabindex="101"
  value="Username" onfocus="if (this.value == 'Username') this.value = '';" />
  </td>

     
  <td class="smallfont" nowrap="nowrap"><label for="autologin">
  <input type="checkbox" name="cookieuser" value="1"
  tabindex="103" id="autologin" accesskey="c" /> Ghi nhớ?</label>
  </td>
     
  </tr>
     
  <tr>
  <td class="smallfont"><label for="password">Mật khẩu:</label>
  </td>     

  <td><input type="password" class="bginput" style="font-size: 11px;"
  name="password" id="password" size="15" tabindex="102"
  value="*****" onfocus="if (this.value == '*****') this.value = '';" />
  </td>
       
  <td><input class="button" value="Log In" tabindex="104"
  title="Enter your username and password in the boxes provided to login,
  or click the 'register' button to create a profile for yourself." accesskey="s"
    type="submit" name="login" value="{L_LOGIN}"/>
  </td>
  </tr>

  </tbody>
     
  </table>
     
  <!-- END switch_user_logged_out -->


  <!-- BEGIN switch_user_logged_in -->
  <span class="gensmall">
    <font color=red>{LOGGED_AS}</font><br />
    <font color=blue>{LAST_VISIT_DATE}</font> <br />
  </span>
  <!-- END switch_user_logged_in -->
  </form>
       
  <!-- / login form -->
   
  </td>
  </tr>
  </table>

  <table tborder="0" class="thead" cellspacing="1" cellpadding="4" class="tborder" align="center" width="100%">
  <tr align="center">
  <td class="menu_nav" >{GENERATED_NAV_BAR}</td>
  </tr>
  </table>
   
    <!-- end: header_welcomeblock_guest -->
    <br/>


   <hr class="hidden" />
          <br class="clear" />
          <div id="content">         
              <br />
  <!-- end: header -->


              <div style="clear: both;"></div>

              <!-- BEGIN switch_ticker_new -->
              <div id="fa_ticker_block" style="margin-top:4px;margin-bottom:4px;">
                <table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" class="forumline">
                    <tr>
                      <td {CLASS_TABLE_TYPE} align="left" class="row1">
                          <div id="fa_ticker_container">
                            <ul id="fa_ticker_content" class="jcarousel-skin-tango" style="display:none;">
                                <!-- BEGIN ticker_row -->
                                <li>{switch_ticker.ticker_row.ELEMENT}</li>
                                <!-- END ticker_row -->
                            </ul>
                          </div>
                      </td>
                    </tr>
                </table>
              </div>
              <!-- END switch_ticker_new -->

              <!-- BEGIN switch_ticker -->
              <div id="fa_ticker_block" style="margin-top:4px;margin-bottom:4px;">
                <table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" class="forumline">
                    <tr>
                      <td {CLASS_TABLE_TYPE} align="left" class="row1">
                          <div id="fa_ticker_container">
                            <div id="fa_ticker" style="height:{switch_ticker.HEIGHT}px;">
                                <div class="fa_ticker_content">
                                  <!-- BEGIN ticker_row -->
                                  <div>{switch_ticker.ticker_row.ELEMENT}</div>
                                  <!-- END ticker_row -->
                                </div>
                            </div>
                          </div>
                      </td>
                    </tr>
                </table>
              </div>
              <!-- END switch_ticker -->

              <div id="page-body">
                <div id="{ID_CONTENT_CONTAINER}"{CLASS_CONTENT_CONTAINER}>
                    <table cellpadding="0" cellspacing="0" width="100%" class="three-col">
                      <tbody>
                          <tr>
                            <td valign="top" width="{C1SIZE}">
                                <div id="{ID_LEFT}">
                                  <!-- BEGIN giefmod_index1 -->
                                  {giefmod_index1.MODVAR}
                                      <!-- BEGIN saut -->
                                      <div style="height:{SPACE_ROW}px"></div>
                                      <!-- END saut -->
                                  <!-- END giefmod_index1 -->
                                </div>
                            </td>
                            <td valign="top" width="100%">
  <!-- BEGIN html_validation -->
                            </td>
                          </tr>
                      </tbody>
                    </table>
                </div>
              </div>
          </td>
        </tr>
    </table>
  </body>
  </html>
  <!-- END html_validation -->

  #5 - Posted on 1/3/2012, 21:19
  Xem lý lịch thành viên http://www.cntt-k3.biz
  avatar

  AnHung
  avatar

  AnHung

  Group: Designs Skin

  Hiện đang:
  Bài viết : 590
  Points : 1461
  Birthday : 04/01/1993
  Thanks : 743
  Đến từ : BMT

  Designs Skin
  Xem lý lịch thành viên http://www.anhung.info

  Designs Skin
  Bài viết thứ :6

  Đăng vào:on 17/3/2012, 15:21

  Designs Skin
  xe

  #6 - Posted on 17/3/2012, 15:21
  Xem lý lịch thành viên http://www.anhung.info
  avatar

  kittynam
  avatar

  kittynam

  Group: Member

  Hiện đang:
  Bài viết : 321
  Points : 539
  Birthday : 06/05/1995
  Thanks : 161

  Member
  Xem lý lịch thành viên http://www.phanthanhtai.info

  Member
  Bài viết thứ :7

  Đăng vào:on 26/3/2012, 09:16

  Member
  demo die

  #7 - Posted on 26/3/2012, 09:16
  Xem lý lịch thành viên http://www.phanthanhtai.info
  avatar

  1st.DJ
  avatar

  1st.DJ

  Group: Member

  Hiện đang:
  Bài viết : 116
  Points : 204
  Birthday : 01/01/1995
  Thanks : 80

  Member
  Xem lý lịch thành viên

  Member
  Bài viết thứ :8

  Đăng vào:on 31/5/2012, 15:06

  Member
  wdwd

  #8 - Posted on 31/5/2012, 15:06
  Xem lý lịch thành viên
  avatar

  mytway
  avatar

  mytway

  Group: Member

  Hiện đang:
  Bài viết : 163
  Points : 295
  Birthday : 01/01/1991
  Thanks : 124

  Member
  Xem lý lịch thành viên http://fcmuvn.forumvi.com/

  Member
  Bài viết thứ :9

  Đăng vào:on 31/5/2012, 17:08

  Member
  xem .

  #9 - Posted on 31/5/2012, 17:08
  Xem lý lịch thành viên http://fcmuvn.forumvi.com/
  avatar

  hungdd
  avatar

  hungdd

  Group: Member

  Hiện đang:
  Bài viết : 111
  Points : 155
  Birthday : 16/08/1986
  Thanks : 28

  Member
  Xem lý lịch thành viên http://rtdh.tk

  Member
  Bài viết thứ :10

  Đăng vào:on 31/5/2012, 19:15

  Member
  xem

  #10 - Posted on 31/5/2012, 19:15
  Xem lý lịch thành viên http://rtdh.tk
  avatar

  hakuba
  avatar

  hakuba

  Group: Member

  Hiện đang:
  Bài viết : 337
  Points : 461
  Birthday : 01/01/1992
  Thanks : 111

  Member
  Xem lý lịch thành viên

  Member
  Bài viết thứ :11

  Đăng vào:on 4/6/2012, 15:59

  Member
  wer

  #11 - Posted on 4/6/2012, 15:59
  Xem lý lịch thành viên
  avatar

  ebtesam
  avatar

  ebtesam

  Group: Member

  Hiện đang:
  Bài viết : 135
  Points : 147
  Birthday : 18/06/1987
  Thanks : 16

  Member
  Xem lý lịch thành viên

  Member
  Bài viết thứ :12

  Đăng vào:on 5/6/2012, 22:02

  Member
  xem

  #12 - Posted on 5/6/2012, 22:02
  Xem lý lịch thành viên
  avatar

  havanqui
  avatar

  havanqui

  Group: Member

  Hiện đang:
  Bài viết : 266
  Points : 311
  Thanks : 29

  Member
  Xem lý lịch thành viên

  Member
  Bài viết thứ :13

  Đăng vào:on 14/6/2012, 07:51

  Member
  ok men

  #13 - Posted on 14/6/2012, 07:51
  Xem lý lịch thành viên
  avatar

  TopDragon
  avatar

  TopDragon

  Group: S.mod

  Hiện đang:
  Bài viết : 494
  Points : 706
  Birthday : 05/03/1998
  Thanks : 202
  Đến từ : TPHCM

  S.mod
  Xem lý lịch thành viên http://truefriends.123.st

  S.mod
  Bài viết thứ :14

  Đăng vào:on 16/6/2012, 16:09

  S.mod
  =]]

  #14 - Posted on 16/6/2012, 16:09
  Xem lý lịch thành viên http://truefriends.123.st
  avatar

  LoveBeDe
  avatar

  LoveBeDe

  Group: Member

  Hiện đang:
  Bài viết : 104
  Points : 122
  Thanks : 0

  Member
  Xem lý lịch thành viên

  Member
  Bài viết thứ :15

  Đăng vào:on 23/6/2012, 20:08

  Member
  hay hay

  #15 - Posted on 23/6/2012, 20:08
  Xem lý lịch thành viên
  avatar

  dhtram1710
  avatar

  dhtram1710

  Group: Member

  Hiện đang:
  Bài viết : 140
  Points : 219
  Thanks : 53

  Member
  Xem lý lịch thành viên http://www.hayluonlaban.123.st

  Member
  Bài viết thứ :16

  Đăng vào:on 1/7/2012, 09:14

  Member
  :(

  #16 - Posted on 1/7/2012, 09:14
  Xem lý lịch thành viên http://www.hayluonlaban.123.st
  avatar

  0511999
  avatar

  0511999

  Group: Member

  Hiện đang:
  Bài viết : 3
  Points : 3
  Thanks : 0

  Member
  Xem lý lịch thành viên

  Member
  Bài viết thứ :17

  Đăng vào:on 18/8/2012, 15:36

  Member
  sdsdssdss

  #17 - Posted on 18/8/2012, 15:36
  Xem lý lịch thành viên

  Sponsored content

  Sponsored content

  Group:
  Hiện đang:

  Bài viết thứ :18

  Đăng vào:

  #18 - Posted

  Đang kiểm tra dữ liệu...

  Bạn phải điền đầy đủ thông tin đăng ký.

  Số ký tự phải từ 3 trở lên
  Hãy chọn tài khoản khác
  Có thể dùng tài khoản này
  Không sử dụng địa chỉ này
  E-mail sẽ được kiểm sau
  Số ký tự phải từ 3 trở lên
  Trùng tên đăng nhập
  Chưa đúng
  Chính xác

  Free forum | Internet | Lập trình | © PunBB | Free forum support | Liên hệ | Report an abuse | Sosblogs.com
  YOUR BANNER HERE
  728x90