Đưa Skin mới vào diễn đàn sử dụng ! Nếu quá trình sử dụng diễn đàn xảy ra lỗi, xin vui lòng liên hệ Admin để báo lỗi ! Cảm ơn !

You are not connected. Please login or register

[Share] [Skin] Hailang

Trang 1 trong tổng số 2 trang Chuyển đến trang : 1, 2  Next

 • Please log in to post a topic
 • avatar

  avatar

  Group: Administrator

  Hiện đang:
  Bài viết : 2228
  Points : 7442
  Birthday : 02/02/1992
  Thanks : 4626
  Đến từ : hà nội

  Administrator
  Xem lý lịch thành viên http://www.cntt-k3.biz

  Administrator
  Bài viết thứ :1

  Đăng vào:on 24/2/2012, 18:35

  Administrator
  demo:
  Hướng dẫn :


  :Hide:  Được sửa bởi edumi ngày 1/3/2012, 18:18; sửa lần 1.

  #1 - Posted on 24/2/2012, 18:35
  Xem lý lịch thành viên http://www.cntt-k3.biz
  avatar

  avatar

  Group: Administrator

  Hiện đang:
  Bài viết : 2228
  Points : 7442
  Birthday : 02/02/1992
  Thanks : 4626
  Đến từ : hà nội

  Administrator
  Xem lý lịch thành viên http://www.cntt-k3.biz

  Administrator
  Bài viết thứ :2

  Đăng vào:on 24/2/2012, 18:35

  Administrator
  INDEX_BODY

  Code:

  {JAVASCRIPT}

  <form action="profile.php?do=dismissnotice" method="post" id="notices">
  <input type="hidden" name="do" value="dismissnotice" />
  <input type="hidden" name="securitytoken" value="1270444426-2bf5f135596bad61a0e08b04f9c171a01eaf8ea0" />
  <input type="hidden" id="dismiss_notice_hidden" name="dismiss_noticeid" value="" />
  <input type="hidden" name="url" value="" />
      <table class="tborder" cellpadding="4" cellspacing="1" border="0" width="100%" align="center">
   
      </table>
      </form>

  <!-- PAGENAV POPUP -->
      <div class="vbmenu_popup" id="pagenav_menu" style="display:none">
          <table cellpadding="4" cellspacing="1" border="0">
          <tr>
              <td class="thead" nowrap="nowrap">Go to Page...</td>
          </tr>

          <tr>
              <td class="vbmenu_option" title="nohilite">
              <form action="index.php" method="get" onsubmit="return this.gotopage()" id="pagenav_form">
                  <input type="text" class="bginput" id="pagenav_itxt" style="font-size:11px" size="4" />
                  <input type="button" class="button" id="pagenav_ibtn" value="Ti?p T?c" />
              </form>
              </td>
          </tr>
          </table>

      </div>
  <!-- / PAGENAV POPUP -->


                        <tr>
                            <td valign="top" width="100%">
                              <div class="test"><table  class="thongke" cellpadding="0" cellspacing="0" width="100%" align="center"><tr><!-- BEGIN giefmod_index1 --><td align="center">
                                  {giefmod_index1.MODVAR}
                                                           
  </td><!-- END giefmod_index1 --></tr></table>
  </div>
                            </td>
  </tr>


  <!-- BEGIN message_admin_index -->
  <table class="forumline" width="100%" border="0" cellspacing="1" cellpadding="0">
      <!-- BEGIN message_admin_titre -->
      <tr>
          <td class="catHead" height="28"><span class="cattitle">{message_admin_index.message_admin_titre.MES_TITRE}</span></td>
      </tr>
      <!-- END message_admin_titre -->
      <!-- BEGIN message_admin_txt -->
      <tr>
          <td class="row1" rowspan="3" align="center" valign="middle">
          <div class="gensmall">{message_admin_index.message_admin_txt.MES_TXT}</div>
          </td>
      </tr>
      <!-- END message_admin_txt -->
  </table>
  <!-- END message_admin_index -->

  <!-- BEGIN switch_user_login_form_header -->
  <form action="{S_LOGIN_ACTION}" method="post" name="form_login">
  <table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" class="user_login_form forumline">
      <tr>
          <td width="100%" valign="top" align="center" class="row1">
              <label><span class="genmed">{L_USERNAME}:</span> <input class="post" type="text" size="10" name="username" /></label>
              <label><span class="genmed">{L_PASSWORD}:</span> <input class="post" type="password" size="10" name="password" /></label>
              {S_HIDDEN_FIELDS}<input class="mainoption" type="submit" name="login" value="{L_LOGIN}" />

              <label><span class="gensmall">{L_AUTO_LOGIN}</span> <input class="radio" type="checkbox" name="autologin" {AUTOLOGIN_CHECKED} /></label>

          </td>
      </tr>
  </table>
  </form>
  <!-- END switch_user_login_form_header -->  {CHATBOX_TOP}
  {BOARD_INDEX}
  <table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
      <tr>
          <td width="50%" valign="top">
              <!-- BEGIN switch_user_logged_in -->
              <span class="gensmall"><a href="{U_MARK_READ}" class="gensmall">{L_MARK_FORUMS_READ}</a>
              <!-- END switch_user_logged_in -->
              <!-- BEGIN switch_delete_cookies -->
             
  <a href="{switch_delete_cookies.U_DELETE_COOKIES}" class="gensmall">{switch_delete_cookies.L_DELETE_COOKIES}</a>
              <!-- END switch_delete_cookies -->
              </span>
          </td>
          <td width="50%" align="right">
              <span class="gensmall">
                  <a href="{U_TODAY_ACTIVE}" class="gensmall">{L_TODAY_ACTIVE}</a>

                  <a href="{U_TODAY_POSTERS}" class="gensmall">{L_TODAY_POSTERS}</a>

                  <a href="{U_OVERALL_POSTERS}" class="gensmall">{L_OVERALL_POSTERS}</a>
                  <!-- BEGIN switch_on_index -->
                      <!-- BEGIN switch_delete_cookies -->
                     
  <a href="{switch_on_index.switch_delete_cookies.U_DELETE_COOKIES}" class="gensmall">{switch_on_index.switch_delete_cookies.L_DELETE_COOKIES}</a>
                      <!-- END switch_delete_cookies -->
                  <!-- END switch_on_index -->
              </span>
          </td>
      </tr>
  </table>

  <!-- BEGIN switch_user_login_form_footer -->
  <form action="{S_LOGIN_ACTION}" method="post" name="form_login">
  <table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" class="user_login_form forumline">
      <tr>
          <td width="100%" valign="top" align="center" class="row1">
              <span class="genmed">{L_USERNAME}:</span>
              <input class="post" type="text" size="10" name="username"/>
              <span class="genmed">{L_PASSWORD}:</span>
              <input class="post" type="password" size="10" name="password"/>
              {S_HIDDEN_FIELDS}<input class="mainoption" type="submit" name="login" value="{L_LOGIN}" />

              <span class="gensmall">{L_AUTO_LOGIN}</span>
              <input class="radio" type="checkbox" name="autologin" {AUTOLOGIN_CHECKED} />
          </td>
      </tr>
  </table>
  </form>
  <!-- END switch_user_login_form_footer -->


  <!-- /main -->
  </div>  <!-- what's going on box -->

  <div align="center">
  <table cellpadding="0" cellspacing="0" border="0" width="100%" align="center">
  <thead>
      <div class="tcathl" align="center">
  <div class="tcathl_left">
  <div class="tcathl_01"><div class="tcathl_02"><div class="tcathl_03"><div class="tcathl_text" style="padding: 40px 45px 0px 45px;"><center> FORUM 4ALL - MÁI NHÀ TÌNH BẠN</div></div></div></div>
  </div>

  <div class="tcathl_right">
  <div class="tcathl_04"><div class="tcathl_06">
  </div></div>
  </div>
  </div>
  </thead>
  </table>

      <div class="hailang_left">
  <div class="hailang_right">
  <div  class="hailang_center">
  <table width="100%" cellpadding="0" cellspacing="0" border="0" align="center">


  <!-- logged-in users -->

  <tbody>

          <td class="thead" colspan="2">
              <a style="float:right" href="#top" onclick="return toggle_collapse('forumhome_activeusers')"><img id="collapseimg_forumhome_activeusers" src=" http://i69.servimg.com/u/f69/12/89/57/83/collap10.gif" alt="" border="0" /></a>
              <a href="online.php"> Số người đang truy cập:
          </td>
      </tr>
  </tbody>
  <tbody id="collapseobj_forumhome_activeusers" style="">
      <tr>
          <td class="alt2"><a href="online.php"><img src=" http://i69.servimg.com/u/f69/12/89/57/83/online10.gif" alt="Xem số người đang truy cập " border="0" /></a></td>

          <td class="alt1" width="100%">
           
  {TOTAL_USERS_ONLINE}<br>
  {RECORD_USERS}<br>{LOGGED_IN_USER_LIST}

  </td>
      </tr>
  </tbody>
  <!-- end logged-in users -->


  <tbody>
      <tr>
          <td class="thead" colspan="2">
              <a style="float:right" href="#top" onclick="return toggle_collapse('forumhome_stats')"><img id="collapseimg_forumhome_stats" src="http://i64.servimg.com/u/f64/13/54/69/46/10089511.gif" alt="" border="0" /></a>

              Thống kê diễn đàn:
          </td>
      </tr>
  </tbody>
  <tbody id="collapseobj_forumhome_stats" style="">
      <tr>
          <td class="alt2"><img src=" http://i69.servimg.com/u/f69/12/89/57/83/statis11.gif" alt="Thống kê" border="0" /></td>
          <td class="alt1" width="100%">
       
              {TOTAL_POSTS}<br>
  {TOTAL_USERS}<br>
  {NEWEST_USER}
           
       
          </td>
      </tr>
  </tbody>  <tbody>
      <tr>
          <td class="tfoot" align="center" colspan="5"><div class="smallfont"><strong>
              <span class="gensmall">{LEGEND} : {GROUP_LEGEND}</span>

          </strong></div></td>
      </tr>
  </tbody>
  </table>
  </table></div>
  </div>
  </div>
  <table width="100%" cellpadding="0" cellspacing="0" border="0" align="center">
  <div align="center">
  <div class="bottom_center"><div class="bottom_left"><div class="bottom_right">
  </div></div></div></div>
  </table>

  </div>  {AUTO_DST}

  LƯU Ý:
  Nếu khi sử dụng skin ni mà bị 2 cái recent topics
  thì tìm trong index_body cái đoạn codes sau và bỏ nó đi:
  Code:
  <tr>
                            <td valign="top" width="100%">
                              <div class="test"><table  class="thongke" cellpadding="0" cellspacing="0" width="100%" align="center"><tr><!-- BEGIN giefmod_index1 --><td align="center">
                                  {giefmod_index1.MODVAR}
                                                         
  </td><!-- END giefmod_index1 --></tr></table>
  </div>
                            </td>
  </tr>

  #2 - Posted on 24/2/2012, 18:35
  Xem lý lịch thành viên http://www.cntt-k3.biz
  avatar

  avatar

  Group: Administrator

  Hiện đang:
  Bài viết : 2228
  Points : 7442
  Birthday : 02/02/1992
  Thanks : 4626
  Đến từ : hà nội

  Administrator
  Xem lý lịch thành viên http://www.cntt-k3.biz

  Administrator
  Bài viết thứ :3

  Đăng vào:on 24/2/2012, 18:36

  Administrator
  INDEX_BOX
  Code:
  <table width="100%" border="0" cellspacing="1" cellpadding="0" align="center">
    <tr>
        <td valign="bottom">
          <!-- BEGIN switch_user_logged_in -->
          <span class="gensmall">{LAST_VISIT_DATE}<br />
          {CURRENT_TIME}<br />
          </span>
          <!-- END switch_user_logged_in -->
          <div class="nav"><a class="nav" href="{U_INDEX}">{L_INDEX}</a>{NAV_CAT_DESC}</div>
        </td>
        <td class="gensmall" align="right" valign="bottom">
          <!-- BEGIN switch_user_logged_in -->
          <a class="gensmall" href="{U_SEARCH_NEW}">{L_SEARCH_NEW}</a><br />
          <a class="gensmall" href="{U_SEARCH_SELF}">{L_SEARCH_SELF}</a><br />
          <!-- END switch_user_logged_in -->
          <a class="gensmall" href="{U_SEARCH_UNANSWERED}">{L_SEARCH_UNANSWERED}</a>
        </td>
    </tr>
  </table>
  <br>


  <div id="content-left">

  <table id="Table_01" width="194" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0">
      <tr>
          <td colspan="3" class="quangcao">
  <h3>Forum Statistics</h3>
              </td>
      </tr>
      <tr>

          <td class="quangcao_left">
              </td>
          <td class="quangcao_body">
  <div class="quangcao_bodydiv">
    {TOTAL_POSTS}<br/>
    {TOTAL_USERS}<br/>

  </div>
              </td>
          <td class="quangcao_right">
              </td>
      </tr>

  <tr>
          <td colspan="3" class="quangcao3">
              </td>
      </tr>
      <tr>
          <td colspan="3">


              </td>
      </tr>

      <tr>
          <td colspan="3" class="quangcao">
  <h3>New Member</h3>
              </td>
      </tr>
      <tr>

          <td class="quangcao_left">
              </td>
          <td class="quangcao_body">
  <div class="quangcao_bodydiv">
       
  {NEWEST_USER}
  </div>
              </td>
          <td class="quangcao_right">
              </td>
      </tr>

  <tr>
          <td colspan="3" class="quangcao3">
              </td>
      </tr>
      <tr>
          <td colspan="3">


              </td>
      </tr>
      <tr>
          <td colspan="3" class="quangcao">
  <h3>Hướng Dẫn</h3>
              </td>
      </tr>
      <tr>

          <td class="quangcao_left">
              </td>
          <td class="quangcao_body">
  <div class="quangcao_bodydiv">
       


  <table class="tcat-box" cellpadding="6" cellspacing="1" border="0" width="170" align="center">
  <td class="alt" nowrap="nowrap">
    <tr valign="top">
      <td style="background: url(http://i69.servimg.com/u/f69/12/89/57/83/list1010.gif) no-repeat top; border-top: 0px none; padding: 0px;" width="24">
        <img src="http://i69.servimg.com/u/f69/12/89/57/83/listo10.png" border="0"/></td>
      <td align="left" style="border-top: 0px none; padding: 0px; line-height: 20px; background-repeat: repeat;" width="100%" background="http://i69.servimg.com/u/f69/12/89/57/83/listbg10.gif"/>
      <a href="/stats.htm#2"><font size=2>Thống Kê Diễn Ðàn</font></a><br/>
  <a href="/stats.htm#8"><font size=2>Top Posters</font></a><br>
  <a href="/stats.htm#4"><font size=2>Most Viewed</font></a><br>
  <a href="/stats.htm#3"><font size=2>Most Active</font></a><br>
  <a href="/faq.htm"><font size=2>Hướng Dẫn Cơ Bản</font></a><br>
  <a href="http://diendan.4allvn.biz/forum-f41/topic-t580.htm"><font size=2>HD Post ảnh</font></a><br>
  <a href="http://diendan.4allvn.biz/forum-f41/topic-t16.htm"><font size=2>HD Úp ảnh từ PC</font></a><br>
  <a href="http://diendan.4allvn.biz/forum-f41/topic-t581.htm"><font size=2>HD Post Youtube</font></a><br><a href="http://diendan.4allvn.biz/forum-f41/topic-t595.htm"><font size=2>HD Post Zing mp3</font><br></a><a href="http://diendan.4allvn.biz/forum-f41/topic-t594.htm"><font size=2>HD Post Flash </font><br></a>
      </td>
      <td align="right" style="border-top: 0px none; padding-right: 5px; line-height: 20px; background-repeat: repeat;" background="http://i87.servimg.com/u/f87/13/37/93/66/listbg10.gif">

  </td></table>
  </td>


  </div>
              </td>
          <td class="quangcao_right">
              </td>
      </tr>

  <tr>
          <td colspan="3" class="quangcao3">
              </td>
      </tr>
      <tr>
          <td colspan="3">


              </td>
      </tr>

  <tr>
          <td colspan="3" class="quangcao">
  <h3>Connected Members</h3>
              </td>
      </tr>
      <tr>

          <td class="quangcao_left">
              </td>
          <td class="quangcao_body">
  <div class="quangcao_bodydiv">
       


  <table class="tcat-box" cellpadding="6" cellspacing="1" border="0" width="170" align="center">
  <td class="alt" nowrap="nowrap">

  {L_CONNECTED_MEMBERS}

  </td></table>
  </td>


  </div>
              </td>
          <td class="quangcao_right">
              </td>
      </tr>

  <tr>
          <td colspan="3" class="quangcao3">
              </td>
      </tr>
      <tr>
          <td colspan="3">


              </td>
      </tr>

  <tr>
          <td colspan="3" class="quangcao">
  <h3>Happy Birthday</h3>
              </td>
      </tr>
      <tr>

          <td class="quangcao_left">
              </td>
          <td class="quangcao_body">
  <div class="quangcao_bodydiv">
       


  <table class="tcat-box" cellpadding="6" cellspacing="1" border="0" width="170" align="center">
  <td class="alt" nowrap="nowrap">
  {L_WHOSBIRTHDAY_TODAY}{L_WHOSBIRTHDAY_WEEK}

  </td></table>
  </td>


  </div>
              </td>
          <td class="quangcao_right">
              </td>
      </tr>

  <tr>
          <td colspan="3" class="quangcao3">
              </td>
      </tr>
      <tr>
          <td colspan="3">


              </td>
      </tr>

      <tr>

          <td colspan="3" class="quangcao">
  <h3>Hỗ Trợ</h3>
              </td>
      </tr>
      <tr>
          <td class="quangcao_left">
              </td>
          <td class="quangcao_body">
  <div class="quangcao_bodydiv">


  <center><SPAN><IMG src="http://i80.servimg.com/u/f80/14/00/66/74/chongc12.gif"/>Admin NINJA</span><br><a href="ymsgr:sendIM?dragonfelik"> <img src="http://opi.yahoo.com/online?u=dragonfelik&m=g&t=2" alt="Click here to chat" border="0"></a><span class="corners-bottom"><span></span></span><div style="height: 4px;"></div><div style="height: 4px;"></div><div class="module"><div class="inner"><span class="corners-top"><span></span></span>

  <SPAN><IMG src="http://i80.servimg.com/u/f80/14/00/66/74/chongc12.gif"/>anhdung_<*.*></span><br><a href="ymsgr:sendIM?boy_hue_1988"> <img src="http://opi.yahoo.com/online?u=boy_hue_1988&m=g&t=2" alt="Click here to chat" border="0"></a><span class="corners-bottom"><span></span></span><div style="height: 4px;"></div><div style="height: 4px;"></div><div class="module"><div class="inner"><span class="corners-top"><span></span></span>


  <SPAN><IMG src="http://i80.servimg.com/u/f80/14/00/66/74/chongc12.gif"/>vnzonline</span><br><a href="ymsgr:sendIM?xin1ngaybenem"> <img src="http://opi.yahoo.com/online?u=xin1ngaybenem&m=g&t=2" alt="Click here to chat" border="0"></a><span class="corners-bottom"><span></span></span><div style="height: 4px;"></div><div style="height: 4px;"></div><div class="module"><div class="inner"><span class="corners-top"><span></span></span>


  <SPAN><IMG src="http://i80.servimg.com/u/f80/14/00/66/74/chongc12.gif"/>va lung tung</span><br><a href="ymsgr:sendIM?midoubansqueen"> <img src="http://opi.yahoo.com/online?u=midoubansqueen&m=g&t=2" alt="Click here to chat" border="0"></a><span class="corners-bottom"><span></span></span><div style="height: 4px;"></div><div style="height: 4px;"></div><div class="module"><div class="inner"><span class="corners-top"><span></span></span><br>
   </center>

  </div>
              </td>
          <td class="quangcao_right">
              </td>
      </tr>
      <tr>

          <td colspan="3" class="quangcao3">
              </td>
      </tr>
  <td colspan="3">


              </td>
      </tr>
      <tr>
          <td colspan="3" class="quangcao">
  <h3>Liên Kết</h3>

          </td>
      </tr>
      <tr>
          <td class="quangcao_left">
              </td>
          <td class="quangcao_body">
  <div class="quangcao_bodydiv">


  <center><a href="http://a6club.forumvi.net/index" title=""><img src="http://i65.servimg.com/u/f65/14/65/63/84/banner10.gif" width="142" height="70" alt="" border="0" /></a></center>
  </div>
  </td>
  </tr>
  <tr>

  <td class="quangcao_left">
              </td>
  <td class="quangcao_body">
  <div class="quangcao_bodydiv">


  <center><a href="http://tuetinhlienhoa.com.vn/cms/" title=" "><img src="http://i64.servimg.com/u/f64/13/54/69/46/ttlh11.jpg" width="142" height="70" alt="" border="0" /></a></center>
  </div>
  </td>
  </tr>


  <tr>

  <td class="quangcao_left">
              </td>
  <td class="quangcao_body">
  <div class="quangcao_bodydiv">


  <center><a href="http://diendan.chinhphuc.info/" title=" "><img src="http://i63.servimg.com/u/f63/13/33/80/67/logo-c10.jpg" width="142" height="70" alt="" border="0" /></a></center>
  </div>
  </td>
  </tr>

  <tr>

  <td class="quangcao_left">
              </td>
  <td class="quangcao_body">
  <div class="quangcao_bodydiv">


  <center><a href="http://tdc53.forum-nation.com/index.htm" title=" "><img src="http://i68.servimg.com/u/f68/15/28/92/81/tintuc10.png" width="142" height="70" alt="" border="0" /></a></center>
  </div>
  </td>
  </tr>


  <tr>

  <td class="quangcao_left">
              </td>
  <td class="quangcao_body">
  <div class="quangcao_bodydiv">


  <center><a href="http://www.skin4u.co.cc/" title=" "><img src="http://i30.servimg.com/u/f30/14/00/66/74/s4uo10.jpg" width="142" height="70" alt="" border="0" /></a></center>
  </div>
  </td>
  </tr>


  <tr>


  <tr>

  <td class="quangcao_left">
              </td>
  <td class="quangcao_body">
  <div class="quangcao_bodydiv">
  <center><a href="http://biboo.tk" title=" "><img src="http://i38.servimg.com/u/f38/13/38/69/96/gggg10.jpg" width="142" height="70" alt="" border="0" /></a></center>
  </div>
  </td>
  </tr>


  <tr>


  <tr>

  <td class="quangcao_left">
              </td>
  <td class="quangcao_body">
  <div class="quangcao_bodydiv">  <center><a href="http://yduochoccotruyen.edu.vn/" title=" "><img src="http://khoedepvietnam.com/quantrinoidung/IMAGES1/logo_thanhvien/top_1.gif" width="142" height="70" alt="" border="0" /></a></center>
  </div>
  </td>
  </tr>


  <tr>

  <td class="quangcao_left">
              </td>
  <td class="quangcao_body">
  <div class="quangcao_bodydiv">


  <center><a href="http://www.lyhocdongphuong.org.vn/" title=" "><img src="http://www.lyhocdongphuong.org.vn/style_images/1/banner-top.jpg" width="142" height="70" alt="" border="0" /></a></center>
  </div>
  </td>
  </tr>


  <tr>

  <td class="quangcao_left">
              </td>
  <td class="quangcao_body">
  <div class="quangcao_bodydiv">


  <center><a href="http://leloi.allgoo.us/index.htm" title=" "><img src="http://i30.servimg.com/u/f30/14/00/66/74/510.png" width="142" height="70" alt="" border="0" /></a></center>
  </div>
  </td>
  </tr>
    <td class="quangcao_right">
              </td>
      </tr>
      <tr>
          <td colspan="3" class="quangcao3">
              </td>
      </tr>
  </table>
  </div>


  <div id="content-right">


  <!-- guest welcome message -->
  <table width="100%" cellpadding="0" cellspacing="0" border="0" align="center">


  <div class="tcathl" align="center">
  <div class="tcathl_left">
  <div class="tcathl_01"><div class="tcathl_02"><div class="tcathl_03"><div class="tcathl_text" style="padding: 40px 45px 20px;">CHÀO MỪNG CÁC BẠN ĐẾN VỚI FORUM 4ALL - MÁI NHÀ TÌNH BẠN</div></div></div></div>
  </div>

  <div class="tcathl_right">
  <div class="tcathl_04"><div class="tcathl_05">
  </div></div>
  </div>

  </div>
  </table>

  <div class="hailang_left">
  <div class="hailang_right">
  <div  class="hailang_center">
  <table width="100%" cellpadding="0" cellspacing="0" border="0" align="center">
      <td class="alt1" colspan="3">

  <i>Chào mừng các bạn đến với <b>Forum 4ALL - Mái Nhà Tình Bạn.</b>
  <br/><b>Mái Nhà Tình Bạn</b> ra đời với mong muốn sẽ là nơi mọi người quy tụ để cùng nhau học hỏi, thư giãn và chia sẻ mọi nỗi buồn vui trong cuộc sống, là nơi tình bạn được vinh danh, cho dù đó chỉ là những con người ảo nhưng với những trái tim đầy ấp chân tình và tấm lòng chân thật. <br> Chúc các bạn luôn hạnh phúc và thành công trong mọi lĩnh vực.</i>

  <!-- BEGIN switch_user_logged_out --> 
  <center><a href=" http://diendan.4allvn.biz/profile.forum?mode=register" ><img src=" http://i69.servimg.com/u/f69/12/89/57/83/dangky10.gif"></a> </center>
  <!-- END switch_user_logged_out -->
      </td>
  </table></div>
  </div>
  </div>

  <table width="100%" cellpadding="0" cellspacing="0" border="0" align="center">
  <div align="center">
  <div class="bottom_center"><div class="bottom_left"><div class="bottom_right">
  </div></div></div></div>
  </table>

  <!-- / guest welcome message -->  <!-- main -->

  </table>

  <div style="padding:5px 0px 5px 0px;"></div>

   <!-- BEGIN catrow --><!-- BEGIN tablehead -->
  <table width="100%" cellpadding="0" cellspacing="0" border="0" align="center">

  <div class="tcathl" align="center"><div class="tcathl_left"><div class="tcathl_01"><div class="tcathl_02"><div class="tcathl_03"><div class="tcathl_text" style="padding: 40px 45px 0px;"><center><span class="secondarytitle"> <h2><font color="darkred"><b><span style="font-size: 15px; line-height: normal;">{catrow.tablehead.L_FORUM}</span></b></font></h2> </span></center></div></div></div></div></div><div class="tcathl_right"><div class="tcathl_04"><div class="tcathl_05"></div></div></div></div>


  </div>
  </table><div class="hailang_left">
  <div class="hailang_right">
  <div  class="hailang_center">
  <table cellpadding="4" cellspacing="1" border="0" width="100%" align="center">
  <tr align="center">
      <td class="thead1" width="7%"></td>
      <td class="thead1" width="60%" align="left"><b>Diễn đàn</b></td>

      <td class="thead1" width="33%">Bài viết cuối
  </td>
      </tr></table></div></div></div>
  <!-- END tablehead -->
      <!-- BEGIN forumrow -->
  <div class="hailang_left">
  <div class="hailang_right">
  <div  class="hailang_center">
  <table cellpadding="4" cellspacing="0" border="0" width="100%" align="center">
  <tr align="center">
      <td class="alt2"  width="7%" ><img title="{catrow.forumrow.L_FORUM_FOLDER_ALT}" src="{catrow.forumrow.FORUM_FOLDER_IMG}" alt="{catrow.forumrow.L_FORUM_FOLDER_ALT}" /></td>
      <td class="alt1Active" align="left" id="f3" width="60%" >
          <div class="alt1">
              <span class="tcathl_text">
                      <center><a class="forumlink" href="{catrow.forumrow.U_VIEWFORUM}">{catrow.forumrow.FORUM_NAME}</a></center>

                  </span>
       
          </div>

          <div class="smallfont"><span class="genmed">{catrow.forumrow.FORUM_DESC}</span>
              <span class="gensmall">
                  <!-- BEGIN switch_moderators_links -->
                  {catrow.forumrow.switch_moderators_links.L_MODERATOR}{catrow.forumrow.switch_moderators_links.MODERATORS}
                  <!-- END switch_moderators_links -->
   
              </span>

  </div>
   
          <div class="smallfont" style="margin-top:4px"> <table cellpadding="0"
  cellspacing="0" width="100%" border="0" align="center"><tr valign="top"> <td  class="alt2" width="80%">{catrow.forumrow.L_LINKS}{catrow.forumrow.LINKS}</td></tr></table></div>
      </td>
   
          <td class="alt2" width="33%">        <!-- BEGIN forum_link_no -->
  <div class="smallfont" align="left">
          <span style="white-space:nowrap">
          <span class="gensmall">{catrow.forumrow.LAST_POST}</span></span>
  </div>

  <div class="smallfont" align="center" style="border-style: dotted dotted dotted solid; border-color: rgb(153, 153, 153) rgb(153, 153, 153) rgb(153, 153, 153) rgb(255, 192, 0); border-width: 1px 1px 1px 2px; padding: 3px; margin-top: 5px;"> Ðề tài: {catrow.forumrow.TOPICS} ^-^ Bài gửi: {catrow.forumrow.POSTS} </div>
          <!-- END forum_link_no -->

  </td>

   
  </tr>
  </table>
   
  </div>
  </div>
  </div><!-- END forumrow --><!-- BEGIN catfoot -->

  <!-- END catfoot -->
      <!-- BEGIN tablefoot -->
  <table width="100%" cellpadding="0" cellspacing="0" border="0" align="center">
  <div align="center">
  <div class="bottom_center"><div class="bottom_left"><div class="bottom_right">
  </div></div></div></div></table><!-- END tablefoot --><!-- END catrow -->

  #3 - Posted on 24/2/2012, 18:36
  Xem lý lịch thành viên http://www.cntt-k3.biz
  avatar

  avatar

  Group: Administrator

  Hiện đang:
  Bài viết : 2228
  Points : 7442
  Birthday : 02/02/1992
  Thanks : 4626
  Đến từ : hà nội

  Administrator
  Xem lý lịch thành viên http://www.cntt-k3.biz

  Administrator
  Bài viết thứ :4

  Đăng vào:on 24/2/2012, 18:36

  Administrator
  OVERALL_FOOTER

  Code:
  <!-- BEGIN html_validation -->
  <!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
  <html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
  <body>
  <table>
      <tr>
          <td>
              <div>
                  <div>
                      <table>
                          <tbody>
                              <tr>
                                  <td>
  <!-- END html_validation -->
                                  <td valign="top" width="{C3SIZE}">
                                  <div id="{ID_RIGHT}">
                                      <!-- BEGIN giefmod_index2 -->
                                      {giefmod_index2.MODVAR}
                                      <!-- BEGIN saut -->
                                      <div style="height: {SPACE_ROW}px"></div>
                                      <!-- END saut -->
                                      <!-- END giefmod_index2 -->
                                  </div>
                                  </td>
                              </tr>
                          </tbody>
                      </table>
                  </div>
              </div>
              <!-- close div id="page-body" -->
              <div id="page-footer">
                                  <!-- BEGIN switch_footer_fa_copyrights -->
                                  <div align="center">
                                          <div class="gen">
                                                  <!-- BEGIN footer_fa_copyright_link -->
                                                          <!-- BEGIN switch_separator --> | <!-- END switch_separator -->
                                                          {switch_footer_fa_copyrights.footer_fa_copyright_link.FOOTER_FA_LINK}
                                                  <!-- END footer_fa_copyright_link -->
                                          </div>
                                  </div>
                                  <!-- END switch_footer_fa_copyrights -->
                                  <!-- BEGIN switch_footer_links -->
                                  <div align="center">
                                          <div class="gen">
                                                  <!-- BEGIN footer_link -->
                                                          <!-- BEGIN switch_separator --> | <!-- END switch_separator -->
                                                          <a name="bottom" class="copyright" href="{switch_footer_links.footer_link.U_FOOTER_LINK_HREF}" rel="{switch_footer_links.footer_link.FOOTER_LINK_REL}" target="{switch_footer_links.footer_link.FOOTER_LINK_TARGET}" title="{switch_footer_links.footer_link.L_FOOTER_LINK_TITLE}">{switch_footer_links.footer_link.L_FOOTER_LINK_TEXT}</a>
                                                  <!-- END footer_link -->
                                          </div>
                                  </div>
                                  <!-- END switch_footer_links -->
          </div>
              {PROTECT_FOOTER}
          </td>
      </tr>
  </table>
  <script type="text/javascript">
  //<![CDATA[
      fa_endpage();
  //]]>
  </script>
  <!-- BEGIN google_analytics_code -->
  <script type="text/javascript">
  var gaJsHost = (("https:" == document.location.protocol) ? "https://ssl." : "http://www.");
  document.write(unescape("%3Cscript src='" + gaJsHost + "google-analytics.com/ga.js' type='text/javascript'%3E%3C/script%3E"));
  </script>
  <script type="text/javascript">
  try{
  var pageTracker = _gat._getTracker("{G_ANALYTICS_ID}");
  pageTracker._trackPageview();
  } catch(err) { }
  </script>
  <!-- END google_analytics_code -->
  </body>
  </html>

  <!-- end what's going on box -->
  <!-- icons and login code -->

  <table cellpadding="0" cellspacing="2" border="0" width="100%">
  <tr valign="bottom" align="center">
  <td>
  <table cellpadding="2" width="70%" class="tborder" cellspacing="0">
  <tr>
  <td><img src="http://i69.servimg.com/u/f69/12/89/57/83/forum_14.gif" alt="Bài Viết Mới" border="0" /></td>
  <td class="smallfont"> Bài viết mới</td>
  <td><img src="http://i69.servimg.com/u/f69/12/89/57/83/forum_15.gif" alt="Không Có Bài Viết Mới" border="0" /></td>
  <td class="smallfont"> Không có bài viết mới</td>
  <td><img src="http://i69.servimg.com/u/f69/12/89/57/83/forum_16.gif" alt="Diễn đàn đã bị khóa" border="0" /></td>
  <td class="smallfont"> Diễn đàn đã bị khóa</td>

  </tr>
  </table>
  </td>
  </tr><tr>

  </tr>
  </table>
  <!-- / icons and login code -->

  </div>
  </div>


      <script type="text/javascript">
  <!--
      var tzOffset = 7 + 1;
      var utcOffset = new Date().getTimezoneOffset() / 60;
      if (Math.abs(tzOffset + utcOffset) == 1)
      {    // Dst offset is 1 so its changed
          document.forms.dstform.submit();
      }
  //-->
  </script>
  <!-- / auto DST correction code -->


  <script type="text/javascript">
  <!--
      // Main vBulletin Javascript Initialization
      vBulletin_init();
  //-->
  </script>
  <script type="text/javascript" src="avim/avim.js"></script>
  <table align="center" width="950" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0">
      <tr>
          <td colspan="3" class="footer1">

              </td>
      </tr>
      <tr>
          <td class="footer2">


              </td>
          <td class="footer3">
  <table  width="900" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0">
      <tr>

          <td align="left">
  <div class="smallfont" align="left"><font size="2" color="#000000">Forum 4ALL - Mái Nhà Tình Bạn chân thành cảm ơn <br> những người đã thiết kế, rip lại và chia sẻ skin này.</font></div>
     
      </td>
          <td align="center"><div align="right"><font size="2" color="#ffffff">Skin Hailang rip by Mr. Fr & Việt K </font></div>

  <div align="center">
      <div class="smallfont" align="right">
   
  <!-- Do not remove this copyright notice -->
   
  Powered by phpBB2 - Host and Domain Support by Forumotion.
  <br>Xem tốt nhất với Firefox và màn hình > 1280x1024<br>
  <a href="http://www.mozilla.com/en-US/products/download.html" target="_blank"> <img title="Get Firefox Now" src=" http://i69.servimg.com/u/f69/12/89/57/83/getff110.gif" alt="Get Firefox Now" border="0"></a>
  <a href="http://www.microsoft.com/windows/windowsmedia/player/download/" target="_blank"> <img title="Get Windows Media Player Now" src=" http://i69.servimg.com/u/f69/12/89/57/83/getwmp10.gif" alt="Get Windows Media Player Now" border="0"></a>
   
  <!-- Do not remove this copyright notice -->
      </div>

      <div class="smallfont" align="right">
   
  <!-- Do not remove <img src="http://thpthailang.net/forum/cron.php?rand=139787" alt="" width="1" height="1" border="0" /> or your scheduled tasks will cease to function -->

   
  <!-- Do not remove <img src="http://thpthailang.net/forum/cron.php?rand=139787" alt="" width="1" height="1" border="0" /> or your scheduled tasks will cease to function -->

   
      </div></td>
      </tr>
      <tr>
                  <td align="LEFT"><div class="smallfont">
              <strong>
     
  <img src="http://i64.servimg.com/u/f64/13/54/69/46/hoa10.gif"/></img><a href="/forum">Forum</a> -
           

  <img src="http://i64.servimg.com/u/f64/13/54/69/46/hoa10.gif"/></img><a href="/contact" rel="nofollow" accesskey="9"> Contact</a> -
               
  <img src="http://i64.servimg.com/u/f64/13/54/69/46/hoa10.gif"/></img><a href="#top" onclick="self.scrollTo(0, 0); return false;"> Top</a>

              </strong>
          </div></td>
      </tr>
  </table>

              </td>
     
          <td class="footer4">
              </td>
      </tr>
  </table>
  <script type="text/javascript">
  var gaJsHost = (("https:" == document.location.protocol) ? "https://ssl." : "http://www.");
  document.write(unescape("%3Cscript src='" + gaJsHost + "google-analytics.com/ga.js' type='text/javascript'%3E%3C/script%3E"));
  </script>
  <script type="text/javascript">
  try {
  var pageTracker = _gat._getTracker("UA-11171394-1");
  pageTracker._trackPageview();
  } catch(err) {}</script>


      <script type="text/javascript" src="http://a2bmt.fileave.com/vietvbb_topx2.js"></script>


      <script type="text/javascript">setInterval("topXReload()", 45000);</script>  </body>
  </html>  <script type=text/javascript src=http://mudim.googlecode.com/files/mudim-0.8-r142.js></script>

  <script src="http://khoahoctunhien.myplus.org/forum/js/rainbow.js"></script>

  #4 - Posted on 24/2/2012, 18:36
  Xem lý lịch thành viên http://www.cntt-k3.biz
  avatar

  avatar

  Group: Administrator

  Hiện đang:
  Bài viết : 2228
  Points : 7442
  Birthday : 02/02/1992
  Thanks : 4626
  Đến từ : hà nội

  Administrator
  Xem lý lịch thành viên http://www.cntt-k3.biz

  Administrator
  Bài viết thứ :5

  Đăng vào:on 24/2/2012, 18:36

  Administrator
  OVERALL_HEADER
  Code:
  <!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
  <head>
  <title>{SITENAME_TITLE}{PAGE_TITLE}</title>
  <meta http-equiv="content-type" content="text/html; charset={S_CONTENT_ENCODING}" />
  <meta http-equiv="content-script-type" content="text/javascript" />
  <meta http-equiv="content-style-type" content="text/css" />
  {META_FAVICO}
  {META}
  <meta name="title" content="{SITENAME_TITLE}{PAGE_TITLE}" />
  {T_HEAD_STYLESHEET}
  {CSS}
  <link rel="search" type="application/opensearchdescription+xml" href="/improvedsearch.xml" title="{SITENAME}" />
  <link rel="search" type="application/opensearchdescription+xml" href="{URL_BOARD_DIRECTORY}/search/improvedsearch.xml" title="{SEARCH_FORUMS}" />
  <script src="{JQUERY_PATH}" type="text/javascript"></script>
  <script src="{JS_DIR}{L_LANG}.js" type="text/javascript"></script>
  </head>


  <link rel="alternate" type="application/rss+xml" title="Forum 4ALL - Mái Nhà Tình Bạn RSS Feed" href="external.php?type=RSS2" />


  <title>Forum 4ALL - Mái Nhà Tình Bạn </title>
  </head>
  <body>

  <link rel="shortcut icon" type="image/x-icon" href="favicon.ico" />
  <div align="center" style="background: url(hailang/100.gif) repeat top left;">
  <div class="banner">

  <div>
  <div style="float: left;" class="bannerhl_01"></div>
  <div style="float: right;" class="bannerhl_02">
  <ul class="lavaLampWithImage" id="1">
  <li class="current"><a href="/forum.htm">Home</a></li>


  <li><a href="http://diendan.4allvn.info/forum-f32/">iTV</a></li>

  <li><a href=" http://diendan.4allvn.info/forum-f17/">Games</a></li>


  <li><a href=" http://diendan.4allvn.info/gallery/index.htm">Album</a></li>  <li><a href=" http://diendan.4allvn.info/forum-f7/">Bí mật</a></li>


  <li><a href=" http://diendan.4allvn.info/html-h15.htm">Úp ảnh</a></li>

  <li><a href=" http://www.diendan.4allvn.info/html-h20.htm">TV Online</a></li>


  <li><a href="/search.forum?search_id=activetopics" accesskey="2">Bài mới</a></li>


  </ul>
  </div>
  </div>
  <div>
  <div style="float: left;" class="bannerhl_03">
  <table id="Table_01" width="243" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0">
  <tr>
  <td class="login1">
  </td>
  <td class="login2">

  <div>

  <div style="padding-top:5px;">
  <div style="padding-top:5px;margin-left:5px;margin-right:5px;">
  <!-- BEGIN switch_user_logged_in --> <span class="genmed"> Chào mừng bạn {USERNAME} đã trở lại !</span>
  <span class="gensmall"> {LAST_VISIT_DATE}
   {CURRENT_TIME} <!-- END switch_user_logged_in -->


   <!-- BEGIN switch_user_logged_out -->

  <!-- login form -->
  <form action="{S_LOGIN_ACTION}?redirect= http://diendan.4allvn.info/index.htm" method="post" name="form_login">
  <table cellpadding="0" cellspacing="0" border="0" valign=middle>
  <tr><td>
  <table cellpadding="0" cellspacing="5" border="0">
  <tr>
  <td style="white-space: nowrap;"><label><span class="smallfont">ID </span></label></td>
  <td> <input class="post" type="text" size="10" name="username" onfocus="if (this.value == 'Tên tài khoản') this.value = '';" /></td>
  </tr>
  <tr>
  <td class="gensmall"><label><span class="smallfont">Pass </span></label></td>
  <td> <input class="post" type="password" size="10" name="password" /></td>
  </tr></table>
  </td>
  <td>

  <table cellpadding="0" cellspacing="5" border="0">
  <tr>  <td nowrap="nowrap"><label> <input class="radio" type="checkbox" name="autologin" {AUTOLOGIN_CHECKED} />Ghi nhớ</label>
  </td>
  </tr>
  <tr>

  <td nowrap="nowrap">{S_HIDDEN_FIELDS}<input class="button" type="submit" name="login" value="{L_LOGIN}"></td>        </tr>
  </table>

  </td></tr>

  </table>

  <center><b><a href="/profile.forum?mode=sendpassword"><font size=1.7>:: Quên mật khẩu ::</font></a></b></center>


  </form>    <!-- END switch_user_logged_out -->    <!-- / login form -->


  </div>
  </div></div>  </td>
  <td class="login3">
  </td>
  </tr>
  </table>
  </div>
  <div style="float: right;" class="bannerhl_04"></div>

  </div>
  <div>
  <div style="float: left;" class="bannerhl_05"></div>
  <div style="float: right;" class="bannerhl_06"></div>
  </div>
  </div>
  </div>
  <div id="ja-wrapper">

  <div id="ja-headerwrap">
  <!-- /logo -->
  <!-- content table -->

  <!-- open content container -->

  <div align="center">
  <div class="page" style="width:100%; text-align:left">
  <div style="padding:0px 10px 0px 10px" align="left">

  <!-- breadcrumb, login, pm info -->
  <table class="border_navbar" cellpadding="4" cellspacing="1" border="0" width="100%" align="center">
  <tr>
  <td width="100%">

  <div class="navbar" style="font-size:10pt"><a href="index.HTM" accesskey="1"><img class="inlineimg" src="http://i64.servimg.com/u/f64/13/54/69/46/navbit11.gif" alt="" border="0" /></a> <strong><COLOR="VIOLET"

  <IMG SRC="http://i64.servimg.com/u/f64/13/54/69/46/th_min10.gif"/></IMG>

  <a href="http://diendan.4allvn.info"> * Forum 4ALL - Mái Nhà Tình Bạn *

  <IMG SRC="http://i64.servimg.com/u/f64/13/54/69/46/th_min10.gif"/></IMG>

  </COLOR></strong></div>

  </td>

  </tr>

  </table>
  <!-- / breadcrumb, login, pm info -->


  <!-- nav buttons bar -->
  <div style="padding:0px; border-top-width:0px" width="100%">
  <table cellpadding="0" cellspacing="0" border="0" width="100%" align="center">
  <tr align="center">
  <td width="15px"><img src="http://i69.servimg.com/u/f69/12/89/57/83/navbar15.gif" /></td>
  <td class="navbar1">

  <!-- BEGIN switch_user_logged_out --><td class="vbmenu_control"><a href="/profile.forum?mode=register" rel="nofollow">Đăng ký</a></td><td class="vbmenu_control"><a href="/login.forum?connexion" rel="nofollow">Đăng nhập</a></td>            <!-- END switch_user_logged_out -->

  <td class="vbmenu_control"><a href="/forum.htm" accesskey="5">Diễn đàn</a></td>
  <td class="vbmenu_control"><a href="/memberlist.forum">Thành viên</a></td>

  <td class="vbmenu_control"><a href="/calendar.htm">Lịch</a></td>

  <td class="vbmenu_control"><a href="/groupcp.forum">Nhóm</a></td>  <td class="vbmenu_control"><a href="/search.forum?search_id=activetopics" accesskey="2">Bài trong ngày</a></td>

  <td id="navbar_search" class="vbmenu_control"><a href="/search.forum" rel="nofollow">Tìm kiếm</a> </td>

  <!-- BEGIN switch_user_logged_in --><td class="vbmenu_control"><a href="/profile.forum?mode=editprofile" accesskey="2">Lý lịch</a></td>            <!-- END switch_user_logged_in -->
  <!-- BEGIN switch_user_logged_in --><td class="vbmenu_control"><a href="/msg.forum?folder=inbox" accesskey="2">Tin nhắn</a></td>            <!-- END switch_user_logged_in -->
  <!-- BEGIN switch_user_logged_in --><td class="vbmenu_control"><a href="/login.forum?logout=true" accesskey="2">Thoát</a></td>            <!-- END switch_user_logged_in -->
  </td>
  <td width="15px"><img src="http://i64.servimg.com/u/f64/13/54/69/46/7v0_1010.gif" /></td>
  </tr>
  </table>
  </div>
  <!-- / nav buttons bar -->
  <script src="http://cdn.wibiya.com/Toolbars/dir_0519/Toolbar_519119/Loader_519119.js" type="text/javascript"></script>


  overall_header với thanh Navbar mặc định:
  Code:
  <!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
  <head>
  <title>{SITENAME_TITLE}{PAGE_TITLE}</title>
  <meta http-equiv="content-type" content="text/html; charset={S_CONTENT_ENCODING}" />
  <meta http-equiv="content-script-type" content="text/javascript" />
  <meta http-equiv="content-style-type" content="text/css" />
  {META_FAVICO}
  {META}
  <meta name="title" content="{SITENAME_TITLE}{PAGE_TITLE}" />
  {T_HEAD_STYLESHEET}
  {CSS}
  <link rel="search" type="application/opensearchdescription+xml" href="/improvedsearch.xml" title="{SITENAME}" />
  <link rel="search" type="application/opensearchdescription+xml" href="{URL_BOARD_DIRECTORY}/search/improvedsearch.xml" title="{SEARCH_FORUMS}" />
  <script src="{JQUERY_PATH}" type="text/javascript"></script>
  <script src="{JS_DIR}{L_LANG}.js" type="text/javascript"></script>
  </head>

  <link rel="alternate" type="application/rss+xml" title="Forum 4ALL - Mái Nhà Tình Bạn RSS Feed" href="external.php?type=RSS2" />

  <title>Forum 4ALL - Mái Nhà Tình Bạn </title>
  </head>
  <body>

  <link rel="shortcut icon" type="image/x-icon" href="favicon.ico" />
  <div align="center" style="background: url(hailang/100.gif) repeat top left;">
  <div class="banner">

  <div>
  <div style="float: left;" class="bannerhl_01"></div>
  <div style="float: right;" class="bannerhl_02">
  <ul class="lavaLampWithImage" id="1">
  <li class="current"><a href="/forum">Home</a></li>


  <li><a href="http://diendan.4allvn.biz/forum-f32/">iTV</a></li>

  <li><a href=" http://diendan.4allvn.biz/forum-f17/">Games</a></li>

  <li><a href=" http://diendan.4allvn.biz/gallery/index.htm">Album</a></li>

  <li><a href=" http://diendan.4allvn.biz/forum-f7/">Bí mật</a></li>

  <li><a href=" http://diendan.4allvn.biz/html-h15.htm">Úp ảnh</a></li>

  <li><a href=" http://www.diendan.4allvn.biz/html-h20.htm">TV Online</a></li>

  <li><a href="/search.forum?search_id=activetopics" accesskey="2">Bài mới</a></li>


  </ul>
  </div>
  </div>
  <div>
  <div style="float: left;" class="bannerhl_03">
  <table id="Table_01" width="243" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0">
  <tr>
  <td class="login1">
  </td>
  <td class="login2">

  <div>

  <div style="padding-top:5px;">
  <div style="padding-top:5px;margin-left:5px;margin-right:5px;">
  <!-- BEGIN switch_user_logged_in --> <span class="genmed"> Chào mừng bạn {USERNAME} đã trở lại !</span>
  <span class="gensmall"> {LAST_VISIT_DATE}
   {CURRENT_TIME} <!-- END switch_user_logged_in -->


   <!-- BEGIN switch_user_logged_out -->
  <!-- login form -->
  <form action="{S_LOGIN_ACTION}?redirect= http://diendan.4allvn.info/index.htm" method="post" name="form_login">
  <table cellpadding="0" cellspacing="0" border="0" valign=middle>
  <tr><td>
  <table cellpadding="0" cellspacing="5" border="0">
  <tr>
  <td style="white-space: nowrap;"><label><span class="smallfont">ID </span></label></td>
  <td> <input class="post" type="text" size="10" name="username" onfocus="if (this.value == 'Tên tài khoản') this.value = '';" /></td>
  </tr>
  <tr>
  <td class="gensmall"><label><span class="smallfont">Pass </span></label></td>
  <td> <input class="post" type="password" size="10" name="password" /></td>
  </tr></table>
  </td>
  <td>

  <table cellpadding="0" cellspacing="5" border="0">
  <tr>
  <td nowrap="nowrap"><label> <input class="radio" type="checkbox" name="autologin" {AUTOLOGIN_CHECKED} />Ghi nhớ</label>
  </td>
  </tr>
  <tr>

  <td nowrap="nowrap">{S_HIDDEN_FIELDS}<input class="button" type="submit" name="login" value="{L_LOGIN}"></td>        </tr>
  </table>

  </td></tr>
  </table>
  <center><b><a href="/profile.forum?mode=sendpassword"><font size=1.7>:: Quên mật khẩu ::</font></a></b></center>

  </form>
  <!-- END switch_user_logged_out -->   
  <!-- / login form -->

  </div>
  </div></div>

  </td>
  <td class="login3">
  </td>
  </tr>
  </table>
  </div>
  <div style="float: right;" class="bannerhl_04"></div>

  </div>
  <div>
  <div style="float: left;" class="bannerhl_05"></div>
  <div style="float: right;" class="bannerhl_06"></div>
  </div>
  </div>
  </div>
  <div id="ja-wrapper">

  <div id="ja-headerwrap">

  <!-- /logo -->
  <!-- content table -->

  <!-- open content container -->

  <div align="center">
  <div class="page" style="width:100%; text-align:left">
  <div style="padding:0px 10px 0px 10px" align="left">

  <!-- breadcrumb, login, pm info -->
  <table class="border_navbar" cellpadding="4" cellspacing="1" border="0" width="100%" align="center">
  <tr>
  <td width="100%">

  <div class="navbar" style="font-size:10pt"><a href="index.HTM" accesskey="1"><img class="inlineimg" src="http://i64.servimg.com/u/f64/13/54/69/46/navbit11.gif" alt="" border="0" /></a> <strong><COLOR="VIOLET"

  <IMG SRC="http://i64.servimg.com/u/f64/13/54/69/46/th_min10.gif"/></IMG>

  <a href="http://diendan.4allvn.info"> * Forum 4ALL - Mái Nhà Tình Bạn *

  <IMG SRC="http://i64.servimg.com/u/f64/13/54/69/46/th_min10.gif"/></IMG>

  </COLOR></strong></div>

  </td>

  </tr>

  </table>
  <!-- / breadcrumb, login, pm info -->
  <!-- nav buttons bar -->
  <div style="padding:0px; border-top-width:0px" width="100%">
  <table cellpadding="0" cellspacing="0" border="0" width="100%" align="center">
  <tr align="center">
  <td width="15px"><img src="http://i69.servimg.com/u/f69/12/89/57/83/navbar15.gif" /></td>
  <td class="navbar1">

  <td class="vbmenu_control">{GENERATED_NAV_BAR}</td>
  </td>
  <td width="15px"><img src="http://i64.servimg.com/u/f64/13/54/69/46/7v0_1010.gif" /></td>
  </tr>
  </table>
  </div>
  <!-- / nav buttons bar -->

  <script src="http://cdn.wibiya.com/Toolbars/dir_0519/Toolbar_519119/Loader_519119.js" type="text/javascript"></script>

  #5 - Posted on 24/2/2012, 18:36
  Xem lý lịch thành viên http://www.cntt-k3.biz
  avatar

  avatar

  Group: Administrator

  Hiện đang:
  Bài viết : 2228
  Points : 7442
  Birthday : 02/02/1992
  Thanks : 4626
  Đến từ : hà nội

  Administrator
  Xem lý lịch thành viên http://www.cntt-k3.biz

  Administrator
  Bài viết thứ :6

  Đăng vào:on 24/2/2012, 18:37

  Administrator
  VIEWTOPIC_BODY
  Code:
  <script type="text/javascript">
  //<![CDATA[
  var multiquote_img_off = '{JS_MULTIQUOTE_IMG_OFF}', multiquote_img_on = '{JS_MULTIQUOTE_IMG_ON}', _atr = '{JS_DIR}addthis/', _ati = '{PATH_IMG_FA}addthis/'{ADDTHIS_LANG}, addthis_localize = { share_caption: "{L_SHARE_CAPTION}", email: "{L_EMAIL}", email_caption: "{L_EMAIL_CAPTION}", favorites: "{L_SHARE_BOOKMARKS}", print: "{L_PRINT}", more: "{L_MORE}" };
  $(function(){
      _atc.cwait = 0;
      $('.addthis_button').mouseup(function(){
          if ($('#at15s').css('display') == 'block') {
              addthis_close();
              addthis_close();
          }
      });
  });
  //]]>
  </script>

  <table width="100%" border="0" cellspacing="2" cellpadding="0">
      <tr>
          <td align="left" valign="middle" nowrap="nowrap">
              <span class="nav">
              <!-- BEGIN switch_user_authpost -->
              <a href="{U_POST_NEW_TOPIC}" rel="nofollow"><img src="{POST_IMG}" id="{POST_IMG_ID}one" alt="{L_POST_NEW_TOPIC}" align="middle" border="0" /></a>
              <!-- END switch_user_authpost -->
              <!-- BEGIN switch_user_authreply -->
              <a href="{U_POST_REPLY_TOPIC}"><img src="{REPLY_IMG}" id="i_reply" alt="{L_POST_REPLY_TOPIC}" align="middle" border="0" /></a>
              <!-- END switch_user_authreply -->
              </span>
          </td>
          <td class="nav" valign="middle" width="100%"><span class="nav"><a class="nav" href="{U_INDEX}">{L_INDEX}</a>{NAV_SEP}<a class="nav" href="{U_ALBUM}">{L_ALBUM}</a>{NAV_CAT_DESC_SECOND}</span></td>
          <td align="right" valign="bottom" nowrap="nowrap" width="100%">
              <span class="gensmall bold">
                  <a class="addthis_button" href="http://www.addthis.com/bookmark.php?v=250&pub=forumotion">{L_SHARE}</a>
                  |
                  <script type="text/javascript">
                  //<![CDATA[
                  insert_plus_menu('f{FORUM_ID}&t={TOPIC_ID}','{JS_SESSION_ID}', {JS_AUTH_FAVOURITES});
                  //]]>
                  </script>
              </span>
          </td>
      </tr>
  </table>

  <table class="forumline" width="100%" border="0" cellspacing="1" cellpadding="0">
      <tr align="right">
          <td class="catHead" colspan="3" height="28">
              <table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
                  <tr>
                      <td width="9%" class="noprint"> </td>
                      <td align="center" nowrap="nowrap" class="t-title"><h1 class="cattitle"> <!-- google_ad_section_start -->{TOPIC_TITLE}<!-- google_ad_section_end --></h1></td>
                      <td align="right" nowrap="nowrap" width="9%" class="browse-arrows"><a href="{U_VIEW_OLDER_TOPIC}">{L_VIEW_PREVIOUS_TOPIC}</a> <a href="{U_VIEW_NEWER_TOPIC}">{L_VIEW_NEXT_TOPIC}</a> <a href="#bottom">{L_GOTO_DOWN}</a> </td>
                  </tr>
              </table>
          </td>
      </tr>
  <!-- BEGIN topicpagination -->


      <tr>
          <td class="row1 pagination" colspan="2" align="right" valign="top"><span class="gensmall">{PAGINATION}</span></td>
      </tr>
      <!-- END topicpagination -->
      {POLL_DISPLAY}
      <tr>
  <!-- BEGIN postrow -->

      <!-- BEGIN displayed -->
  <table class="tborder" width="100%" border="0" cellspacing="1" cellpadding="0">
      <tr><td  class="thead" height="20" colspan="3"><span class="smallfont">  <img src="{postrow.displayed.MINI_TIME_IMG}"

  alt="" border="0" />{postrow.displayed.POST_DATE}</span></td></tr>
      <tr class="post">
          <td class="row1" valign="top" width="100%">
  <table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0"><tr>
  <td background="http://i69.servimg.com/u/f69/12/89/57/83/bg_pro11.gif" align="center" width="20%">
  <span class="postdetails poster-profile">
   <table cellSpacing="0" cellPadding="0" border="0" style="width:auto">
  <td style="padding: 0px"><img src=" http://i69.servimg.com/u/f69/12/89/57/83/ava_0110.gif"></td>
  <td style="padding: 0px" background=" http://i69.servimg.com/u/f69/12/89/57/83/ava_0210.gif"></td>
  <td style="padding: 0px"><img src=" http://i69.servimg.com/u/f69/12/89/57/83/ava_0310.gif"></td>
  </tr>
  <tr>
  <td valign="top" style="padding: 0px" background=" http://i69.servimg.com/u/f69/12/89/57/83/ava_0410.gif">
  <td style="padding: 0px; background-color: #FFFFFF" bgColor="#FFFFFF">

  {postrow.displayed.POSTER_AVATAR}
  </td>
  <td style="padding: 0px" background=" http://i69.servimg.com/u/f69/12/89/57/83/ava_0510.gif"></td>
  </tr>
  <tr>
  <td style="padding: 0px"><img src=" http://i69.servimg.com/u/f69/12/89/57/83/ava_0610.gif"></td>
  <td style="padding: 0px" background=" http://i69.servimg.com/u/f69/12/89/57/83/ava_0710.gif"></td>
  <td style="padding: 0px"><img src=" http://i69.servimg.com/u/f69/12/89/57/83/ava_0810.gif"></td>
  </table>
  </td>

  <td background="http://i69.servimg.com/u/f69/12/89/57/83/bg_pro11.gif" width="100%">

  <table width="100%">              <tr>

  <td align="center" width="100%">             
              <table cellSpacing="0" cellPadding="0" border="0" style="width:auto">

                  <tr>

                      <td style="padding: 0px"><img src="http://i69.servimg.com/u/f69/12/89/57/83/01-110.gif"></td>

                      <td style="padding: 0px" background="http://i69.servimg.com/u/f69/12/89/57/83/02-110.gif"></td>

                      <td style="padding: 0px"><img src="http://i69.servimg.com/u/f69/12/89/57/83/03-110.gif"></td>

                  </tr>

                  <tr>

                      <td valign="top" style="padding: 0px" background="http://i69.servimg.com/u/f69/12/89/57/83/04-110.gif">

                          <img src="http://i69.servimg.com/u/f69/12/89/57/83/05-110.gif"></td>

                      <td style="padding: 0px; background-color: #FFFFFF" bgColor="#FFFFFF">

                          {postrow.displayed.POSTER_HUMOR}

                      </td>

                      <td style="padding: 0px" background="http://i69.servimg.com/u/f69/12/89/57/83/06-110.gif"></td>

                  </tr>

                  <tr>

                  <td style="padding: 0px"><img src="http://i69.servimg.com/u/f69/12/89/57/83/0710.gif"></td>

                      <td style="padding: 0px" background="http://i69.servimg.com/u/f69/12/89/57/83/0810.gif"></td>

                      <td style="padding: 0px"><img src="http://i69.servimg.com/u/f69/12/89/57/83/0910.gif"></td>

                  </tr>

              </table>
  </td>


             
              <td align="center" width="5%">             
              <table cellSpacing="0" cellPadding="0" border="0" style="width:100%">
  <td style="padding: 0px"><img src=" http://i69.servimg.com/u/f69/12/89/57/83/ava_0110.gif"></td>
  <td style="padding: 0px" background=" http://i69.servimg.com/u/f69/12/89/57/83/ava_0210.gif"></td>
  <td style="padding: 0px"><img src=" http://i69.servimg.com/u/f69/12/89/57/83/ava_0310.gif"></td>
  </tr>
  <tr>
  <td valign="top" style="padding: 0px" background=" http://i69.servimg.com/u/f69/12/89/57/83/ava_0410.gif">
  <td style="padding: 0px; background-color: #FFFFFF" bgColor="#FFFFFF"><img src="http://i69.servimg.com/u/f69/12/89/57/83/0_446110.png">
   
  <div align="center">
    {postrow.displayed.POSTER_RANK}</div>

  </td>
  <td style="padding: 0px" background=" http://i69.servimg.com/u/f69/12/89/57/83/ava_0510.gif"></td>
  </tr>
  <tr>
  <td style="padding: 0px"><img src=" http://i69.servimg.com/u/f69/12/89/57/83/ava_0610.gif"></td>
  <td style="padding: 0px" background=" http://i69.servimg.com/u/f69/12/89/57/83/ava_0710.gif"></td>
  <td style="padding: 0px"><img src=" http://i69.servimg.com/u/f69/12/89/57/83/ava_0810.gif"></td>

  </table>
  </td>                           
  <td align="center" width="80%">              <span class="bigusername"><a name="{postrow.displayed.U_POST_ID}"></a><strong> <table style="FILTER: glow(color=blue, strength=3)"> {postrow.displayed.POSTER_NAME} </table>{postrow.displayed.ONLINE_IMG}</strong></span>

              <span class="smallfont">

                 
                  {postrow.displayed.RANK_IMAGE}
  </p>
  {postrow.displayed.PROFILE_IMG} {postrow.displayed.PM_IMG} {postrow.displayed.EMAIL_IMG} {postrow.displayed.WWW_IMG}

  {postrow.displayed.AIM_IMG} {postrow.displayed.YIM_IMG} {postrow.displayed.MSN_IMG} {postrow.displayed.SKYPE_IMG}
    </span></td>

                              <td width="40%">

  <span class="smallfont">
                             
                  <div style="margin:20px; margin-top:5px"><div style="font: 12px Verdana, Geneva, Lucida, 'Lucida Grande'; margin-bottom:2px"><b></b> <input type="button" value="Xem Thông Tin" style="width:140px;font-size:14px;margin:0px;padding:0px;" onclick="if (this.parentNode.parentNode.getElementsByTagName('div')[1].getElementsByTagName('div')[0].style.display != '') { this.parentNode.parentNode.getElementsByTagName('div')[1].getElementsByTagName('div')[0].style.display = '';        this.innerText = ''; this.value = 'Ẩn Thông Tin'; } else { this.parentNode.parentNode.getElementsByTagName('div')[1].getElementsByTagName('div')[0].style.display = 'none'; this.innerText = ''; this.value = 'Xem Lại Thông Tin'; }" /></div><div style="min-height: 0px; max-width: 160px; background-color: transparent; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px inset;"><div style="display: none;">

  <!-- BEGIN profile_field -->

                         
  <b> <size=9> <font size="0.25">
  <div class="khung">   {postrow.displayed.profile_field.LABEL} {postrow.displayed.profile_field.CONTENT}  {postrow.displayed.profile_field.SEPARATOR}</div>

                  <!-- END profile_field -->
  {postrow.displayed.POSTER_RPG}                 
  </font> </size></b></p>

  </div></div></div>

  </span>
  </td>                  </tr>              </table>

             
  </td>
                          </tr></table>

          </td>


          </tr>
          <tr>
          <td valign="top" width="100%" height="28" colspan="3">
  <table width="100%" align="center" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0"> <tbody><tr><td width="718" background="http://i69.servimg.com/u/f69/12/89/57/83/bot510.gif" height="24"> </td></tr></tbody></table>


             
  <table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
                  <tr>
                      <td background="http://i69.servimg.com/u/f69/12/89/57/83/bg_ffl10.gif" valign="top" colspan="2">


  <span class="smallfont"><img src="{postrow.displayed.MINI_POST_IMG}" alt="{postrow.displayed.L_MINI_POST_ALT}"

  title="{postrow.displayed.L_MINI_POST_ALT}" border="0" />{L_POST_SUBJECT}: {postrow.displayed.POST_SUBJECT}</span></td>
                      <td align="right" valign="top" nowrap="nowrap" class="post-options">
                      <table border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
                  <tr>
                      <td valign="middle" nowrap="nowrap">
                     
                      <script type="text/javascript"><!--
                      if ( navigator.userAgent.toLowerCase().indexOf('mozilla') != -1 &amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;&amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp; navigator.userAgent.indexOf('5.') == -1 &amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;&amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;

  navigator.userAgent.indexOf('6.') == -1 ) {
                          document.write('{postrow.displayed.ICQ_IMG}');
                      } else {
                          document.write('</td><td> </td><td valign="top" nowrap="nowrap"><div style="position:relative"><div

  style="position:absolute">{postrow.displayed.ICQ_IMG}</div><div style="position:absolute;left:3px;top:-1px">{postrow.displayed.ICQ_STATUS_IMG}</div></div>');
                      }
                      //-->
                      </script>
                      <noscript>{postrow.displayed.ICQ_IMG}</noscript>
                      </td>
                  </tr>
              </table>   
                      </td>
                  </tr>
                  <tr>
                      <td colspan="2" class="hr">
                          <hr />
                      </td>
                  </tr>
                  <tr>
                      <td background="http://i69.servimg.com/u/f69/12/89/57/83/bg_ffl11.gif" valign="top" colspan="2">

  <!-- google_ad_section_start --><tr>
  <td background="http://i69.servimg.com/u/f69/12/89/57/83/bg_ffl12.gif" valign="top" colspan="2">   
   
    <!-- google_ad_section_start -->
    <div align="left">
   
   
  <table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0">
      <tbody><tr>

  <td style="padding: 0px; width: 1%;">
          <img alt="" src="http://i69.servimg.com/u/f69/12/89/57/83/baivie10.gif"></td>

          <td style="padding: 0px; background-image: url(http://i69.servimg.com/u/f69/12/89/57/83/baivie12.gif);" width="100%"><img alt="" src="http://i69.servimg.com/u/f69/12/89/57/83/baivie11.gif"></td>
          <td style="padding: 0px;" width="1%">
          <img alt="" src="http://i69.servimg.com/u/f69/12/89/57/83/baivie13.gif"></td>

      </tr>
      <tr>
          <td style="padding: 0px; background-image: url(http://i69.servimg.com/u/f69/12/89/57/83/baivie14.gif); width: 1%;">
          </td>
          <td style="padding: 0px;" width="100%">

         
   <span class="postbody">
  <div class="posts"> {postrow.displayed.MESSAGE}</div></span>  </td>
  <td style="padding: 0px; background-image: url(http://i69.servimg.com/u/f69/12/89/57/83/baivie15.gif);"></td>

      </tr>

      <tr>
          <td style="padding: 0px;" valign="top">
          <img alt="" src="http://i69.servimg.com/u/f69/12/89/57/83/baivie16.gif"></td>
          <td style="padding: 0px; background-image: url(http://i69.servimg.com/u/f69/12/89/57/83/baivie17.gif);">

       
          <img valign="left" alt="" src="http://i69.servimg.com/u/f69/12/89/57/83/baivie18.gif" style="float: right;">
          </td>
          <td style="padding: 0px;" align="right">

          <img alt="" src="http://i69.servimg.com/u/f69/12/89/57/83/baivie19.gif"></td>

  </tr></tbody></table>


    </div>
  <div align="right" width="100%">

  {postrow.displayed.THANK_IMG}
              {postrow.displayed.MULTIQUOTE_IMG} {postrow.displayed.QUOTE_IMG}  {postrow.displayed.EDIT_IMG}  {postrow.displayed.DELETE_IMG}  {postrow.displayed.IP_IMG}  {postrow.displayed.REPORT_IMG}
  <br> <!-- BEGIN switch_vote_active -->     

                      <!-- BEGIN switch_vote -->
  <a href="{postrow.displayed.switch_vote_active.switch_vote.U_VOTE_PLUS}"><img src="http://i69.servimg.com/u/f69/12/89/57/83/post_t10.gif"></a>
                      <!-- END switch_vote --><br>
  <b><font color=red>Số lần được cảm ơn:</font></b> <b><font color=#FFFFFF>{postrow.displayed.switch_vote_active.L_VOTE_TITLE}</font></b>
    <!-- END switch_vote_active --></div>

  <p align="center">
    <!-- google_ad_section_end -->
  {postrow.displayed.SIGNATURE}

    <span class="gensmall">{postrow.displayed.EDITED_MESSAGE}</span>   </td>
  </tr></p>


              </table>


                  </td>
      </tr>
      </table>
      <!-- END displayed -->
      <!-- BEGIN hidden -->
  <table class="tborder" width="100%" border="0" cellspacing="1" cellpadding="0">
      <tr>
          <td class="postdetails {postrow.hidden.ROW_CLASS}" colspan="2" align="center">{postrow.hidden.MESSAGE}</td>
      </tr></table>

      <!-- END hidden -->
      <!-- END postrow -->

  <!-- Code Blog poster -->
  <div align="center">
  <center>
  <table>
  <TR>
  <TD>
  <center>

  <img src=http://i69.servimg.com/u/f69/12/89/57/83/guiban10.gif></center>

  <textarea style="background: #2D2D2D url(http://i64.servimg.com/u/f64/13/54/69/46/tuccag10.gif);color: #0033FF;font: 11px verdana, geneva, lucida, 'lucida grande', arial, helvetica, sans-serif;" rows="2" cols="100" readonly="readonly" onclick="this.select()"> {TOPIC_TITLE} - http://diendan.4allvn.info/index.htm{TOPIC_URL} Đây là một bài viết hay mà mình muốn gửi đến các bạn. Hãy truy cập http://diendan.4allvn.info để ủng hộ cho forum của tụi mình nhé ^^! Thanks.</textarea>
  </TD></TR>
  </table>
  </center>
  </div>
  <!-- / Code Blog poster -->

      <!-- BEGIN no_post -->
  <table class="tborder" width="100%" border="0" cellspacing="1" cellpadding="0">
      <tr align="center">
          <td colspan="2" height="28">
              <span class="smallfont">{no_post.L_NO_POST}</span>
          </td>
      </tr></table>
      <!-- END no_post -->
     

  <table class="tborder" width="100%" border="0" cellspacing="1" cellpadding="0">
      <tr align="right">
          <td class="tfoot" colspan="2" height="28">
              <table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
                  <tr>
                      <td width="9%" class="noprint"> </td>
                      <td align="center" nowrap="nowrap" class="t-title"><a name="bottomtitle"></a><h1 class="cattitle">{TOPIC_TITLE}</h1></td>
                      <td align="right" nowrap="nowrap" width="9%" class="browse-arrows"><a href="{U_VIEW_OLDER_TOPIC}">{L_VIEW_PREVIOUS_TOPIC}</a> <a href="{U_VIEW_NEWER_TOPIC}">{L_VIEW_NEXT_TOPIC}</a> <a href="#top">{L_BACK_TO_TOP}</a> </td>
                  </tr>
              </table>
          </td>
      </tr>
  </table>

  <table class="forumline noprint" width="100%" border="0" cellspacing="1" cellpadding="0">
      <tr>
          <td class="row2" valign="top" {COLSPAN_PAGINATION} width="150"><span class="gensmall">{PAGE_NUMBER}</span></td>
          <!-- BEGIN topicpagination -->
          <td class="row1" align="right" valign="top" ><span class="gensmall">{PAGINATION}</span></td>
          <!-- END topicpagination -->
      </tr>
      <!-- BEGIN switch_user_logged_in -->
      <!-- BEGIN watchtopic -->
      <tr>
          <td class="row2" colspan="2" align="right" valign="top"><span class="gensmall">{S_WATCH_TOPIC}</span></td>
      </tr>
      <!-- END watchtopic -->
      <!-- END switch_user_logged_in -->
      <tr>
          <td class="row2" colspan="2" align="center" style="padding:0px">
              <!-- BEGIN switch_user_logged_in -->
              <a name="quickreply"></a>
              <p>
  <img src=http://i67.servimg.com/u/f67/13/77/41/37/0_439011.gif>
  <p>{QUICK_REPLY_FORM}

              <!-- END switch_user_logged_in -->
          </td>
      </tr>
     
      <tr>
          <td style="margin:0; padding: 0;" colspan="2">
              <table border="0" cellpadding="0" width="100%" cellspacing="0" id="info_open" style="display:''">
                  <tbody>
          <!-- BEGIN show_permissions -->
          <tr>
              <td class="alt2" valign="top" width="25%"><span class="smallfont">{L_TABS_PERMISSIONS}</span></td>
              <td class="alt1" valign="top" width="75%"><span class="smallfont">{S_AUTH_LIST}</span></td>
          </tr>
          <!-- END show_permissions -->
  <tr>
              <td class="tfoot" colspan="2" height="28">
                  <table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
                      <tr>
                          <td valign="middle" width="100%"><span class="nav"><a class="nav" href="{U_INDEX}">{L_INDEX}</a>{NAV_SEP}<a

  class="nav" href="{U_ALBUM}">{L_ALBUM}</a>{NAV_CAT_DESC_SECOND}</span></td>
                          <!-- BEGIN show_permissions -->
                          <td align="right" valign="middle"><span class="smallfont"><a

  href="javascript:ShowHideLayer('info_open','info_close');"><img src="{TABS_LESS_IMG}" alt="-" align="middle" border="0" /></a></span></td>
                          <!-- END show_permissions -->
                      </tr>
                  </table>
              </td>
          </tr>
      </tbody>
              </table>
          </td>
      </tr>
      <tr>
          <td style="margin:0; padding: 0;" colspan="2">
              <table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="100%" id="info_close" style="display:none;">
                  <tbody>
          <tr>
              <td class="tfoot" colspan="2" height="28">
                  <table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
                      <tr>
                          <td valign="middle" width="100%"><span class="nav"><a class="nav" href="{U_INDEX}">{L_INDEX}</a>{NAV_SEP}<a

  class="nav" href="{U_ALBUM}">{L_ALBUM}</a>{NAV_CAT_DESC_SECOND}</span></td>
                          <td align="right" valign="middle"><span class="smallfont"><a

  href="javascript:ShowHideLayer('info_open','info_close');"><img src="{TABS_MORE_IMG}" alt="+" align="middle" border="0" /></a></span></td>
                      </tr>
                  </table>
              </td>
          </tr>
      </tbody>
              </table>
          </td>
      </tr>


  </table>
  <form action="{S_JUMPBOX_ACTION}" method="get" name="jumpbox" onsubmit="if(document.jumpbox.f.value == -1){return false;}">
  <table class="noprint" width="100%" border="0" cellspacing="2" cellpadding="0" align="center">
      <tr>

  <td align="left" valign="middle" nowrap="nowrap">
              <span class="nav">
              <!-- BEGIN switch_user_authpost -->
              <a href="{U_POST_NEW_TOPIC}" rel="nofollow"><img src="{POST_IMG}" id="{POST_IMG_ID}one" alt="{L_POST_NEW_TOPIC}" align="middle" border="0" /></a>
              <!-- END switch_user_authpost -->
              <!-- BEGIN switch_user_authreply -->
              <a href="{U_POST_REPLY_TOPIC}"><img src="{REPLY_IMG}" id="i_reply" alt="{L_POST_REPLY_TOPIC}" align="middle" border="0" /></a>
              <!-- END switch_user_authreply -->
              </span>
          </td>

         
          <!-- BEGIN viewtopic_bottom -->
          <td align="right" nowrap="nowrap"><span class="gensmall">{L_JUMP_TO}: {S_JUMPBOX_SELECT} <input class="liteoption" type="submit" value="{L_GO}" /></span></td>
          <!-- END viewtopic_bottom -->
          <!-- BEGIN moderation_panel -->
          <td align="center">
              <span class="gensmall">{moderation_panel.U_YOUR_PERSONAL_MODERATE}</span>
          </td>
          <td align="center" width="250">
              <span class="gensmall"> </span>
          </td>
          <!-- END moderation_panel -->
      </tr>
  </table>
  </form>

  <!-- BEGIN viewtopic_bottom -->
  <table class="noprint" width="100%" border="0" cellspacing="2" cellpadding="0" align="center">
      <tr>
          <td colspan="2" align="left" valign="top" nowrap="nowrap">
  {S_TOPIC_ADMIN}

              <form name="action" method="get" action="{S_FORM_MOD_ACTION}">
                  <input type="hidden" name="t" value="{TOPIC_ID}" />
                  <input type="hidden" name="sid" value="{S_SID}" />
                  <span class="gen">{L_MOD_TOOLS}
  {S_SELECT_MOD} <input class="liteoption" type="submit" value="{L_GO}" /></span>
              </form>
          </td>
      </tr>
  </table>
  <!-- END viewtopic_bottom -->


  <!-- BEGIN switch_image_resize -->
  <script type="text/javascript">
  //<![CDATA[
  $(resize_images({ 'selector' : '.postbody', 'max_width' : {switch_image_resize.IMG_RESIZE_WIDTH}, 'max_height' : {switch_image_resize.IMG_RESIZE_HEIGHT} }));
  //]]>
  </script>
  <!-- END switch_image_resize -->

  #6 - Posted on 24/2/2012, 18:37
  Xem lý lịch thành viên http://www.cntt-k3.biz
  avatar

  Phê
  avatar

  Phê

  Group: Member

  Hiện đang:
  Bài viết : 675
  Points : 272
  Birthday : 02/04/1991
  Thanks : 703

  Member
  Xem lý lịch thành viên http://www.cntt-k3.biz/register?agreed=true&step=2

  Member
  Bài viết thứ :7

  Đăng vào:on 1/3/2012, 18:17

  Member
  he he

  #7 - Posted on 1/3/2012, 18:17
  Xem lý lịch thành viên http://www.cntt-k3.biz/register?agreed=true&step=2
  avatar

  Hữu Phước
  avatar

  Hữu Phước

  Group: Member

  Hiện đang:
  Bài viết : 939
  Points : 1443
  Birthday : 28/12/1998
  Thanks : 443
  Đến từ : Thuận Hưng , Thốt Nốt , Cần Thơ

  Member
  Xem lý lịch thành viên http://www.giadinha1.biz

  Member
  Bài viết thứ :8

  Đăng vào:on 16/3/2012, 18:24

  Member
  đẹp cười nhăn răng

  #8 - Posted on 16/3/2012, 18:24
  Xem lý lịch thành viên http://www.giadinha1.biz

  fanlock

  fanlock

  Group: Member

  Hiện đang:
  Bài viết : 149
  Points : 238
  Birthday : 15/03/1994
  Thanks : 67
  Đến từ : TP. Hồ Chí Minh

  Member
  Xem lý lịch thành viên http://4r.xiai9x.net

  Member
  Bài viết thứ :9

  Đăng vào:on 30/3/2012, 21:56

  Member
  text xem

  #9 - Posted on 30/3/2012, 21:56
  Xem lý lịch thành viên http://4r.xiai9x.net
  avatar

  freepro2101
  avatar

  freepro2101

  Group: Member

  Hiện đang:
  Bài viết : 35
  Points : 80
  Birthday : 19/11/1993
  Thanks : 45
  Đến từ : fasdfads

  Member
  Xem lý lịch thành viên

  Member
  Bài viết thứ :10

  Đăng vào:on 17/4/2012, 15:42

  Member
  cam on ban

  #10 - Posted on 17/4/2012, 15:42
  Xem lý lịch thành viên
  avatar

  junalone
  avatar

  junalone

  Group: Member

  Hiện đang:
  Bài viết : 254
  Points : 336
  Birthday : 01/01/1994
  Thanks : 84

  Member
  Xem lý lịch thành viên http://www.vnsweetdream.com

  Member
  Bài viết thứ :11

  Đăng vào:on 20/5/2012, 21:24

  Member
  skin này vẫn đẹp cười nhăn răng

  #11 - Posted on 20/5/2012, 21:24
  Xem lý lịch thành viên http://www.vnsweetdream.com
  avatar

  Wind_pr
  avatar

  Wind_pr

  Group: Member

  Hiện đang:
  Bài viết : 125
  Points : 217
  Birthday : 27/10/1989
  Thanks : 82

  Member
  Xem lý lịch thành viên http://ninhthuanstudent.forumvi.com/forum

  Member
  Bài viết thứ :12

  Đăng vào:on 25/5/2012, 21:02

  Member
  Em xem cười nhăn răng

  #12 - Posted on 25/5/2012, 21:02
  Xem lý lịch thành viên http://ninhthuanstudent.forumvi.com/forum
  avatar

  CôngTuấn
  avatar

  CôngTuấn

  Group: Member

  Hiện đang:
  Bài viết : 198
  Points : 253
  Birthday : 29/08/1996
  Thanks : 53

  Member
  Xem lý lịch thành viên http://thcsnamha.123.st/

  Member
  Bài viết thứ :13

  Đăng vào:on 9/6/2012, 22:51

  Member
  xem

  #13 - Posted on 9/6/2012, 22:51
  Xem lý lịch thành viên http://thcsnamha.123.st/
  avatar

  dhtram1710
  avatar

  dhtram1710

  Group: Member

  Hiện đang:
  Bài viết : 140
  Points : 219
  Thanks : 53

  Member
  Xem lý lịch thành viên http://www.hayluonlaban.123.st

  Member
  Bài viết thứ :14

  Đăng vào:on 1/7/2012, 09:36

  Member
  yêu thế

  #14 - Posted on 1/7/2012, 09:36
  Xem lý lịch thành viên http://www.hayluonlaban.123.st
  avatar

  hannie
  avatar

  hannie

  Group: Member

  Hiện đang:
  Bài viết : 34
  Points : 34
  Thanks : 0

  Member
  Xem lý lịch thành viên

  Member
  Bài viết thứ :15

  Đăng vào:on 4/7/2012, 18:47

  Member
  xem

  #15 - Posted on 4/7/2012, 18:47
  Xem lý lịch thành viên
  avatar

  doquocthe
  avatar

  doquocthe

  Group: Member

  Hiện đang:
  Bài viết : 30
  Points : 31
  Thanks : -1

  Member
  Xem lý lịch thành viên

  Member
  Bài viết thứ :16

  Đăng vào:on 5/7/2012, 21:35

  Member
  xem

  #16 - Posted on 5/7/2012, 21:35
  Xem lý lịch thành viên
  avatar

  cg2o91
  avatar

  cg2o91

  Group: Member

  Hiện đang:
  Bài viết : 131
  Points : 149
  Thanks : 12

  Member
  Xem lý lịch thành viên

  Member
  Bài viết thứ :17

  Đăng vào:on 6/7/2012, 00:21

  Member
  demo

  #17 - Posted on 6/7/2012, 00:21
  Xem lý lịch thành viên
  avatar

  hackonline
  avatar

  hackonline

  Group: Member

  Hiện đang:
  Bài viết : 19
  Points : 24
  Thanks : 3

  Member
  Xem lý lịch thành viên

  Member
  Bài viết thứ :18

  Đăng vào:on 9/7/2012, 12:55

  Member
  Bư đã viết:demo:
  Hướng dẫn :


  :Hide:
  ffff

  #18 - Posted on 9/7/2012, 12:55
  Xem lý lịch thành viên
  avatar

  mrken_9x
  avatar

  mrken_9x

  Group: Member

  Hiện đang:
  Bài viết : 97
  Points : 115
  Birthday : 13/03/1994
  Thanks : 12

  Member
  Xem lý lịch thành viên http://dangthuchua.forumvi.com

  Member
  Bài viết thứ :19

  Đăng vào:on 10/7/2012, 10:11

  Member
  xem

  #19 - Posted on 10/7/2012, 10:11
  Xem lý lịch thành viên http://dangthuchua.forumvi.com
  avatar

  xoasobp
  avatar

  xoasobp

  Group: Member

  Hiện đang:
  Bài viết : 145
  Points : 141
  Birthday : 01/12/1994
  Thanks : -4

  Member
  Xem lý lịch thành viên http://supera7.tk

  Member
  Bài viết thứ :20

  Đăng vào:on 14/7/2012, 20:14

  Member
  tks

  #20 - Posted on 14/7/2012, 20:14
  Xem lý lịch thành viên http://supera7.tk
  avatar

  AlvaroX
  avatar

  AlvaroX

  Group: Member

  Hiện đang:
  Bài viết : 128
  Points : 134
  Thanks : 0

  Member
  Xem lý lịch thành viên

  Member
  Bài viết thứ :21

  Đăng vào:on 15/7/2012, 06:10

  Member
  Muito Beum

  #21 - Posted on 15/7/2012, 06:10
  Xem lý lịch thành viên
  avatar

  bovip
  avatar

  bovip

  Group: Member

  Hiện đang:
  Bài viết : 39
  Points : 39
  Thanks : 0

  Member
  Xem lý lịch thành viên

  Member
  Bài viết thứ :22

  Đăng vào:on 28/9/2012, 15:59

  Member
  chuẩn
  Cám ơn

  #22 - Posted on 28/9/2012, 15:59
  Xem lý lịch thành viên
  avatar

  tatran0195
  avatar

  tatran0195

  Group: Member

  Hiện đang:
  Bài viết : 220
  Points : 223
  Thanks : 7

  Member
  Xem lý lịch thành viên

  Member
  Bài viết thứ :23

  Đăng vào:on 28/9/2012, 18:28

  Member
  xem

  #23 - Posted on 28/9/2012, 18:28
  Xem lý lịch thành viên
  avatar

  Cười cái coi CCC
  avatar

  Cười cái coi CCC

  Group: Moderagerator

  Hiện đang:
  Bài viết : 526
  Points : 817
  Thanks : 195

  Moderagerator
  Xem lý lịch thành viên

  Moderagerator
  Bài viết thứ :24

  Đăng vào:on 14/11/2012, 20:20

  Moderagerator
  xem

  #24 - Posted on 14/11/2012, 20:20

  __________________________________________________________________________________________

  LASPERPEN

  Xem lý lịch thành viên
  avatar

  Cười cái coi CCC
  avatar

  Cười cái coi CCC

  Group: Moderagerator

  Hiện đang:
  Bài viết : 526
  Points : 817
  Thanks : 195

  Moderagerator
  Xem lý lịch thành viên

  Moderagerator
  Bài viết thứ :25

  Đăng vào:on 14/11/2012, 20:30

  Moderagerator
  xem

  #25 - Posted on 14/11/2012, 20:30

  __________________________________________________________________________________________

  LASPERPEN

  Xem lý lịch thành viên

  Sponsored content

  Sponsored content

  Group:
  Hiện đang:

  Bài viết thứ :26

  Đăng vào:

  #26 - Posted

  Trang 1 trong tổng số 2 trang Chuyển đến trang : 1, 2  Next

  Đang kiểm tra dữ liệu...

  Bạn phải điền đầy đủ thông tin đăng ký.

  Số ký tự phải từ 3 trở lên
  Hãy chọn tài khoản khác
  Có thể dùng tài khoản này
  Không sử dụng địa chỉ này
  E-mail sẽ được kiểm sau
  Số ký tự phải từ 3 trở lên
  Trùng tên đăng nhập
  Chưa đúng
  Chính xác

  Free forum | © PunBB | Free forum support | Liên hệ | Report an abuse | Have a free blog with Sosblogs
  YOUR BANNER HERE
  728x90