Đưa Skin mới vào diễn đàn sử dụng ! Nếu quá trình sử dụng diễn đàn xảy ra lỗi, xin vui lòng liên hệ Admin để báo lỗi ! Cảm ơn !

You are not connected. Please login or register

[Share skin] Punbb Light Theme

Trang 2 trong tổng số 2 trang Chuyển đến trang : Previous  1, 2

 • Please log in to post a topic

 • avatar

  Lốc
  avatar

  Lốc

  Group: Vip Member

  Hiện đang:
  Bài viết : 380
  Points : 1008
  Birthday : 28/03/1991
  Thanks : 357
  Đến từ : nam định

  Vip Member
  Xem lý lịch thành viên

  Vip Member
  Bài viết thứ :1

  Đăng vào:on 31/12/2011, 15:56

  Vip Member
  First topic message reminder :

  demo  :

  cài đặt :  :Bài viết không bị Ẩn:
  [Bài viết không bị Ẩn]
  [You must be registered and logged in to see this link.]
  [/Bài viết không bị Ẩn]


  sửa lại :

  index_body :

  Code:
  {JAVASCRIPT}
  <!-- BEGIN switch_user_logged_in -->
  <div id="pun-visit" class="clearfix">
     <ul>
         <li><a href="{U_SEARCH_NEW}">{L_SEARCH_NEW}</a></li>
         <li><a href="{U_SEARCH_SELF}">{L_SEARCH_SELF}</a></li>
        <li><a href="{U_SEARCH_UNANSWERED}">{L_SEARCH_UNANSWERED}</a></li>
        <li><a href="{U_MARK_READ}">{L_MARK_FORUMS_READ}</a></li>
     </ul>
     <p>{LOGGED_AS}. {LAST_VISIT_DATE}</p>
  </div>
  <!-- END switch_user_logged_in -->
  <!-- BEGIN switch_user_logged_out -->
  <div id="pun-visit">
     <p>{L_NOT_CONNECTED} {L_LOGIN_REGISTER}</p>
  </div>
  <!-- END switch_user_logged_out -->
   
  <!-- BEGIN message_admin_index -->
  <div class="main">
     <!-- BEGIN message_admin_titre -->
     <div class="main-head">
        <h1 class="page-title">{message_admin_index.message_admin_titre.MES_TITRE}</h1>
     </div>
     <!-- END message_admin_titre -->
   
    <!-- BEGIN message_admin_txt -->
     <div id="pun-announcement">
        <p>{message_admin_index.message_admin_txt.MES_TXT}</p>
     </div>
     <!-- END message_admin_txt -->
  </div>
  <!-- END message_admin_index -->
   
  <!-- BEGIN switch_user_login_form_header -->
  <div class="main">
  <form action="{S_LOGIN_ACTION}" method="post" name="form_login">
     <div class="user_login_form main-box center">
        <label><span class="genmed">{L_USERNAME} :</span> <input class="post" type="text" size="10" name="username" /></label>  
        <label><span class="genmed">{L_PASSWORD} :</span> <input class="post" type="password" size="10" name="password" /></label>  
        <label><span class="gensmall">{L_AUTO_LOGIN}</span> <input class="radio" type="checkbox" name="autologin" {AUTOLOGIN_CHECKED} /></label>  
        {S_HIDDEN_FIELDS}<input class="mainoption" type="submit" name="login" value="{L_LOGIN}" />
        <!-- BEGIN switch_fb_connect -->
        <span class="fb_or">{switch_user_login_form_header.switch_fb_connect.L_OR}</span>
        <fb:login-button size="large" onlogin="window.location='/facebook_connect.forum'" v="2" perms="{switch_user_login_form_header.switch_fb_connect.L_FB_PERMISSIONS}">{switch_user_login_form_header.switch_fb_connect.L_FB_LOGIN_BUTTON}</fb:login-button>
        <!-- END switch_fb_connect -->
     </div>
  </form>
  </div>
  <!-- END switch_user_login_form_header -->
   
  {CHATBOX_TOP}
  {BOARD_INDEX}
   
  <!-- BEGIN disable_viewonline -->
  <div id="pun-info" class="main">
  <div class="board"><div class="board_statistics">
   
            Forum Statistics
   
   </div> </div>
    
    <div class="main-content">
   
   <div class="boardStats">
   
                <dt>{TOTAL_POSTS}</dt><br>
                      <dt>{TOTAL_USERS}</dt><br>
                                          <dt>{RECORD_USERS}</dt><br>
                                          <dt>{NEWEST_USER}</dt>
                    
           </div>
   
             <div id="onlinelist">
           <img src="{L_ONLINE_IMG}" alt="{L_WHO_IS_ONLINE}" />
           <dl class="right">
              <!-- BEGIN switch_viewonline_link -->
              <a href="{U_VIEWONLINE}" rel="nofollow">{L_WHO_IS_ONLINE}</a></dl>
              <!-- END switch_viewonline_link -->
              <!-- BEGIN switch_viewonline_nolink -->
              {L_WHO_IS_ONLINE}
              <!-- END switch_viewonline_nolink -->
           </p>
           <p>{TOTAL_USERS_ONLINE}
   

          <br />
           {LOGGED_IN_USER_LIST}
   
          {L_ONLINE_USERS}
           {L_CONNECTED_MEMBERS}<br />
           {L_WHOSBIRTHDAY_TODAY}{L_WHOSBIRTHDAY_WEEK}</p>
           <div class="clear"></div>
   
          <p>{LEGEND} : {GROUP_LEGEND}</p>
   
       </div>
        <!-- BEGIN switch_chatbox_activate -->
        <div id="onlinechat">
           <p class="page-bottom">
           {TOTAL_CHATTERS_ONLINE} :
          {CHATTERS_LIST}<br />
           <!-- BEGIN switch_chatbox_popup -->
              <div id="chatbox_popup"></div>
              <script type="text/javascript">
                 insertChatBoxPopup('{disable_viewonline.switch_chatbox_activate.switch_chatbox_popup.U_FRAME_CHATBOX}', '{L_CLICK_TO_JOIN_CHAT}');
              </script>
           <!-- END switch_chatbox_popup -->
           </p>
        </div>
        <!-- END switch_chatbox_activate -->
     </div>
  </div>
  <!-- END disable_viewonline -->
   
  <!-- BEGIN switch_user_login_form_footer -->
  <form action="{S_LOGIN_ACTION}" method="post" name="form_login">
     <div class="user_login_form main-box center">
        <label><span class="genmed">{L_USERNAME} :</span> <input class="post" type="text" size="10" name="username"/></label>  
        <label><span class="genmed">{L_PASSWORD} :</span> <input class="post" type="password" size="10" name="password"/></label>  
        <label><span class="gensmall">{L_AUTO_LOGIN}</span> <input class="radio" type="checkbox" name="autologin" {AUTOLOGIN_CHECKED} /></label>  
        {S_HIDDEN_FIELDS}<input class="mainoption" type="submit" name="login" value="{L_LOGIN}" />
        <!-- BEGIN switch_fb_connect -->
        <span class="genmed fb_or">{switch_user_login_form_footer.switch_fb_connect.L_OR}</span>
        <fb:login-button size="large" onlogin="window.location='/facebook_connect.forum'" v="2" perms="{switch_user_login_form_footer.switch_fb_connect.L_FB_PERMISSIONS}">{switch_user_login_form_footer.switch_fb_connect.L_FB_LOGIN_BUTTON}</fb:login-button>
        <!-- END switch_fb_connect -->
     </div>
  </form>
  <!-- END switch_user_login_form_footer -->
   
  {CHATBOX_BOTTOM}
   
  <!-- BEGIN switch_legend -->
  <ul id="pun-legend">
     <li>
        <img src="{FORUM_NEW_IMG}" alt="{L_NEW_POSTS}" /> {L_NEW_POSTS}
        <img src="{FORUM_IMG}" alt="{L_NO_NEW_POSTS}" /> {L_NO_NEW_POSTS}
        <img src="{FORUM_LOCKED_IMG}" alt="{L_FORUM_LOCKED}" /> {L_FORUM_LOCKED}
     </li>
  </ul>
  <!-- END switch_legend -->
   
  {AUTO_DST}
   
  <!-- BEGIN switch_fb_index_login -->
  <div id="fb-root"></div>
  <script type="text/javascript">
  //<![CDATA[
  FB.init({
     appId: '{switch_fb_index_login.FACEBOOK_APP_ID}',
       status: true,
       cookie: true,
       xfbml: true
  });
  //]]>
  </script>
  <!-- END switch_fb_index_login -->

  #1 - Posted on 31/12/2011, 15:56
  Xem lý lịch thành viên
  avatar

  tunguyen2000vn999
  avatar

  tunguyen2000vn999

  Group: Member

  Hiện đang:
  Bài viết : 7
  Points : 7
  Birthday : 01/01/1999
  Thanks : 0

  Member
  Xem lý lịch thành viên

  Member
  Bài viết thứ :26

  Đăng vào:on 5/7/2013, 13:21

  Member
  xem

  #26 - Posted on 5/7/2013, 13:21
  Xem lý lịch thành viên
  avatar

  govjp2
  avatar

  govjp2

  Group: Member

  Hiện đang:
  Bài viết : 61
  Points : 58
  Thanks : -1

  Member
  Xem lý lịch thành viên

  Member
  Bài viết thứ :27

  Đăng vào:on 26/1/2014, 16:02

  Member
  xemmmmmmmmmmmm

  #27 - Posted on 26/1/2014, 16:02
  Xem lý lịch thành viên
  avatar

  duyban
  avatar

  duyban

  Group: Member

  Hiện đang:
  Bài viết : 14
  Points : 14
  Birthday : 11/12/1995
  Thanks : 0
  Đến từ : ha noi

  Member
  Xem lý lịch thành viên

  Member
  Bài viết thứ :28

  Đăng vào:on 15/4/2014, 08:45

  Member
  lonnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn

  #28 - Posted on 15/4/2014, 08:45
  Xem lý lịch thành viên
  avatar

  Ranka
  avatar

  Ranka

  Group: Member

  Hiện đang:
  Bài viết : 73
  Points : 80
  Thanks : 5

  Member
  Xem lý lịch thành viên

  Member
  Bài viết thứ :29

  Đăng vào:on 9/5/2014, 13:03

  Member
  oh nice!!!!

  #29 - Posted on 9/5/2014, 13:03
  Xem lý lịch thành viên
  avatar

  Diêm Vương
  avatar

  Diêm Vương

  Group: Member

  Hiện đang:
  Bài viết : 144
  Points : 180
  Birthday : 16/10/1990
  Thanks : 8
  Đến từ : Hải phòng

  Member
  Xem lý lịch thành viên

  Member
  Bài viết thứ :30

  Đăng vào:on 12/5/2014, 12:13

  Member
  xemnmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm

  #30 - Posted on 12/5/2014, 12:13
  Xem lý lịch thành viên
  avatar

  quanlylacbt
  avatar

  quanlylacbt

  Group: Member

  Hiện đang:
  Bài viết : 51
  Points : 56
  Birthday : 24/09/1991
  Thanks : 1
  Đến từ : Mỏ Cày Bến Tre

  Member
  Xem lý lịch thành viên

  Member
  Bài viết thứ :31

  Đăng vào:on 22/11/2014, 11:36

  Member
  good

  #31 - Posted on 22/11/2014, 11:36
  Xem lý lịch thành viên
  avatar

  taisaotaodeptrai
  avatar

  taisaotaodeptrai

  Group: Member

  Hiện đang:
  Bài viết : 77
  Points : 75
  Birthday : 14/03/2000
  Thanks : -2
  Đến từ : America

  Member
  Xem lý lịch thành viên

  Member
  Bài viết thứ :32

  Đăng vào:on 13/12/2014, 14:10

  Member
  Thường chơi gái 15 tuối ở tù

  #32 - Posted on 13/12/2014, 14:10
  Xem lý lịch thành viên

  Sponsored content

  Sponsored content

  Group:
  Hiện đang:

  Bài viết thứ :33

  Đăng vào:

  #33 - Posted

  Trang 2 trong tổng số 2 trang Chuyển đến trang : Previous  1, 2

  Đang kiểm tra dữ liệu...

  Bạn phải điền đầy đủ thông tin đăng ký.

  Số ký tự phải từ 3 trở lên
  Hãy chọn tài khoản khác
  Có thể dùng tài khoản này
  Không sử dụng địa chỉ này
  E-mail sẽ được kiểm sau
  Số ký tự phải từ 3 trở lên
  Trùng tên đăng nhập
  Chưa đúng
  Chính xác

  Free forum | © PunBB | Free forum support | Liên hệ | Report an abuse | Free blog
  YOUR BANNER HERE
  728x90