Đưa Skin mới vào diễn đàn sử dụng ! Nếu quá trình sử dụng diễn đàn xảy ra lỗi, xin vui lòng liên hệ Admin để báo lỗi ! Cảm ơn !

You are not connected. Please login or register

[Skin] Korea Miss

Trang 2 trong tổng số 2 trang Chuyển đến trang : Previous  1, 2

 • Please log in to post a topic

 • avatar

  Quý Ròm
  avatar

  Quý Ròm

  Group: Administrator

  Hiện đang:
  Bài viết : 3744
  Points : 11237
  Birthday : 21/02/1991
  Thanks : 4736
  Đến từ : Hà Nội

  Administrator
  Xem lý lịch thành viên

  Administrator
  Bài viết thứ :1

  Đăng vào:on 29/11/2011, 00:23

  Administrator
  First topic message reminder :


  dow :

  :Hide:


  Chú ý:
  Thay CSS trong skin bằng bản CSS đã fix tại đây
  Code:
  th,td,p {
      font-family Verdana,Arial,Helvetica,sans-serif }
  hr{
      height 0;
      border solid #d1d7dc 0;
      border-top-width 1px;
    }
  td.cat,td.catHead,td.catBottom {
    height 29px;
    border-width 0;
    }
  th.thHead,th.thSides,th.thTop,th.thLeft,th.thRight,th.thBottom,th.thCornerL,th.thCornerR {
    font-weight bold;
      border #ffffff;
      border-style solid;
   
  height 20px;
   
  }
  td.pourcentback {
      background-color  #e5e5e5;
      }
  th.thHead,td.catHead {
      font-size 12px;
      border-width 1px 1px 0 1px;
      }
  th.thSides,td.catSides,td.spaceRow {
      border-width 0 1px;
      }
  th.thRight,td.catRight,td.row3Right {
      border-width 0 1px 0 0;
      }
  th.thLeft,td.catLeft {
      border-width 0 0 0 1px;
      }
  th.thBottom,td.catBottom {
      border-width 0 1px 1px 1px;
      }
  th.thTop {
      border-width 1px 0 0;
      }
  th.thCornerL {
      border-width 1px 0 0 1px;
      }
  th.thCornerR {
      border-width 1px 1px 0 0;
      }
  .maintitle, .maintitle h1{
    font-weight bold;
      font-size 22px;
      font-family TrebuchetMS,Verdana,Arial,Helvetica,sans-serif;
    text-decoration none;
      line-height  120%;
    }
  .forumline .row1,.forumline .row2,.forumline .row3,.forumline .row3Right {
    padding 2px 3px;
    }
  .forumline td.pagination {
    padding0;
      }
  .maintitle h1 {
    margin 0;
      padding 0;
      display inline;
      }
  .gen {
      font-size  12px;
      }
  .genmed {
      font-size  11px;
      }
  .gensmall {
      font-size  10px;
      }
  .mainmenu{
      font-size  11px;
  }
  a.mainmenu{
      text-decoration none;
    }
  a.mainmenuhover{
      text-decoration underline;
      }
  .cattitle{
      font-weight bold;
      font-size 12px ;
      letter-spacing 1px;
  }
  h1.cattitle {
    margin0;
      padding 0;
      displayinline;
    }
  a.cattitle{
      text-decoration none;
      }
  a.cattitlehover{
      text-decoration underline;
      }
  .forumlink{
      font-weight bold;
      font-size 12px;
      }
  a.forumlink {
      text-decoration none;
      }
  a.forumlinkhover{
      text-decoration underline;
      }
  .nav{
      font-weight bold;
      font-size 11px;
      }
  a.nav{
      text-decoration none;
      }
  a.navhover{
      text-decoration underline;
      }
  .topictitle,h1,h2{
      font-weight bold;
      font-size 11px;
      }
  div.topictitle {
    display inline;
    }
  h2.topic-title {
    display inline;
      margin 0;
      padding 0;
    }
  .name{
      font-size  11px;
    }
  .name a{
      text-decorationnone;
      }
  .postdetails{
      font-size  10px;
      }
  .postbody{
      font-size  12px;
      line-height 18px}
  a.postlinklink{
      text-decoration none;
  }
  a.postlinkvisited{
      text-decoration none;
      }
  a.postlinkhover{
      text-decoration underline;
  }
  .code{
      font-family Courier,Courier New,sans-serif;
      font-size 11px;
      color #006600;
    background-color #fafafa;
      border #d1d7dc;
      border-style solid;
    border-left-width 1px;
      border-top-width 1px;
      border-right-width 1px;
      border-bottom-width 1px}
  .quote{
      font-family Verdana,Arial,Helvetica,sans-serif;
      font-size 11px;
      color #444444;
      line-height 125%;
    background-color #fafafa;
      border #d1d7dc;
      border-style solid;
    border-left-width 1px;
      border-top-width 1px;
      border-right-width 1px;
      border-bottom-width 1px}
  a.copyright{
      text-decoration none;
    }
  .coloradmin {
      color #ffa34f}
  .colormod {
      color #006600}
  .vote {
    float right;
    width 10px;
    margin-left 4px;
    }
  .vote .vote-button {
    text-align center;
    font-weight bold;
    margin-left -1px;
    }
  .vote .vote-button a {
    text-decoration none !important;
    }
  .vote .vote-bar {
    width 3px;
    height 50px;
    margin 0 auto;
    border 1px solid #000000;
    font-size 0;
    }
  .vote .vote-no-bar {
    letter-spacing-2px;
    margin-left-2px;
    white-spacenowrap;
    }
  .vote .vote-bar-plus {
    background-color #0f0;
    }
  .vote .vote-bar-minus {
    background-color #f00;
    }
  h1.pagetitle {
    display inline;
    margin 0;
    padding 0;
    font-size 12px;
    color #ffa34f;
    }
  h1.title2 {
    font-size 11px;
    }
  .secondarytitle,.secondarytitle h2 {
    margin 0;
    padding 0;
    }
  .secondarytitle h2 {
    displayinline;
    }
  .nav h1 {
    display inline;
    }
  .hierarchy {
    display inline;
    margin 0;
    padding 0;
    text-transform none;
    border none;
    font-size 10px;
    }
  .mod-text {
    font-weight bold;
    }
  img{
    border0}
  input,textarea, select {
    color  #000000;
    font normal 11px Verdana,Arial,Helvetica,sans-serif;
    border-color  #000000;
    }
  input.post, textarea.post, select {
      background-color  #ffffff;
      }
  .post-options {
    text-align right;
    }
  .post-options img {
    cursor pointer;
    vertical-align middle;
    }
  input {
      text-indent  2px;
      }
  input.button {
    background-color  #efefef;
    font-size 11px;
      font-family Verdana,Arial,Helvetica,sans-serif;
    }
  input.mainoption {
    background-color  #fafafa;
    font-weight  bold;
    }
  input.liteoption {
    background-color  #fafafa;
    font-weight  normal;
    }
  .helpline {
      background-color #dee3e7;
      border-style none;
      }
  input {
      background-color #dee3e7;
      }
  button.button2, input.button2 {
    font-size 0.7em;
    border 1px solid #BCBCBC;
    width auto !important;
    padding 1px 0;
    font-family Verdana,Arial,Helvetica,sans-serif;
    color #000000;
    background-repeat repeat-x;
    background-color #FAFAFA;
    background-image url('httpilliweb.comfaprosilverbg_button.gif');
    background-position top;
    overflow visible;
    vertical-alignmiddle;
    }
  button.button2hover, input.button2hover {
    border 1px solid #dd6900;
    background-position 0 100%;
    }
   html button.button2,  html input.button2 {
    padding-bottom 0;
    margin-bottom 1px;
    height 24px;
    padding-right 3px;
    padding-left 3px;
    }
  +html button.button2, +html input.button2 {
    height 24px;
    padding-right 3px;
    padding-left 3px;
    }
  +html button.button2 img {
      vertical-align middle;
      }
   html button.button2 img {
      vertical-align middle;
      }
  button.bbcode {
    border 1px solid #e3adad;
    background-image url(httpilliweb.comfawysiwygbg_button.png);
    }
  .select {
    background-color #FFF;
    border 1px solid #BCBCBC;
    position absolute;
    z-index 999;
    top 0;
    left 0;
    overflow hidden;
    width 0;
    }
  .select p {
    padding 4px 6px;
    font-size 0.7em;
    margin 0;
    white-space nowrap;
    text-align left;
    }
  .select button {
    padding 4px;
    font-size 0.9em;
    margin 0;
    background-color #FFF;
    border none;
    text-alignleft;
    }
  .select button.button2 {
    border1px solid #BCBCBC;
    padding 0;
    }
   html .select button.button2 {
    padding-right 3px;
    padding-left 3px;
    }
  .select button.button2hover {
    border 1px solid #dd6900;
    color #dd6900;
    background-position 0 100%;
    }
  .select buttonhover,.selectHover {
    cursor pointer;
    background-color #EEE;
    }
  textarea#text_editor_textarea {
      width 100% !important;
      }
  iframe#text_editor_iframe {
    width 100%;
    height 200px;
    }
  form#quick_reply textarea#text_editor_textarea {
    width 100% !important;
    height 100%;
    }
  form#quick_reply iframe#text_editor_iframe {
      width 100%;
      }
   html form#quick_reply iframe#text_editor_iframe {
      width 600px;
      }
  +html form#quick_reply iframe#text_editor_iframe {
      width 600px;
      }
  #page-footer .gen strong {
    font-weight normal;
    }
  @import url(form_ie.css);
    @media print {
    body {
    background-image none;
    background-color #fff;
    color #000;
    }
  table.bodylinewidth span.maintitle {
    display block;
    text-align left;
    }
  table.bodylinewidth img#i_logo,.browse-arrows,.noprint,.messaging,.post-options,.poster-profile,img.i_icon_online,table.bodylinewidth
   
  .mainmenu,table.bodylinewidth .nav,table.bodylinewidth .gensmall,span.postdetails img,table.bodylinewidth .sig,table.bodylinewidth
   
  .catbottom,#info_open {
    displaynone;
    }
  td.catHead, .t-title {
    text-align left;
    }
  table.bodylinewidth .cattitle {
    letter-spacing normal;
      font-size 1em;
    }
  .thLeft,.thRight {
    color #000;
      border none;
      text-alignleft;
    }
  .hr hr {
      visibility hidden;
      }
  .hr {
    border-top 1px dotted #ddd !important;
      }
  tr.post td {
    vertical-align top;
    border-bottom 1px solid #ccc;
    }
  tr.post td td {
    border none;
    }
  span.gen {
    display none;
    }
  }
  ul.abuse {
    list-style none;
    line-height 1.5em;
    font-size 0.9em;
    }
  .rtl-spacerbefore {
    content  ;
    white-space pre;
    }
  .rtl-spacerafter {
    content  ;
    white-space pre;
    }
  .warning {
    color#ff3333;
    }
  .captcha div.captcha-img {
    float left;
    margin 0 1em 0 0;
    }
  .captcha .inputbox {
    margin-top 0.5em;
    }
  .align_gauche {
    text-align left;
    }
  .center {
    text-align center;
    }
  .align_droite {
    text-align right;
    }
  .right {
    float right;
    }
  .left {
    float left;
    }
   
   TGF Clearfix
  .clearfixafter {
    content .;
    display block;
    height 0;
    clear both;
    visibility hidden;
    }
  + html .clearfix {
    min-height 1px;
    }
   html .clearfix {
    position relative;
      height 1%;
      clear both;
    }
  #page-footer, .clear {
    clear both;
    }
  #page-footer h3 {
      margin-top 20px;
      }
  #content-container #left {
    width 180px;
    margin-right 0px;
    }
  #content-container #right {
    width 180px;
    margin-left 0px;
    }
  .module-title {
    font-weight bold;
    margin 0 auto;
    text-align center;
    display block;
    }
   
   Chatbox
  #frame_chatbox {
    border none !important;
    }
  body.chatbox {
    min-width 550px !important;
    background-image none;
    padding 0;
    margin 0;
    background-color #e5e5e5;
    }
  #chatbox_members {
    position absolute;
    top 30px;
    bottom 30px;
    width 180px;
    overflow auto;
    border-right 1px solid ;
    }
  #chatbox {
    position absolute;
    top 30px;
    left 181px;
    right 0;
    bottom 30px;
    overflow auto;
    line-height 10px;
    }
  .chatbox_row_1,.chatbox_row_2,.chatbox_row_3 {
    font-size 12px;
    }
  .chatbox-options {
    text-alignright;
    }
  #chatbox_messenger_form .gen,#chatbox_messenger_form .text-field,#chatbox_messenger_form {
    floatright;
    white-space  nowrap;
    }
  #chatbox_footer {
    position absolute;
    bottom 0;
    left 0;
    right 0;
    height 30px;
    }
  #chatbox_footer table.text-styles {
    float right;
    }
  #chatbox_footer .text-field {
    float left;
    }
  #chatbox_header {
    height 30px;
    background-color #e5e5e5;
    }
  #chatbox p {
    line-height 1.2em;
    }
  .chatbox_row_1 {
    padding 4px;
    background-color #efefef;
    }
  .chatbox_row_2 {
    padding 4px;
    background-color #dee3e7;
    }
  .chatbox_row_3 {
    padding 4px;
    background-color #d1d7dc;
    }
  .memberlist_row_1 {
    padding 2px 2px 2px 10px;
    background-color #efefef;
    }
  #chatbox_members .member-title {
    text-align center;
    padding 0.5em 0.25em;
    background-image none;
    font-size 12px;
    background-color #d1d7dc;
    color  #006699;
    font-family Verdana,Arial,Helvetica,sans-serif;
    }
  #chatbox_members ul {
    list-style none;
    margin 0 0 0 10px;
    }
  #chatbox_members ul li {
    margin 2px 2px 2px 0;
    }
  #message,#submit_button{
    border-width 1px;
    }
  .fontbutton {
    padding 1px;
    cursor pointer;
    text-align left;
    }
  .fontbutton_normal {
    background #E1E1E2;
    }
  .fontbutton_selected {
    background #BBC7CE;
    border 1px solid #22229C;
    }
  .fontbutton_clicked {
    background #959595;
    border 1px solid #22229C;
    }
  .fontbutton_hover {
    background #E1E1E2;
    border 1px solid #22229C;
    }
  #chatbox .user {
    font-weight bold;
    }
  div#chatbox {
    color #000000;
    }
  #chatbox_contextmenu {
      background-color #d1d7dc;
      border1px solid #aaa;
    }
  #chatbox_contextmenu p {
    margin0;
      padding 1px 4px;
    font-family verdana, arial, sans-serif;
    background #;
    border-bottom1px solid #777;
      }
  #chatbox_contextmenu p.hover {
      background #;
      }
  #chatbox_contextmenu p.close {
    background #ddd;
      padding 1px;
      font-size 70%;
      color#fff;
      background url('');
      }
  #chatbox_contextmenu p.close img {
      vertical-align middle;
      padding-left 20px;
    }
  #chatbox_contextmenu a {
      color #;
      text-decoration none;
      font-size 70%;
    }
  #chatbox_contextmenu ahover {
      color #;
      }
  .fontbutton{
    border0;
    }
   html #chatbox-members {
   
   IE expressions helping IE work in Standards mode
  height expression(( document.documentElement.clientHeight  document.documentElement.clientHeight  document.body.clientHeight) - (
   
  (parseInt(document.body.currentStyle.fontSize)  1.3333333  3) + (parseInt(document.body.currentStyle.fontSize)  1.3333333  2) +
   
  (parseInt(document.body.currentStyle.fontSize)  1.3333333  2  0) ) + px);
    }
   html #chatbox {
   
   IE expressions helping IE work in Standards mode
  height expression(( document.documentElement.clientHeight  document.documentElement.clientHeight  document.body.clientHeight) - (
   
  (parseInt(document.body.currentStyle.fontSize)  1.3333333  3) + (parseInt(document.body.currentStyle.fontSize)  1.3333333  2) +
   
  (parseInt(document.body.currentStyle.fontSize)  1.3333333  2  0) ) + px);
    width expression(( document.documentElement.clientWidth  document.documentElement.clientWidth  document.body.clientWidth) - (
   
  (parseInt(document.body.currentStyle.fontSize)  1.3333333  10) + (parseInt(document.body.currentStyle.fontSize)  1.3333333  1) +
   
  (parseInt(document.body.currentStyle.fontSize)  1.3333333  2  1.3) ) + px);
    }
   html #chatbox-footer {
   
   IE expressions helping IE work in Standards mode
  width expression(( document.documentElement.clientWidth  document.documentElement.clientWidth  document.body.clientWidth) - (
   
  (parseInt(document.body.currentStyle.fontSize)  1.3333333  0) + (parseInt(document.body.currentStyle.fontSize)  1.3333333  0) +
   
  (parseInt(document.body.currentStyle.fontSize)  1.3333333  2  0) ) + px);
    }
   
   poll
  .poll-result td {
    padding 2px 4px;
      text-align left;
    }
  .poll-result td.poll-title,.poll-result td.poll-results {
    text-align center;
    }
  .progress-bar td {
    padding 0 !important;
    }
  .poll-ballot {
    text-align left;
    }
   
   Advanced profile
  #profile-advanced-avatar .module, #profile-advanced-points .module, #profile-advanced-reputation .module, #profile-advanced-details {
    margin-right 3px;
    }
  #profile-advanced-avatar .module, #profile-advanced-points .module, #profile-advanced-reputation .module, #profile-advanced-right .module {
    margin-bottom 3px;
    }
  #profile-advanced-button {
    padding 1px;
    }
  #profile-advanced-details {
    overflow hidden;
    }
  #profile-advanced-details ol {
    margin 0;
    padding 0;
    list-style none;
    }
  #profile-advanced-details ol li {
    display block;
    margin-bottom 4px;
    }
  #profile-advanced-details .avatar {
    float left;
    }
  .avatar {
    width 50px;
    border 1px solid #006699;
    background-color #fff;
    }
  .avatar img {
    width 50px;
    }
  .friend-block .avatar {
    margin 0 auto;
    cursorpointer;
    }
  .avatar.mini, .avatar.mini img {
    width 38px;
    height 38px;
    }
  .friend-block {
    float left;
    width 70px;
    margin 1px;
    text-align center;
    overflow hidden;
    }
  .friend_list_online_status {
    line-height 11px;
    font-size .9em;
    }
  .friend_list_online_status img {
    vertical-align middle;
    }
  .friends-foes-list {
    float left;
    width 200px;
    height 2em;
    }
  #profile-advanced-details .message-block {
    margin-left 57px;
    }
  #profile-advanced-details .message-header {
    border-top 1px solid #d1d7dc;
    background #dee3e7;
    padding 4px;
    margin-bottom 4px;
    }
  #profile-advanced-details .message-date {
    float right;
    }
  #profile-advanced-details .message-body {
    margin-bottom 4px;
    }
  #profile-advanced-details .message-footer {
    text-align right;
    }
  #profile-advanced-details .message-footer li {
    display inline;
    margin 0 0.25em;
   
   Spacing between generation dot
  }
  #profile-advanced-details .message-footer liafter {
    content ' .';
   
   Beware of character can create a whitepage in IE6 if char does not exist in lang.
  }
  #profile-advanced-details .message-footer li a {
    margin-right 0.25em;
   
   Spacing between generation dot
  text-decoration underline;
    }
  #profile-advanced-details .message-footer li.lastafter {
    content normal;
    }
  #profile-advanced-add {
    margin-right 4px;
    padding 8px 0;
    text-align right;
    }
  #profile-advanced-details .stats-field {
    margin 4px 0 10px 4px;
    padding 0 10px 6px;
    }
  #profile-advanced-details .stats-field legend {
    font-weight bold;
    }
  #profile-advanced-details .stats-field ul {
    list-style-typenone;
    text-indent 10px;
    padding 0;
    }
  #profile-advanced-details .stats-field li {
    margin 4px 0;
    }
  #login_popup {
    position absolute;
    z-index 999;
    display none;
    }
  #login_popup_buttons {
    position absolute;
    height19px;
    bottom 6px;
    right 6px;
    }
  #login_popup_buttons input {
    margin-left 6px;
    }
  ul.profile_field_list {
    padding0;
    margin0}
  html ul.profile_field_list li {
    list-style-type none;
    }
  ul.profile_field_list  li {
    list-style-type none;
    }
  .inputURL {
    font-size10px;
    font-familyCourier New, Times New roman;
    letter-spacing-1px;
    }
  .middleline {
    line-height2em;
    }
  .invisible{
    displaynone;
    visibilityhidden;
    }
  .visible{
    displayblock;
    visibilityvisible;
    }
   
   ajax profil
  .ajax-profil_hover{
    backgroundtransparent}
  .ajax-profil_parent{
    positionrelative;
    zoom1;
    }
  .ajax-profil_edit{
    cursorpointer;
    positionabsolute;
    top0;
    left-18px}
  .ajax-profil_edit img{
    margin-left4px}
  .ajax-profil_valid{
    cursorpointer;
    margin-left4px;
    vertical-alignmiddle}
  #profile-advanced-details dl{
    padding8px 10 8px 0;
    width98%;
    margin10px 0 0;
    }
  #profile-advanced-details dl dt{
    floatleft;
    displayblock;
    width10em;
    }
  #profile-advanced-details dl dd{
    margin-left10em;
    padding-left12px;
    }
  #profile-advanced-details div.separator{
    clearboth;
    font-size1px;
    line-height1px;
    border-bottom1px solid #dcdcdc;
    padding-top10px;
    }
  #profile-advanced-details .ajax-profil_edit{
    left-4px;
    }
   
   jqModal
  .jqmWindow {
    display none;
    position fixed;
    left 50%;
    width 450px;
    margin-left -225px;
    top 50%;
    margin-top -125px;
    background-color #e5e5e5;
    border 1px solid #006699;
    }
  .jqmOverlay {
    background-color #000;
    }
  .jqDrag {
    cursor move;
    }
   
   Blog
  .blog_cal-border {
    display inline;
    float left;
    border 1px solid #006699;
    background #efefef;
    padding 1px;
    font-size 0.9em;
    margin-right 10px;
    }
  .blog_cal-content {
    width 2.9em;
    background #006699;
    padding 1px;
    line-height 1.4em;
    text-align center;
    font-family Lucida Grande,Lucida Sans Unicode,Arial,Sans-Serif;
    color #ffffff;
    }
  .blog_cal-content span {
    display block;
    }
  .blog_cal-day {
    padding-left 0.2em;
    font-size 1.6em;
    letter-spacing 0.2em;
    }
  .blog_cal-month {
    line-height 0.7em;
    font-size 2em;
    font-weight bold;
    }
  .blog_cal-year {
    line-height 1.2em;
    font-size 0.8em;
    }
  .blog_title {
    padding-top 5px;
    font-size 16px;
    }
  .blog_title img {
    vertical-align middle;
    }
  .blog_title .topictitle {
    font-size 16px;
    }
  .blog_message {
    margin-top 12px;
    font-size 12px;
    }
  .blog_comments {
    margin-bottom 2px;
    text-align right;
    }
  .blog_comments img {
    vertical-align middle;
    }
  #blog_comments {
    width 90%;
    margin 0 auto;
    }
  #blog_comments .postbody {
    width 96%;
    }
  .blog_comment-avatar {
    float left;
    }
  .blog_comment-avatar img {
    background-color #fff;
    border 1px solid #006699;
    vertical-align middle;
    width 38px;
    margin 5px 5px 0 0;
    }
  #blog_comments table {
    margin-bottom 2px;
    }
  #blog_comments .h3 {
    overflow hidden;
    margin-top 0;
    margin-left 45px;
    padding 0;
    min-height 22px;
    }
  .blog_comment-title {
    float left;
    min-height 12px;
    margin-top 7px;
    }
  .blog_comment-title a {
    text-decoration none;
    }
  #blog_comments .profile-icons {
    float right;
    margin-bottom 5px;
    }
   
   Social bookmarking
  #bookmarks {
    float right;
    }
  #bookmarks a img {
    width 20px;
    height 20px;
    background url(httpilliweb.comfasocial_bookmarkingsocial_bookmarking.png) no-repeat scroll;
    vertical-align middle;
    }
  #bookmarks a img.twitter {
    width 16px;
    height 16px;
    margin 2px;
    background url(httpilliweb.comfasocial_bookmarkingtwitter.png) no-repeat scroll;
    }
  #bookmarks img.delicious {
    background-position -10px -10px;
    }
  #bookmarks img.digg {
    background-position -10px -50px;
    }
  #bookmarks img.excite {
    background-position -9px -90px;
    }
  #bookmarks img.facebook {
    background-position -9px -128px;
    }
  #bookmarks img.furl {
    background-position -10px -166px;
    }
  #bookmarks img.google {
    background-position -10px -206px;
    }
  #bookmarks img.live {
    background-position -9px -246px;
    }
  #bookmarks img.netscape {
    background-position -9px -284px;
    }
  #bookmarks img.newsvine {
    background-position -9px -322px;
    }
  #bookmarks img.reddit {
    background-position -10px -360px;
    }
  #bookmarks img.slashdot {
    background-position -10px -400px;
    }
  #bookmarks img.smarking {
    background-position -9px -440px;
    }
  #bookmarks img.stumbleupon {
    background-position -10px -478px;
    }
  #bookmarks img.technorati {
    background-position -10px -518px;
    }
  #bookmarks img.yahoo {
    background-position -10px -558px;
    }
   
   wysiwyg
  .mceContentBody{
    background #dee3e7;
    color #000000;
    }
  .align_right{
    text-align right;
    }
   
   resize image
  .resize_process .resizebox {
    display none;
    }
  .resize_process img.resize_img {
    display none;
    }
  .resizebox a.enlarge, .resizebox.showfull a.fullsize, .resizebox.enlarged a.resize {
    display inline-block;
    zoom 1;
    display inline;
    }
  .resizebox.enlarged a.enlarge, .resizebox a.fullsize, .resizebox a.resize {
    display none;
    }
  .resizebox {
    background-color #fafafa;
    max-width 100%;
    line-height 1.1em;
    cursor default;
    font-weight normal;
    font-style normal;
    margin 0;
    text-align left;
    display inline-block;
    }
  .resizebox div {
    font-weight normal;
    font-style normal;
    margin 0;
    }
  .resizebox .resize_border {
    border 1px solid #d1d7dc;
    display block;
    }
  .resizebox .resize_content {
    padding 5px 10px;
    display inline-block;
    zoom 1;
    display inline;
    }
  .resizebox .resize_filler {
    border none;
    padding 0;
    width 40px;
    display inline-block;
    zoom 1;
    display inline;
    }
  .attachbox {
    background-color#fafafa;
    border1px dashed #d1d7dc;
    clearleft;
    floatleft;
    margin5px 5px 5px 0;
    padding6px;
    widthauto;
    color#000000;
    }
  .attachbox dt {
    font-familyArial,Helvetica,sans-serif;
    text-transformuppercase;
    }
  .attachbox dd {
    border-top1px solid #d1d7dc;
    clearleft;
    font-size0.9em;
    margin-left10px;
    padding0;
    }
  dl.file {
    displayblock;
    font-familyVerdana,Arial,Helvetica,sans-serif;
    margin-bottom10px;
    }
  dl.file dt {
    font-familyVerdana,Arial,Helvetica,sans-serif;
    font-weightbold;
    margin0;
    padding0;
    text-transformnone;
    }
  dl.file dt img {
    vertical-alignmiddle}
  .info {
    font-size10px;
    font-styleitalic;
    }
   
   Spoiler
  .spoiler_closed {
    displayblock;
    font-family Verdana,Arial,Helvetica,sans-serif;
    font-size 11px;
    color #444444;
    line-height 125%;
    background-color #fafafa;
    border #d1d7dc;
    border-style solid;
    border-left-width 1px;
    border-top-width 1px;
    border-right-width 1px;
    border-bottom-width 1px;
    }
  .spoiler_closed.hidden {
    displaynone;
    }
  .spoiler_content {
    displayblock;
    font-family Verdana,Arial,Helvetica,sans-serif;
    font-size 11px;
    color #444444;
    line-height 125%;
    background-color #fafafa;
    border #d1d7dc;
    border-style solid;
    border-left-width 1px;
    border-top-width 1px;
    border-right-width 1px;
    border-bottom-width 1px;
    }
  .spoiler_content.hidden {
    displaynone;
    }
   
   Styles Facebook
  .user_login_form {
    margin-bottom5px;
    }
  .fb_or {
    background-color#d1d7dc;
    border2px solid #006699;
    font-weightbold;
    padding5px;
    color#444444;
    height  16px;
    line-height  16px;
    width  26px;
    display  block;
    }
  #cont_pwd {
    width150px;
    height21px;
    floatleft;
    padding0 0 0 20px;
    }
  .pwd_img {
    padding  4px 0 3px 0;
    width  150px;
    height  14px;
    line-height  14px;
    font-size  11px;
    font-weight  bold;
    text-align  center;
    color  #000000;
    display  none;
    }
  #pwd_good {
    backgroundurl('httpilliweb.comfap_strengthpwd_good.png');
    }
  #pwd_middle {
    backgroundurl('httpilliweb.comfap_strengthpwd_middle.png');
    }
  #pwd_bad {
    backgroundurl('httpilliweb.comfap_strengthpwd_bad.png');
    }
  #fb_explain td {
    padding  5px 0 5px 0;
    vertical-align  top;
    }
  .row1.fb {
    padding 5px 2px 4px 2px;
    }
  .row2.fb {
    padding 2px 3px 2px 8px;
    }
  #cont_fb_invit iframe {
    width 760px !important;
    }
  #password, #username{
  -moz-background-clipborder;
  -moz-background-inline-policycontinuous;
  -moz-background-originpadding;
  padding1px 1px 1px 16px;
  width100px;
  }
  #password {
  background#FFFFFF url(httpimg188.imageshack.usimg188583pass9676335.png) no-repeat scroll left center; }
  #username {
  background#FFFFFF url(httpimg511.imageshack.usimg511244id9668737.png) no-repeat scroll left center; }
   
  input[type=submit], input[type=text], input[type=password], select, textarea{
    background #FFF;
    color #000;    border1px solid #CCC;
  }
   
  body
  {
    background #b6d633;
    color #000000;
    font 10pt verdana, geneva, lucida, 'lucida grande', arial, helvetica, sans-serif;
    margin 0px 0px 0px 0px;
    padding 0px;
  }
  alink, body_alink
  {
    color #FF0000;
    text-decoration none;
  }
  avisited, body_avisited
  {
    color #FF0000;
    text-decoration none;
  }
  ahover, aactive, body_ahover
  {
    color #0000FF;
    text-decoration none;
  }
  .page
  {
    background #FFFFFF;
    color #000000;
  }
  .page alink, .page_alink
  {
    text-decoration none;
  }
  .page avisited, .page_avisited
  {
    text-decoration none;
  }
  .page ahover, .page aactive, .page_ahover
  {
    text-decoration none;
  }
  td, th, p, li
  {
    font 10pt verdana, geneva, lucida, 'lucida grande', arial, helvetica, sans-serif;
  }
  .tborder, .forumline
  {
    background #D1D1E1;
    color #000000;
    border 0px solid #0B198C;
  }
  .tcat, td.cat,td.catHead,td.catSides,td.catLeft,td.catRight,td.catBottom, td.rowpic
  {
    background #ffffff url(httpkenh22.comdemostylesjas_designtcat.png);
    color #ff005a;
    font bold 15pt verdana, geneva, lucida, 'lucida grande', arial, helvetica, sans-serif;
    text-align center
  }.tcat h2 {  color #ff005a;
    font bold 15pt verdana, geneva, lucida, 'lucida grande', arial, helvetica, sans-serif;}
  .thead, th
  {
    background #000000;
    color #FFFFFF;
    font bold 11px tahoma, verdana, geneva, lucida, 'lucida grande', arial, helvetica, sans-serif;
  }
  .tfoot
  {
    background #000000;
    color #E0E0F6;
  }
  .alt1, .alt1Active, td.row1,td.row3.over:hover, td.row3, td.row1Right
  {
    background #F5F5FF;
    color #000000;
  }
  .alt2, .alt2Active, td.row2,td.row1.over:hover, td.row3Right,td.spaceRow
  {
    background #E1E4F2;
    color #000000;
  }
  .smallfont
  {
    font 11px verdana, geneva, lucida, 'lucida grande', arial, helvetica, sans-serif;
  }
  .time
  {
    color #666686;
  }
  legend
  {
    color #22229C;
    font 11px tahoma, verdana, geneva, lucida, 'lucida grande', arial, helvetica, sans-serif;
  }
  .vbmenu_control, .vbmenu_control a
  {
    background #000000;
    color #FFFFFF;
    font bold 11px tahoma, verdana, geneva, lucida, 'lucida grande', arial, helvetica, sans-serif;
    padding 3px 6px 3px 6px;
    white-space nowrap; text-decoration none;
  }
  nguồn C3zone  Được sửa bởi Chupy ngày 1/7/2012, 23:55; sửa lần 1.

  #1 - Posted on 29/11/2011, 00:23

  __________________________________________________________________________________________
  [You must be registered and logged in to see this link.]
  [You must be registered and logged in to see this link.]
  Xem lý lịch thành viên
  avatar

  bablack
  avatar

  bablack

  Group: Member

  Hiện đang:
  Bài viết : 346
  Points : 382
  Thanks : 16

  Member
  Xem lý lịch thành viên

  Member
  Bài viết thứ :26

  Đăng vào:on 2/9/2012, 12:52

  Member
  dddddddd

  #26 - Posted on 2/9/2012, 12:52
  Xem lý lịch thành viên
  avatar

  chubexinh
  avatar

  chubexinh

  Group: Member

  Hiện đang:
  Bài viết : 362
  Points : 449
  Birthday : 13/10/1997
  Thanks : 45

  Member
  Xem lý lịch thành viên http://teennet.forumvi.com

  Member
  Bài viết thứ :27

  Đăng vào:on 2/9/2012, 12:54

  Member
  vote mạnh nha anh em

  #27 - Posted on 2/9/2012, 12:54
  Xem lý lịch thành viên http://teennet.forumvi.com
  avatar

  kenbi05
  avatar

  kenbi05

  Group: Member

  Hiện đang:
  Bài viết : 76
  Points : 84
  Thanks : 8

  Member
  Xem lý lịch thành viên

  Member
  Bài viết thứ :28

  Đăng vào:on 25/9/2012, 20:18

  Member
  xem

  #28 - Posted on 25/9/2012, 20:18
  Xem lý lịch thành viên
  avatar

  duyban95
  avatar

  duyban95

  Group: Member

  Hiện đang:
  Bài viết : 40
  Points : 39
  Thanks : -3

  Member
  Xem lý lịch thành viên

  Member
  Bài viết thứ :29

  Đăng vào:on 1/10/2012, 20:51

  Member
  kute nhỉ ........yêu thế

  #29 - Posted on 1/10/2012, 20:51
  Xem lý lịch thành viên
  avatar

  Chicken™
  avatar

  Chicken™

  Group: Member

  Hiện đang:
  Bài viết : 42
  Points : 81
  Thanks : 37
  Đến từ : Hotrofm.com

  Member
  Xem lý lịch thành viên http://www.hotrofm.com/

  Member
  Bài viết thứ :30

  Đăng vào:on 1/10/2012, 22:17

  Member
  .

  #30 - Posted on 1/10/2012, 22:17
  Xem lý lịch thành viên http://www.hotrofm.com/
  avatar

  trang_pro
  avatar

  trang_pro

  Group: Member

  Hiện đang:
  Bài viết : 91
  Points : 101
  Thanks : 8

  Member
  Xem lý lịch thành viên

  Member
  Bài viết thứ :31

  Đăng vào:on 2/10/2012, 14:14

  Member
  123

  #31 - Posted on 2/10/2012, 14:14
  Xem lý lịch thành viên
  avatar

  Linh Miu
  avatar

  Linh Miu

  Group: Member

  Hiện đang:
  Bài viết : 131
  Points : 139
  Thanks : 0

  Member
  Xem lý lịch thành viên

  Member
  Bài viết thứ :32

  Đăng vào:on 3/11/2012, 09:29

  Member
  xem cái nào

  #32 - Posted on 3/11/2012, 09:29
  Xem lý lịch thành viên
  avatar

  Pi Delta ( Nguyễn )
  avatar

  Pi Delta ( Nguyễn )

  Group: Member

  Hiện đang:
  Bài viết : 275
  Points : 283
  Thanks : 12

  Member
  Xem lý lịch thành viên

  Member
  Bài viết thứ :33

  Đăng vào:on 4/11/2012, 17:26

  Member
  gôd

  #33 - Posted on 4/11/2012, 17:26
  Xem lý lịch thành viên
  avatar

  kaisong
  avatar

  kaisong

  Group: Member

  Hiện đang:
  Bài viết : 89
  Points : 89
  Thanks : 0

  Member
  Xem lý lịch thành viên

  Member
  Bài viết thứ :34

  Đăng vào:on 13/11/2012, 11:41

  Member
  xem

  #34 - Posted on 13/11/2012, 11:41
  Xem lý lịch thành viên
  avatar

  nguyenhoanganh
  avatar

  nguyenhoanganh

  Group: Member

  Hiện đang:
  Bài viết : 210
  Points : 208
  Thanks : -2

  Member
  Xem lý lịch thành viên

  Member
  Bài viết thứ :35

  Đăng vào:on 4/3/2013, 08:18

  Member
  --=

  #35 - Posted on 4/3/2013, 08:18
  Xem lý lịch thành viên
  avatar

  monhappy
  avatar

  monhappy

  Group: Member

  Hiện đang:
  Bài viết : 12
  Points : 10
  Birthday : 20/06/2000
  Thanks : 0

  Member
  Xem lý lịch thành viên

  Member
  Bài viết thứ :36

  Đăng vào:on 7/3/2013, 18:02

  Member
  xem

  #36 - Posted on 7/3/2013, 18:02
  Xem lý lịch thành viên
  avatar

  yeutikconnak
  avatar

  yeutikconnak

  Group: Member

  Hiện đang:
  Bài viết : 73
  Points : 76
  Birthday : 15/02/1998
  Thanks : 1

  Member
  Xem lý lịch thành viên

  Member
  Bài viết thứ :37

  Đăng vào:on 9/3/2013, 13:15

  Member
  aaaaa

  #37 - Posted on 9/3/2013, 13:15
  Xem lý lịch thành viên
  avatar

  khangpro
  avatar

  khangpro

  Group: Member

  Hiện đang:
  Bài viết : 133
  Points : 141
  Birthday : 23/10/1994
  Thanks : 6

  Member
  Xem lý lịch thành viên

  Member
  Bài viết thứ :38

  Đăng vào:on 13/5/2013, 09:59

  Member
  a

  #38 - Posted on 13/5/2013, 09:59
  Xem lý lịch thành viên
  avatar

  Ios_Sword
  avatar

  Ios_Sword

  Group: Member

  Hiện đang:
  Bài viết : 272
  Points : 271
  Birthday : 07/09/1997
  Thanks : 1

  Member
  Xem lý lịch thành viên

  Member
  Bài viết thứ :39

  Đăng vào:on 15/6/2013, 10:31

  Member
  i

  #39 - Posted on 15/6/2013, 10:31
  Xem lý lịch thành viên
  avatar

  dungnc
  avatar

  dungnc

  Group: Member

  Hiện đang:
  Bài viết : 25
  Points : 25
  Thanks : 0

  Member
  Xem lý lịch thành viên

  Member
  Bài viết thứ :40

  Đăng vào:on 12/8/2013, 18:26

  Member
  ffffffffffffffffffffffff

  #40 - Posted on 12/8/2013, 18:26
  Xem lý lịch thành viên
  avatar

  sonchienblog
  avatar

  sonchienblog

  Group: Member

  Hiện đang:
  Bài viết : 94
  Points : 94
  Thanks : -2

  Member
  Xem lý lịch thành viên

  Member
  Bài viết thứ :41

  Đăng vào:on 1/9/2013, 20:07

  Member
  sssss

  #41 - Posted on 1/9/2013, 20:07
  Xem lý lịch thành viên
  avatar

  sican73
  avatar

  sican73

  Group: Member

  Hiện đang:
  Bài viết : 201
  Points : 197
  Birthday : 01/10/1973
  Thanks : 0
  Đến từ : http://coolgame.forumvi.com/

  Member
  Xem lý lịch thành viên

  Member
  Bài viết thứ :42

  Đăng vào:on 14/12/2015, 02:57

  Member
  thanks

  #42 - Posted on 14/12/2015, 02:57
  Xem lý lịch thành viên

  Sponsored content

  Sponsored content

  Group:
  Hiện đang:

  Bài viết thứ :43

  Đăng vào:

  #43 - Posted

  Trang 2 trong tổng số 2 trang Chuyển đến trang : Previous  1, 2

  Đang kiểm tra dữ liệu...

  Bạn phải điền đầy đủ thông tin đăng ký.

  Số ký tự phải từ 3 trở lên
  Hãy chọn tài khoản khác
  Có thể dùng tài khoản này
  Không sử dụng địa chỉ này
  E-mail sẽ được kiểm sau
  Số ký tự phải từ 3 trở lên
  Trùng tên đăng nhập
  Chưa đúng
  Chính xác

  Free forum | © PunBB | Free forum support | Liên hệ | Report an abuse | Create a free blog
  YOUR BANNER HERE
  728x90