Đưa Skin mới vào diễn đàn sử dụng ! Nếu quá trình sử dụng diễn đàn xảy ra lỗi, xin vui lòng liên hệ Admin để báo lỗi ! Cảm ơn !

You are not connected. Please login or register

[Code] Chia sẽ chủ đề bằng URL BBCODE HTML

 • Please log in to post a topic
 • avatar

  huyhoang1997
  avatar

  huyhoang1997

  Group: Moderagerator

  Hiện đang:
  Bài viết : 670
  Points : 902
  Birthday : 14/06/1997
  Thanks : 70
  Đến từ : Ninh Thuận

  Moderagerator
  Xem lý lịch thành viên

  Moderagerator
  Bài viết thứ :1

  Đăng vào:on 15/3/2016, 10:30

  Moderagerator
  Demo:  Hướng dẫn:

  Vào Administration Control Pane (ACP)l > Display > Templates > General > sửa viewtopic_body
  PHPBB3:
  Tìm:
  Code:
  <div class="pagination">
   {PAGE_NUMBER}
   </div>
  </div>
  <div class="clear"></div>

  thêm vào dưới code:
  Code:
  <div class="forabg_staff">
     <d>Chia sẽ chủ đề này...</d>  
   <table style="background-color:#fbfdfe;border-collapse:collapse;border:1px solid #c5ced9;width:100%" border="1" cellpadding="3" cellspacing="3">
    
   <tbody>
   <tr class="forumlinenb">
  <th colspan="4">Đường dẫn chủ đề</th>
  </tr>  
   <tr style="border:1px solid #88a4d6">
   <td style="width:50px;padding: 4px; border:1px solid #c5ced9">
    <strong>URL:</strong>  
   </td>
    
   <td style="border:1px solid #c5ced9; padding: 4px;">
    <input type="text" onclick="this.select()" style="width:700px;" value="{FORUM_URL}{TOPIC_URL}" />  
   </td>
    
   </tr>
    
   <tr style="border:1px solid #c5ced9">
    
   <td style="padding: 4px;">
    <strong>BBCode:</strong>  
   </td>
    
   <td style="border:1px solid #c5ced9; padding: 4px;">
    <input type="text" onclick="this.select()" style="width:700px;" value="[url={FORUM_URL}{TOPIC_URL}] {TOPIC_TITLE} [/url]" />  
   </td>
    
   </tr>
    
   <tr>
    
   <td style="border:1px solid #c5ced9;padding: 4px;">
    <strong>HTML:</strong>  
   </td>
    
   <td style="padding: 4px;">
    <input type="text" onclick="this.select()" style="width:700px;" value="<a href='{FORUM_URL}{TOPIC_URL}'> {TOPIC_TITLE} </a>" />  
   </td>
    
   </tr>
    
   </tbody>
    
   </table>
  </div>

  PHPBB2:
  Tìm:
  Code:
  <table class="forumline noprint" width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">

  Thêm vào phía trên:
  Code:
  <div class="forabg_staff">
     <d>Chia sẽ chủ đề này...</d>  
   <table style="background-color:#fbfdfe;border-collapse:collapse;border:1px solid #c5ced9;width:100%" border="1" cellpadding="3" cellspacing="3">
    
   <tbody>
   <tr class="forumlinenb">
  <th colspan="4">Đường dẫn chủ đề</th>
  </tr>  
   <tr style="border:1px solid #88a4d6">
   <td style="width:50px;padding: 4px; border:1px solid #c5ced9">
    <strong>URL:</strong>  
   </td>
    
   <td style="border:1px solid #c5ced9; padding: 4px;">
    <input type="text" onclick="this.select()" style="width:700px;" value="{FORUM_URL}{TOPIC_URL}" />  
   </td>
    
   </tr>
    
   <tr style="border:1px solid #c5ced9">
    
   <td style="padding: 4px;">
    <strong>BBCode:</strong>  
   </td>
    
   <td style="border:1px solid #c5ced9; padding: 4px;">
    <input type="text" onclick="this.select()" style="width:700px;" value="[url={FORUM_URL}{TOPIC_URL}] {TOPIC_TITLE} [/url]" />  
   </td>
    
   </tr>
    
   <tr>
    
   <td style="border:1px solid #c5ced9;padding: 4px;">
    <strong>HTML:</strong>  
   </td>
    
   <td style="padding: 4px;">
    <input type="text" onclick="this.select()" style="width:700px;" value="<a href='{FORUM_URL}{TOPIC_URL}'> {TOPIC_TITLE} </a>" />  
   </td>
    
   </tr>
    
   </tbody>
    
   </table>
  </div>

  PUNBB:
  Tìm:
  Code:
  <div class="pun-crumbs">
   <p class="crumbs">
   <a href="{U_INDEX}">{L_INDEX}</a>{NAV_CAT_DESC}&nbsp;»&nbsp;
   <strong><a href="{TOPIC_URL}">{TOPIC_TITLE}</a></strong>
   </p>
  </div>

  Thêm vào dưới:
  Code:
  <div class="forabg_staff">
     <d>Chia sẽ chủ đề này...</d>  
   <table style="background-color:#fbfdfe;border-collapse:collapse;border:1px solid #c5ced9;width:100%" border="1" cellpadding="3" cellspacing="3">
    
   <tbody>
   <tr class="forumlinenb">
  <th colspan="4">Đường dẫn chủ đề</th>
  </tr>  
   <tr style="border:1px solid #88a4d6">
   <td style="width:50px;padding: 4px; border:1px solid #c5ced9">
    <strong>URL:</strong>  
   </td>
    
   <td style="border:1px solid #c5ced9; padding: 4px;">
    <input type="text" onclick="this.select()" style="width:700px;" value="{FORUM_URL}{TOPIC_URL}" />  
   </td>
    
   </tr>
    
   <tr style="border:1px solid #c5ced9">
    
   <td style="padding: 4px;">
    <strong>BBCode:</strong>  
   </td>
    
   <td style="border:1px solid #c5ced9; padding: 4px;">
    <input type="text" onclick="this.select()" style="width:700px;" value="[url={FORUM_URL}{TOPIC_URL}] {TOPIC_TITLE} [/url]" />  
   </td>
    
   </tr>
    
   <tr>
    
   <td style="border:1px solid #c5ced9;padding: 4px;">
    <strong>HTML:</strong>  
   </td>
    
   <td style="padding: 4px;">
    <input type="text" onclick="this.select()" style="width:700px;" value="<a href='{FORUM_URL}{TOPIC_URL}'> {TOPIC_TITLE} </a>" />  
   </td>
    
   </tr>
    
   </tbody>
    
   </table>
  </div>

  INVISION:
  Tìm:
  Code:
  <!-- BEGIN viewtopic_bottom -->
  <br />
  <div class="borderwrap">
   <div class="bar clearfix">
   <div class="left rtl-inversion-left">
   <input type="hidden" name="t" value="{TOPIC_ID}" />
   
   <!-- <input type="hidden" name="sid" value="{S_SID}" /> -->
   <input type="hidden" name="{SECURE_ID_NAME}" value="{SECURE_ID_VALUE}" />
   
   {S_TOPIC_ADMIN}
   </div>
   <div class="right rtl-inversion-right">
   {L_TABS_PERMISSIONS} <br />{S_AUTH_LIST}
   </div>
   </div>
  </div>
  <!-- END viewtopic_bottom -->

  Thêm vào phía trên:
  Code:
  <div class="forabg_staff">
     <d>Chia sẽ chủ đề này...</d>  
   <table style="background-color:#fbfdfe;border-collapse:collapse;border:1px solid #c5ced9;width:100%" border="1" cellpadding="3" cellspacing="3">
    
   <tbody>
   <tr class="forumlinenb">
  <th colspan="4">Đường dẫn chủ đề</th>
  </tr>  
   <tr style="border:1px solid #88a4d6">
   <td style="width:50px;padding: 4px; border:1px solid #c5ced9">
    <strong>URL:</strong>  
   </td>
    
   <td style="border:1px solid #c5ced9; padding: 4px;">
    <input type="text" onclick="this.select()" style="width:700px;" value="{FORUM_URL}{TOPIC_URL}" />  
   </td>
    
   </tr>
    
   <tr style="border:1px solid #c5ced9">
    
   <td style="padding: 4px;">
    <strong>BBCode:</strong>  
   </td>
    
   <td style="border:1px solid #c5ced9; padding: 4px;">
    <input type="text" onclick="this.select()" style="width:700px;" value="[url={FORUM_URL}{TOPIC_URL}] {TOPIC_TITLE} [/url]" />  
   </td>
    
   </tr>
    
   <tr>
    
   <td style="border:1px solid #c5ced9;padding: 4px;">
    <strong>HTML:</strong>  
   </td>
    
   <td style="padding: 4px;">
    <input type="text" onclick="this.select()" style="width:700px;" value="<a href='{FORUM_URL}{TOPIC_URL}'> {TOPIC_TITLE} </a>" />  
   </td>
    
   </tr>
    
   </tbody>
    
   </table>
  </div>

  Vào CSS ném đoạn này vào:
  Code:
  .forabg_staff {
      background: url("http://i39.servimg.com/u/f39/19/02/00/01/mainti10.png") repeat-x scroll 0 0 #1e4371;
      border: 1px solid #17355a;
      border-radius: 4px;
      box-shadow: 0 0 0 1px rgba(255, 255, 255, 0.2) inset;
      clear: both;
      margin-bottom: 10px;
      padding: 15px 7px 7px;
  }
  .forabg_staff d {
      color: white;
      font-weight: bold;
      position: relative;
      text-shadow: 0 -1px 0 rgba(0, 0, 0, 0.4);
      top: -10px !important;
  }
  input {
      border: 1px solid #ddd8ee;
      color: #333;
      height: 20px;
  }
  .forumlinenb th {
      background: url("http://i59.servimg.com/u/f59/14/73/12/96/bg_th10.gif") repeat-x scroll left top #ffffff;
      color: #225599;
      height: 24px;
  }
  Xong ! Chúc các bạn thành công !!

  #1 - Posted on 15/3/2016, 10:30
  Xem lý lịch thành viên

  Đang kiểm tra dữ liệu...

  Bạn phải điền đầy đủ thông tin đăng ký.

  Số ký tự phải từ 3 trở lên
  Hãy chọn tài khoản khác
  Có thể dùng tài khoản này
  Không sử dụng địa chỉ này
  E-mail sẽ được kiểm sau
  Số ký tự phải từ 3 trở lên
  Trùng tên đăng nhập
  Chưa đúng
  Chính xác

  Free forum | Internet | Lập trình | © PunBB | Free forum support | Liên hệ | Report an abuse | www.sosblogs.com
  YOUR BANNER HERE
  728x90